İşverene Bağlı Başka Bir İş Yerinde Çalışmayı Kabul Etmeyen İşçi Hk.

Üyelik
11 Ağu 2005
Mesajlar
76
Sevgili arkadaşlar merhaba,
Biz işe yeni giren tüm işçilere Başvuru Formu dolturturken İşin gereğine göre şirketin bulunduğu ildeki başka işyerinde ya da bulunduğu il dışındaki başka işyerlerinde geçici ya da sürekli olarak çalışmayı kabul edip etmediklerini soruyoruz ve bu konuda kendilerini bilgilendiriyoruz. Ancak işçi işe girerken ya işe kabul edilmezsem endişesi ile düşünmeden bu maddeyi kabul edip imzalıyor.Zaman içerisinde terfi ediyor ve aynı il sınırları içinde başka bir işyerinde görevlendirildiğinde ise gitmeyeceğini söyleyerek bunu kabul etmiyor.Oysaki bu işçi işe girerken işyeri ve şehir değişikliği yapmayı kabul etmişti.
Bu işçinin iş akdini 17.-18. ve 19. md.'lere istinaden yapmayı düşünüyorum.
Sonuçta bu durumdan dolayı işçi işyerinde hem eskisi gibi verimli çalışamayacak hem de diğer işçileri olumsuz yönde etkileyerek huzurlarını kaçıracaktır.

Bu konu ile ilgili görüşlerinizi ve buna benzer olaylarla karşılaşıyorsanız nasıl bir yol izlediğinizi bizimle paylaşırsanız sevinirim,

iyi çalışmalar...
 
Üyelik
6 Nis 2007
Mesajlar
43
Ynt: İşverene bağlı başka bir işyerinde çalışmaya kabul etmeyen işçi hk.

Sizinde bildiğiniz üzere bahsettiğiniz konu İş Yasasının 22. maddesinde anlatılmaktadır. Sizin anlattıklarınıza göre işçilerinizle yaptığınız sözleşmelerde iş ve işyeri değişikliğinin kabul edildiği belirtiliyor. Bu durumda eğer siz iyi niyet kuralları içerisinde işin ve işyerinin gereği olarak, işçinin ücretinde herhangi bir düşüş yapmadan veya pozisyonunda (örneğin müdür iken şef yapmadan) herhangi bir değişiklik yapmadan iş ve işyeri değişikliğini yapıyor ve bunu yazılı olarak işçinize bildiriyorsanız; işçiniz ya bunu 6 gün içinde kabul etmediğini beyan edecek, ya da yeni işine başlıyacaktır. Kabul etmediği takdirde gerekçesi ile ihbar tazminatını ödeyerek iş akdini sona erdirebilirsiniz. Tabi işçinin 17 ve 21. maddeye göre dava açma hakkı saklı kalıyor. Yani bu işyeri değişikliği haksızdır iddasını ileri sürebilir. Tabii mahkemelerde her tür kararı beklemek gerek. Aleyhte kararları göze almalısınız.
Sizin durumda ok yaydan çıkmış, işçinin iş akdini sona erdirecekseniz her şeyi (kötü niyet tazminatı, işe iade) göze almalısınız. Tabi bunları en az açıkla yapmalısınız. Sizin durumunuzda kıdem tazminatı ödenecek mi ödenmiyecek mi sorun bu. Eğer gerçekten haklı iseniz ödemeyebilir ve mahkeme sonucunu bekleyebilirsiniz. ancak benim tavsiyem kıdem tazminatını da ödemeniz.
Benzer olayı yaklaşık 2 ay önce yaşadık. İşçimizi nakil yaptık kabul etemedi, bizde kıdem ve ihbar tazminatını ödeyerek iş akdini sona erdirdik.
Selamlar.
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: İşverene bağlı başka bir işyerinde çalışmaya kabul etmeyen işçi hk.

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi
MADDE 22. - İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.

Geçmişte almış olduğunuz bu tür muvafakatın mevzuat açısından pek bağlayıcı özelliği yoktur. Geçerli bir sebep gösterilerek iş akdinin fesh edileceğinin ihbar önelleri süresi içerisinde işçiye tebliğ edilerek kıdem tazminatının ödenmesi gerekir.
 
Üyelik
11 Ağu 2005
Mesajlar
76
Ynt: İşverene bağlı başka bir işyerinde çalışmaya kabul etmeyen işçi hk.

