zirve

İştirak Kazancı Hakkında

SinanN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Ara 2005
Mesajlar
152
Konum
İstanbul
Merhaba Sayın Üstadlarım

İştirak kazancı ile ilgili bir sorum olacaktır. Örnek ile sizlere olayın durumunu anlatıyorum

A firması : Tek gerçek ortaklı Ltd şti.dir.
B firması : 2 ortaklı anonim şirkettir.

A firması (LTD), B firmasına (A.Ş) %49 ile olarak ortak görülmektedir. B firması 2015 senesinin sonunda iştirak kazancı geliri olarak A firmasına 500.000 TL ödeme yapıyor. A firması, banka hesabına gelen bu 500.000 TL lik iştirak kazancı gelirini tek kişilik ortağına kar payı olarak dağıtabilir mi ? Dağıtırsa hesaplama nasıl olur?

Bu arada A firması (LTD) 2015 sene sonunda faaliyetinden dolayı 20.000 TL zarar etmiştir.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim
 
Son düzenleme:

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,086
Konum
İSTANBUL
Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılmış olup istisna kazançlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

5.1. İştirak kazançları istisnası

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, iştirak kazançları istisnası düzenlenmiştir.
(7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 1. maddesiyle değiştirilen/eklenen paragraflar) Buna göre kurumların;
1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,
2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,
3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Ancak, diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz.
Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma payları ile hisse senetlerinden elde edilen kâr payları, 6322 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.
Bu maddedeki düzenleme, yalnızca tam mükellefiyete tabi kurumların sermayelerine iştirak edilmesi suretiyle kurumlarca elde edilen kâr paylarını kapsamaktadır. Kâr payını alan kurumun tam veya dar mükellefiyete tabi olmasının istisnanın uygulanmasında bir önemi bulunmamaktadır.
Dar mükellef bir kurumdan, bir başka ifadeyle kanuni ve iş merkezi Türkiye dışında bulunan bir kurumdan kâr payı alan kurumlar ise bu bent ile düzenlenen iştirak kazançları istisnasından yararlanamayacaktır.
Bu istisna ile mükerrer vergilemenin önlenmesi amaçlanmaktadır. İstisnaya konu kazanç, esas itibarıyla kazancın elde edildiği ilk kurumda kurumlar vergisine tabi tutulduğundan, kazancın kâr dağıtımı yoluyla intikali sağlanan diğer kurumlarda da kurumlar vergisine tabi tutulmasının önüne geçilmek istenmiştir.
Tam mükellef bir kurumdan elde edilen iştirak kazancının, bu kurumda genel vergi rejimi uyarınca vergilenmiş veya kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlardan oluşması veya kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisinin kapsamı dışında bırakılmış veya düşük oranda vergi kesintisi yapılmış olması, istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.
Kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde edilen kâr payları da kazancın elde edildiği ilk kurumda vergilendirilmektedir. Bu şekilde kâr payı elde eden kurumlarda da mükerrer vergilemenin önüne geçmek için öteden beri uygulandığı üzere kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde edilen kâr payları Kanunda iştirak kazançları arasında sayılmıştır. Aksi uygulama, aynı kazanç üzerinden mükerrer vergi alınma olasılığı ortaya çıkartır ki bu istisnaya Kurumlar Vergisi Kanununun lafzında da yer verilmek suretiyle konuya açıklık kazandırılmış olunmaktadır.
Aynı şekilde, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları menkul sermaye iradı sayılmıştır. Dolayısıyla, kurumların başka bir kuruma iştirak etmeleri nedeniyle bu kurumun yönetim kurulunda bulunan temsilcileri vasıtasıyla elde etmiş oldukları kâr payları da iştirak kazancı istisnasından yararlanabilecektir.
İştirak kazançları istisnası uygulaması açısından, kurumlar vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri tam mükellef kuruma hangi oranda iştirak ettiklerinin bir önemi bulunmamaktadır. İştirak oranına bakılmaksızın tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarının tamamı kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Ayrıca, kâr payını elde eden kurumun tam mükellef kuruma belli bir süre iştirak etme şartı da aranılmamaktadır.

