zirve

İşverenin İşçiyi Çıkarması Gerektiğinde Yapması Gerekenler Nelerdir

Üyelik
7 May 2007
Mesajlar
90
Konum
trabzon
sayın forum üyeleri işveren işçisi için görevini doğru düzgün yapmadığı işini ihlah ettiği ve ciddiye almadığı gerekçesiyle işten çıkarmak istiyor aralarında herhangi bir sözleşme yok . İşveren bu durum karşısında kanunen neler yapması gerekmektedir. Herhangi bir cezai durumla karşılaşmamak için. verdiğiniz bilgilere şimdiden teşk. ederim.
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: İşverenin işçiyi çıkarması gerektiğinde yapması gerekenler nelerdir

sözleşmesiz işçi çalıştıramazsınız. geriye dönük sözleşme yapmalısınız. direk o gerekçeyle çıkışını yapamazsınız. işçiyi yazılı olarak uyarıp savunmasını istemelisiniz. hatırlamıyorum ama 3 kere yazılı olarak uyarı yapıp işçi gereklerini yerine getirmezse yazılı bildirimde bulunup çıkış işlemini yapabilirsiniz. bu işlemleri yapmazsanız tazminat yüküne katlanmanız gerekir. ancak her halukarda sözleşme düzenlemeniz gerekir. işçi sayınız 30 un üzerindeyse ihbarnamede geçerli bir sebep belirtmelisiniz.
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: İşverenin işçiyi çıkarması gerektiğinde yapması gerekenler nelerdir

Çalışan sayısı 30 geçiyor mu?
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,859
Konum
izmir
Ynt: İşverenin İşçiyi Çıkarması Gerektiğinde Yapması Gerekenler Nelerdir

turkasia ' Alıntı:
sözleşmesiz işçi çalıştıramazsınız. geriye dönük sözleşme yapmalısınız. direk o gerekçeyle çıkışını yapamazsınız. işçiyi yazılı olarak uyarıp savunmasını istemelisiniz. hatırlamıyorum ama 3 kere yazılı olarak uyarı yapıp işçi gereklerini yerine getirmezse yazılı bildirimde bulunup çıkış işlemini yapabilirsiniz. bu işlemleri yapmazsanız tazminat yüküne katlanmanız gerekir. ancak her halukarda sözleşme düzenlemeniz gerekir. işçi sayınız 30 un üzerindeyse ihbarnamede geçerli bir sebep belirtmelisiniz.

Çalışan sayısı 30u geçmese de, fesih sebebi olarak mutlaka iş kanununda belirtilen haklı sebeplerden birini göstermek zorundasınız,tazminatsız çıkış için.Yani tazminatsız çıkış için iş kanununda belirtilen ,işverenin derhal fesih hakkını düzenleyen maddede belirtilen sebeplerden birinin varlığı gerekir.
Bu sebebin de şahit ve tutanakla tesbit edilmiş olması, sebebin doğduğu günden itibaren 6 gün içinde bu hakkın kullanılması yani sözleşmenin feshedilmesi gerekir.
30un altında çalışan olan yerlerde çalışan iş güvencesi kapsamında olmadığından, işe iade davası açamaz,bunun yerine kötü niyet tazminatı davası açma hakkı vardır.
Tutulan tutanak sayısının bir önemi yoktur,önemli olan tutanağa konu olayın içeriği, verdiğiniz yazılı ihtarlara uyulup uyulmadığının tutanakta şahitlerle belgelenmesidir.
Yazılı bir sözleşme olması gerektiği iş kanununda belirtilmiş olsa da, geriye dönük sözleşmeyi, çalışanın imzalama zorunluluğu bulunmamaktadır.Özlük dosyasında bulunmayan sözleşme için inceleme sonrasında cezai işlem uygulanacaktır.
 
Üyelik
7 May 2007
Mesajlar
90
Konum
trabzon
Ynt: İşverenin İşçiyi Çıkarması Gerektiğinde Yapması Gerekenler Nelerdir

çalışan sayısı 13 kişi dir
 
Üyelik
18 Nis 2009
Mesajlar
7
Konum
MALATYA
Ynt: İşverenin İşçiyi Çıkarması Gerektiğinde Yapması Gerekenler Nelerdir

öncelikle hizmet akdinizin olması lazım. Ayrıca işçinin işini yapmadığını kendi beyanıyla yazılı olarak açıklaması lazımdır. Eğer işçi yazılı beyanda bulunmuyorsa iki veya üç tanıkla bir tutanak tutulması gerekmektedir. Tabi bu olayın enaz 3 defa tekrarlanması lazım. kolay gelsin
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: İşverenin İşçiyi Çıkarması Gerektiğinde Yapması Gerekenler Nelerdir

Hizmet akdi yeni çalışanlar için gerekli. eskiden beri çalışanlara çalışma koşullarını belirten bir yazılı bilidirm verilmesi yeterlidir.
 