Sayın kerimcanikli öncelikle teşekkür ederim,
Anlattığım konuda herhangi bir görev ve ücret düşüşü sözkonusu değildir, Aksine işçinin hem görevi hem de ücreti artmıştır.
Size şu şekilde izah edeyim:
Örneğin bir işyerimizde 2 eleman bir şef ve bir müdür çalışıyor, elemanlardan biri de şefliğe atandı. ancak bu işyerinde 2 şef birden çalışamayacağı için yeni terfi eden şefi 2 eleman ve bir müdür olarak çalışan ve şef açığı bulunan başka bir işyerimizde görevlendirmek istiyoruz.Burada işverenin herhangi bir kötüniyeti yoktur.Üstelik bu değişiklik de aynı il sınırları içerisinde gerçekleşiyor, işçi başka bir şehire gönderilmiyor.
Kıdem tazminatı konusuna gelince bu işçi 7 ayını henüz doldurmuş durumda dolayısı ile kıdem tazminatını haketmiyor.
Biz bildirimimizi yazılı olarak yaptık, bakalım işçiden gelecek cevabı bekliyoruz, ona göre hareket edeceğiz
 
Üyelik
6 Nis 2007
Mesajlar
43
Ynt: İşverene bağlı başka bir işyerinde çalışmaya kabul etmeyen işçi hk.

O zaman bence işçiniz çok büyük bir hata yapıyor. Mahkemeden hiç bir hak elde edemez ve yaptığı masraflar da yanına kar kalır diye düşünüyorum.
Eğer 6 gün içinde işyeri değişikliğini kabul etmediğini bildirirse; yapılan naklin, işin ve işyerinin gereklerinden kaynaklanan haklı gerekçelerini yazılı olarak bildirerek ve ihbar süresinede uyarak iş aktini sona erdirebilirsiniz.
 
Üyelik
11 Ağu 2005
Mesajlar
76
Ynt: İşverene bağlı başka bir işyerinde çalışmaya kabul etmeyen işçi hk.

ben de aynen dediğiniz gibi yapmayı düşünüyorum,
bu gibi durumlarda farklı bir yol izleyen arkadaşlarımız var mı merak ettiğim için konuyu sizlerle de paylaşmak istedim,
tekrar teşekkürler,
iyi çalışmalar...
 
M

müfettiş

Ziyaretçi
Ynt: İşverene bağlı başka bir işyerinde çalışmaya kabul etmeyen işçi hk.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Tarih: 28.02.2001
Esas No: 2001/9-221
Karar No: 2001/224
Taraflar arasında imzalanan hizmet akdinde yer alan madde uyarınca işverenin işçiye Türkiye sınırları içinde çeşitli bölgelerde çalıştırma yetkisi bulunduğundan kıdem tazminatı istemi reddedilmelidir.
İstemin Özeti: Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (...) İş Mahkemesince davanın kıdem kabulüne dair verilen kararın incelenmesi davalı vekilin tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin ilamı ile;...
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasında imzalanan hizmet sözleşmesinin 6. maddesinde " işçi geçici veya daimi olarak işinin değiştirilmesine şimdiden muvafakat eder. İşverenin Türkiye sınırları içinde çalışması sahasının herhangi bir bölgesinde değiştirilebilir. Çalışan işveren tarafından vazifelendirildiği her bölgeye gitmeyi veya çalışma bölgesi değiştirildiğinde yeni çalışma bölgesine gitmeyi peşinen kabul eder" hükmü getirilmiş olup, işveren bu maddeye dayanarak davacının iş yerini değiştirdiği anlaşılmaktadır. Mahkemece sözleşmenin bu maddesi tartışılmadan davacının kıdem tazminat isteminin kabul edilmesi hatalıdır. Sözleşmenin bu düzenlemesine göre davacının kıdem tazminatı isteğinin reddi gerekirken kabulü bozma nedenidir.... gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve Yasa'ya aykırıdır. Bı nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'nın 429. maddesi gereğince bozulmasına, oybirliğiyle karar verildi.
 
Üyelik
25 Nis 2007
Mesajlar
3
Ynt: İşverene Bağlı Başka Bir İş Yerinde Çalışmayı Kabul Etmeyen İşçi Hk.

Sn Kaynakcagdaş,
Zaten yazılı görevlendirmenizi cevap vermezse kabul etmiş demektir. 17 ve 18 mdlere dayanarak İhbar tazminatını ödeyip iş akdini feshedebilirsiniz. Ayrıca, benim dikkatimi çeken daha işe gireli 1 yıl bile olmayan bir çalışan şimdiden iş veya görev beğenmiyorsa onunla çalışmayın zaten. bu kişinin 5-6 yıllık bir çalışan olduğunu düşünemiyorum.

Sayın müfettiş,
Şirketimizin İş Sözleşmesinin 1. maddesinde yazılı olmasına rağmen market elemanını aynı şekilde diğer marketimizde görevlendirdik. Ancak çalışanımız gitmeyi kabul etmedi. Bizde tazminatsız olarak iş akdini feshettik. Ancak davayı kaybettik ve kıdem ihbarını ödedik. Örnek yargıtay kararının tarihi 28.02.2001 acaba yargıtayda yeni bir içtihat oluşmuş olabilir mi?
 
M

müfettiş

Ziyaretçi
Ynt: İşverene Bağlı Başka Bir İş Yerinde Çalışmayı Kabul Etmeyen İşçi Hk.

Sayın Zafergül

Yerel mahkeme kararaının bozulması için Yargıtay'a gittiniz mi ? Elimde yeni bir karar yok
 
Üst