SONUÇ

Yukarıdaki açıklamalara göre A firması 20.000.-TL zararını mahsup edip I ve II temettüleri (eğer ana sözleşmede öngörülmüşse diğer yasal yedekler) ayırıp kar dağıtımını yapabilir.Kar payını alan ortak bunu MSİ olarak beyan eder. Vergisini hesaplar B firmasında ödenen stopajı mahsup eder. Yalnız B firması gönderdiği bu paranın üzerinden kestiği stopajı beyan etmiş olsun
 
Son düzenleme:
Üyelik
5 Kas 2016
Mesajlar
5
Konum
İzmir
Anlayamadığım Konu Şu:
Bu örneğe göre:
% 15 Stopajı A Firması mı yoksa B Firması mı yapması gerekiyor.
Bana göre Stopajı B firması değil de A Firması yapması gerekir diye düşünüyorum.
Nereyi gözden kaçırıyorum.

Saygılarımla
 

SinanN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Ara 2005
Mesajlar
152
Konum
İstanbul
Ferhat bey, cevabınız için öncelikle teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,086
Konum
İSTANBUL
Sayın hakuscan

''B firması 2015 senesinin sonunda iştirak kazancı geliri olarak ortaklara ve A firmasına 500.000 TL ödeme yapıyor'' bu cümleye göre kim yapar. ödemeyi yapan kim B firması o zaman B firması yapacak
 
Son düzenleme:
Üyelik
14 Ara 2015
Mesajlar
145
Konum
istanbul
Ferhat Üstadım

İyi Akşamlar nasılsınız ? Sanırım bilmediğimden ancak bence burada stopaj yok. B firması A firmasına ödemeyi yapıyor. A firması ortağına bu karı dağıtırsa stopaj keser. Kesilen bu stopajıda ortak gelir vergisinde mahsup eder diye biliyorum. Cevabınızı merakla bekliyorum.

Saygılar...
 
Üyelik
5 Kas 2016
Mesajlar
5
Konum
İzmir
Herkese Selam ve Saygılarımla,

Forumdaki Arkadaşların ve Üstadların yapacağı yorum ve eleştirilere güvenerek Sayın SinanN nin sorusunu verdiği örneklerle senaryolaştırmaya çalışacağım.
1- Önce: B Aş ile ilgili bir senaryo yapalım:
Diyelim ki XXX TL Kar etmiş. Bundan Kurumlar Vergisi ödemiş.Kalan kardan I. ve II. Kanuni Yedek Akçeleri ayırmış ve sonuçta Geriye kalan Dağıtılabilir Kardan 1.020.408,16 TL yi dağıtmaya karar vermiş. Bunun:
% 51= 520.408,16 TL sini diğer ortağa (bu ortak şahıs ise %15 Stopaj (78.061,22 TL) yapıp kalan 442.346,94 TL yi ödeyecektir vs.)
% 49= 500.000,00 TL sini Örnekte bahsi geçen A Ltd ye (Tek Ortaklı) ödeyecektir. Bu tutardan %15 Stopaj yapmayacaktır.
2- Şimdi gelelim A Ltd ye:
Gelir Tablosunda 500.000,- İştirak Kazancı ve 20.000,- TL faaliyet zararı varsayımına göre 480.000,- TL gözükmektedir.
Kurumlar Vergisi Beyannamesinde (500.000,- TL iştirak kazancından ve Faaliyet Zararından dolayı) Vergi Ödemeyeceğini düşünüyorum.
3- Sayın SinanN bu Karı Tek kişilik ortağa dağıtmaya karar verirse.
570 Nolu Hesapta gözüken 480.000 TL den %5 I. ve + % 10 II. Kanuni Yedek Akçeleri ayıracak. Diyelim ki 410.400,- TL dağıtılabilir Karı kalacak. Bunun üzerinden %15=61.560,-TL Stopaj yapacak, kalan 348.840,- TL yi tek kişi olan ortağa ödeyecek.
4- Bu Ortak 410.400,- TL MSI beyan edecek. Beyannamede Hesap edilen Vergiden 61.560,- TL yi düşebilecektir diye düşünüyorum.

Gözden kaçırdığım noktaları belirtirseniz, forumdaki arkadaşlar ve ben de faydalanmış olurum.