Üyelik
19 Tem 2005
Mesajlar
21
Ynt: İşverenin İşçiyi Çıkarması Gerektiğinde Yapması Gerekenler Nelerdir

- Tanım ve Şekil
MADDE 8. - İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir.

Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.


bunun cezası 2008 yılı için ;

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek, bu durumdaki her işçi için 88 Tl dir.


Bunun dışında işverence iş sözleşmesinin haklı nedenle feshinde bunu çalışana yazılı bildirme zorunluğu yoktur. Ancak evvelce işçinin sergilemiş olduğu davranışlarla ilgili mutlaka savunması alınması gerekir. Aksi takdirde işçinin mahkemeye gitmesi durumunda yapılacak feshin haklı olduğunu ispatlamak işveren ait olacaktır.

Detaylı olmamakla birlikte anladığım ;

4857 / 25 / II
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

gibi algıladım. Eğer bu maddeden çıkartacaksanız işçiye bildirim yapmak zorunda bile değilsiniz ama dediğim gibi mahkemede belirttiğiniz nedenleri ispatlamak size düşer. İspat araçları ise; olayın yaşandığı sırada işçiden alınan savunmalar ve tanık ifadeleri olabilir.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,859
Konum
izmir
Ynt: İşverenin İşçiyi Çıkarması Gerektiğinde Yapması Gerekenler Nelerdir

dogana ' Alıntı:
Detaylı olmamakla birlikte anladığım ;

4857 / 25 / II
Eğer bu maddeden çıkartacaksanız işçiye bildirim yapmak zorunda bile değilsiniz ama dediğim gibi mahkemede belirttiğiniz nedenleri ispatlamak size düşer. İspat araçları ise; olayın yaşandığı sırada işçiden alınan savunmalar ve tanık ifadeleri olabilir.
Sözleşmenin feshinde usul
MADDE 19. - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.
 
Üyelik
29 May 2007
Mesajlar
8
Ynt: İşverenin İşçiyi Çıkarması Gerektiğinde Yapması Gerekenler Nelerdir

Eğer işçiye iş akdi imzalattırılmamış ise, işçi-işveren ilişkisinde belirsiz süreli iş akdi düzenlenmiş olarak kabul ediliyor.

Personel ödevli olduğu işi yapmıyor veya eksik yapıyor ise; bunun en yakın iş arkadaşları tarafından (birlikte çalıştıkları iş arkadaşları) tespiti sonucu, kişiye ikaz ve işin tanımı ve ifası ile ilgili eğitim verilir ve eğitimi aldığına dair eğitim tutanağına imza attırılır. Aynı davranışları sergilemesi neticesinde, aynı işlemler tekrar yapılıp, ikinci ihtar verilir ve konu ile ilgili yazılı açıklama istenir. Aynı davranışı 3 ncü kez yaptığında, ise fesih işlemi için gerekli
işlemler başlatılır.

Syg.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: İşverenin İşçiyi Çıkarması Gerektiğinde Yapması Gerekenler Nelerdir

smcanan ' Alıntı:
sayın forum üyeleri işveren işçisi için görevini doğru düzgün yapmadığı işini ihlah ettiği ve ciddiye almadığı gerekçesiyle işten çıkarmak istiyor aralarında herhangi bir sözleşme yok . İşveren bu durum karşısında kanunen neler yapması gerekmektedir. Herhangi bir cezai durumla karşılaşmamak için. verdiğiniz bilgilere şimdiden teşk. ederim.

Tanım ve şekil
Madde 8 - İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir.
Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.
Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.
_________________________________________________
Süreli fesih
Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır.
...
_________________________________________________
Feshin geçerli sebebe dayandırılması
Madde 18 - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.
Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek [1] için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.
İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.
İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz.
_________________________________________________
Sözleşmenin feshinde usul
Madde 19 - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.
Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.
_________________________________________________
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
Madde 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I- Sağlık sebepleri:
...
II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
...
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
...
_________________________________________________
Derhal fesih hakkını kullanma süresi
Madde 26 - 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.
Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.
_________________________________________________

Çalışan sayısı 30 un altında olması halinde "geçerli neden" şartı yoktur, 19.maddede düzenlenen "sebep" şartı geçerlidir. Yine 19. maddede belirtildiği üzere "sebep"şartının yerine getirilmesi için savunması alınmadan ve yazılı fesih ihbarında bulunulmadan işçinin akdi feshedilemez ancak 25 inci maddenin ilgili hükümlerinden kaynaklı haklar saklıdır.
 
Üst