Saygılarımla,
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,585
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

Sayın hakuscan'ın yaptığı işlemler doğru. Kar dağıtımında GV stopajı ortaklara (gerçek kişilere) yapılan bir dağıtım vergilendirmesidir. Tüzel kişilere yapılan kar dağıtımları görünürde kar dağıtımı olmasına rağmen aslında karın transferidir ve stopaj yapılmaz. İlgili kar iştirak kazancını elde eden firma içinde kar dağıtımı yapıldığında GV stopajına tabi tutulacaktır. Yine bu iştirak kazancı elde eden firma için daha önce vergilemesi yapıldığından Kurumla Vergisinden istisnadır ve KV beyannamesinde zarar dahi olsa indirilecek istisnalar içinde (iştirak kazançları istisnası) yer alır.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,086
Konum
İSTANBUL
Tesekkur ederim muratcigim iyiyim insallah sende iyisindir su anda i-pad Dan yaziyorum yarn ya da pazartesi Gundy konuya detayli cevap yazacagim. '' Sanırım bilmediğimden ancak bence burada stopaj yok. B firması A firmasına ödemeyi yapıyor. A firması ortağına bu karı dağıtırsa stopaj keser. Kesilen bu stopajıda ortak gelir vergisinde mahsup eder diye biliyorum'' Yok doğru biliyorsun ben gerçek kişi ortak olarak diyorum
 
Son düzenleme:

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,086
Konum
İSTANBUL
Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı TTK'da devamı maddelerinde bu konuya ilişkin düzenlemelerde;

**Özel düzenlemeler saklı olmak kaydıyla, her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına ve tasfiye sonucunda kalan tutara, payı oranında katılma hakkına sahiptir.
**Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, kar ve tasfiye payı, pay sahibinin sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir.
**Kar payı ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir.
**Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça, pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez.
**Yönetim kurulu üyelerine kazanç payları, sadece net kardan ve ancak kanuni yedek akçe için belirli ayrım yapıldıktan ve pay sahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında veya esas sözleşmede öngörülen daha yüksek bir oranda kar payı dağıtıldıktan sonra verilebilir.
**Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayınlanan tebliğ düzenlemeleri çerçevesinde, kar payı avansı dağıtılabilir.

GELİR VERGİSİ TEVKİFATI UYGULAMASI(GVK Md.94/6)

Tam mükellef Kurumlarda Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulaması ;

** Tam mükellef kurumlar tarafından sadece tam mükellef gerçek kişilere dağıtılacak kâr paylarından tevkifat yapılmaktadır.
** Tam mükellef kurumlardan tam mükellef kurumlara dağıtılacak kâr payları iştirak kazancı niteliğinde olmalarından dolayı tevkifata konu değildir.
** Kurum kazançlarından istisna olsun olmasın tevkifat, kârın dağıtılması aşamasında yapılmaktadır. (GVK 94. md 1-6) Halka açık ya da halka açık olmayan şirketlerden elde edilen kâr paylarına uygulanan tevkifat oranı, 23.07.2006 tarihinden itibaren %15 olarak uygulanmaktadır.


Tam Mükellef Kurumlar Tarafından DağıtılanKar Paylarının Tarafları

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/6-b maddesinin (i) ve (ii) alt bentleri uyarınca, tam mükellef kurumlar tarafından;

** Tam mükellef gerçek kişilere, Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara,
** Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlara,
** Dar mükellef gerçek kişilere,
** Gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere,dağıtılan kâr payları %15 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir.

G.V.K.'nın 94/6-b Maddesi Uyarınca Yapılan Tevkifat'ın Beyanı ve Ödenmesi


GVK'nın 98'inci maddesine göre, 94'üncü madde uyarınca vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın23'üncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmekle yükümlüdürler.Beyan edilen bu tevkifat beyannamenin verildiği ayın 26'ıncı günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine yatırılır. Kâr dağıtmayan kurumların tevkifat yapmaları söz konusu olmadığından beyan ve ödeme diye bir durum söz konusu değildir.İstisna kazançların dağıtılması konu edinmeleri halinde verilecek beyanname ile birlikte tevkifatın ödenmesi gerekecektir. Bu durumda beyannameler indirim ve istisnalardan yararlanılan dönemi takip eden ayın 20'sine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilip bir defada ödenecektir.


Buna göre;


Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Ortaklarına Dağıtılan Kar Paylarında Vergi Tevkifatı Durumu

Ortağın Hukuki Durumu​
Dağıtılan Kar Payının Tevkifata Tabi Olup Olmadığı​
Tevkifat Oranı​
Tam Mükellef Anonim ve Limited Şirket​
Tam mükellef şirketlere dağıtılan kar payları, kurum kazancına dahil olup, iştirak kazancı istisnasından yararlanacaktır. Ancak bu kurumlar dağıtılan kar payından stopaj yapılmayacak.​
Tevkifat Yok​
Kollektif Şirket​
Dağıtılacak kar payı, GVK’nın (94-6/b-i) maddesine göre %15 tevkifata tabidir.​
%15​
Adi Ortaklık​
Dağıtılan kar payı, GVK / 94 – 6/i) maddesine göre %15 tevkifata tabidir.​
%15​
Vergi Mükellefi Olan İktisadi Kamu Müessesesi​
Dağıtılan kar payı, iktisadi kamu müessesi için iştirak kazancıdır. Kar dağıtımına bağlı tevkifat yapılmayacaktır. Kurum iştirak kazancı istisnasından yararlanır.​
Tevkifat Yok​
Vergi Mükellefi Olmayan Kamu Kuruluşları​
Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi olmayanlara dağıtılan kar payı (GVK/94-6-b/i) maddesine göre tevkifata tabidir.​
%15​
Tam Mükellef Gerçek Kişiler​
Tam mükellef gerçek kişiye dağıtılan kar payı, (GVK/94-6-b/i) maddesine göre %15 tevkifata tabidir.​
%15​
Dar Mükellef Gerçek Kişiler​
Dar mükellef gerçek kişiye dağıtılan kar payı (GVK/94-6-b/ii) maddesine göre tevkifata tabidir.​
%15​
Dernek ve Vakıflar​
Kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar dahil tüm dernek ve vakıflara dağıtılan kar payları (GVK/94-6-b/i) maddesine göre %15 tevkifata tabidir.​
%15​
Türkiye’de Şube ve İşyeri Olmayan Dar Mükellef​
Türkiye’de şubesi olmayan dar mükellef kurumlara dağıtılan kar payları, Kurumlar Vergisi Kanununun 30/3’üncü maddesine göre tevkifata tabidir.​
%15​
Türkiye’de Şube Aracılığıyla Kazanç Elde Eden Dar Mükellef​
Dar mükellef kurumunu Türkiye’deki şubesine dağıtılan kar payı vergi tevkifatına tabi tutulmayacak.​
Tevkifat Yok​
Gelir Vergisinden Muaf Olan Dar Mükellef​
Gelir Vergisinden muaf tutulmuş bulunan dar mükellef gerçek kişilere dağıtılan kar payları (GVK/94-6/b-ii) maddesine göre tevkifata tabidir.​
%15​
Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlar​
Gelir veya kurumlar vergisinin mevzuna girmeyenlere dağıtılan kar payılarından (GVK/94-6/i) maddesine göre tevkifat yapılacaktır.​
%15​
 
Son düzenleme:

SinanN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Ara 2005
Mesajlar
152
Konum
İstanbul
Ferhat bey tarafından yukarıda verilen çizelgede, benim anlattığım örneğe göre ilk sırada ki belirtilen durum sözkonusu olup, B firması A firmasına tevkifat yapmadan iştirak kazancını gönderecek. B firması da ortağına stopaj keserek dağıtımı yapacaktır. Sonra ortak bir sonraki MSİ beyanı verecektir.. Doğru anlamışım değil mi?


Ortağın Hukuki Durumu
Dağıtılan Kar Payının Tevkifata Tabi Olup Olmadığı
Tevkifat Oranı
Tam Mükellef Anonim ve Limited Şirket
Tam mükellef şirketlere dağıtılan kar payları, kurum kazancına dahil olup, iştirak kazancı istisnasından yararlanacaktır. Ancak bu kurumlar dağıtılan kar payından stopaj yapılmayacak.
Tevkifat Yok
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,086
Konum
İSTANBUL
Ferhat bey tarafından yukarıda verilen çizelgede, benim anlattığım örneğe göre ilk sırada ki belirtilen durum sözkonusu olup, B firması A firmasına tevkifat yapmadan iştirak kazancını gönderecek. B firması da ortağına stopaj keserek dağıtımı yapacaktır. Sonra ortak bir sonraki MSİ beyanı verecektir.. Doğru anlamışım değil mi?


Ortağın Hukuki Durumu
Dağıtılan Kar Payının Tevkifata Tabi Olup Olmadığı
Tevkifat Oranı
Tam Mükellef Anonim ve Limited Şirket
Tam mükellef şirketlere dağıtılan kar payları, kurum kazancına dahil olup, iştirak kazancı istisnasından yararlanacaktır. Ancak bu kurumlar dağıtılan kar payından stopaj yapılmayacak.
Tevkifat Yok

Evet doğru anlamışsınız..
 

Benzer konular

Üst