zirve

İşyeri Hekimi Tazminatı

pascal

Katkı Sunan Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
505
Konum
istanbul
firmamızda 01.12.1994 tarihinden bu yana çalışan işyeri hekimimiz devlettten emekli oldu. şimdi ayrılmak istiyor. tazminatı nasıl vermeliyiz. not: haftanın 4 günü 2 saat çalıyor. maaşı 2.200 tl
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: İşyeri Hekimi Tazminatı

Sitemizde konu ile ilgili çok ayrıntılı birbirinin devamı olan iki makale yazdım. Çünkü çalışma hayatında uygulamada çok tartışmalı ve az bilinen bir konu idi. Hatta Yargıtay dahi uzun süre savunduğu görüşünü 2001 yılında değiştirdi. İşyerlerinde atipik iş sözleşmeleriyle haftanın belirli günlerinde veya günün belirli saatlerinde bir işyerinde çalışan ya da ayrı iş sözleşmeleriyle birden çok işyerinde kısmi süreli çalışan veya çağrı usulü ile çalışan ve geçici iş ilişkisi ile çalışan işçilerin kıdem tazminatına esas sürelerinin tespitini ve tazminata hak kazanmaları halinde kıdem tazminatı hesaplamalarının nasıl yapılacağı konusu tartışılagelmiştir. Aslında bu konuda farklı görüşler serdedilse de, makalemizde de görüleceği gibi son çıkan 4857 sayılı İş Kanunu konuyu berraklaştırmıştır.

Aslında kıdem süresinin hesabında sadece haftanın çalışılan günlerinin gözönünde tutulmasını öngören bir hüküm yoktur. Tam gün ya da tam hafta çalışılıp çalışmamaya göre bir ayrım yapılmaksızın Kanunda ??işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir? hükmüne yer verilmiştir.

Nitekim Yargıtay, kısmî süreli olarak çalışan bir işçinin, kıdem tazminatı hesabına esas hizmet süresinin belirlenmesinde, iş sözleşmesinin başlangıcı ile sona ermesi arasında çalışılan veya çalışılmayan günler ayrımı yapmaksızın tüm sürenin göz önüne alınması gerektiği yönünde karar vermiştir. Söz konusu kararda, kısmî süreli olarak haftada iki gün çalışan işyeri hekiminin kıdem tazminatının hesabında fiili çalışma gün sayısı toplamı ile bulunan 718 günlük hizmetin değil; sözleşmenin sürmüş olduğu 6 yıl 10 ay 20 günlük sürenin esas alınması gerektiğini kabul etmiştir. Biz de aynı görüşü paylaşıyoruz ve uygulamanın bu şekilde yapılması gerektiğini ifade ediyoruz.

İyi günler dileklerimizle.
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: İşyeri Hekimi Tazminatı

Kısmi süreli veya eksik çalışmalarda kıdem tazminatının hesaplanması;Yukarıda da söz ettiğimiz gibi kıdem tazminatı hesaplanırken çalışılan tam bir yıl için otuz günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplama yapılır.Uzun süredir kısmi süreli çalışmalarda kıdem tazminatının hesaplanması tartışılmıştır. Ancak konuya son noktayı yargı kararları koymuştur.Şöyle ki;Bir işçi bir iş yerinde 01.01.1990 tarihinde işe başlasın. Bu işçinin iş akdi iş veren tarafından haklı bir neden olmaksızın 01.01.2000 tarihinde fesh edilsin. Ancak bu işçi işyerinde sözleşmeli olarak ayda 10 gün çalışıyor olsun. İşçinin kıdem tazminatının hesaplanması nasıl olacaktır?İşçinin kıdem süresi (işten ayrılış ve giriş tarihi arasındaki süre) on yıldır.Acaba işçiye kıdem tazminatı olarak bir yıl için otuz günlük giydirilmiş ücreti olmak kaydıyla 300 günlük brüt ücreti kadar mı tazminat ödemesi yapılmalıdır?Şayet hesaplama bu şekilde yapılacak ise ayda sadece 1 gün çalışmak suretiyle bir işyerinde on yıl boyunca çalışan kişiye de iş sözleşmesinin feshi durumunda 300 günlük giydirilmiş brüt ücreti kadar mı tazminat ödenecektir?Yapılması gereken çalışılan tam bir yıl için otuz günlük giydirilmiş brüt ücret kadar tazminat hesaplamaktır. Kısmi süreli ve/veya eksik çalışmalarda çalışılan süreye göre oranlama yapılarak tazminat hesaplanmalıdır. Yani;Bir yıl içerisinde 365 gün çalışmaya karşılık 30 günlük giydirilmiş brüt ücret kadar tazminat ödeniyor ise çalışılan X gün için [ (365/30 ) * X gün ] formülüyle bulunacak gün sayısı baz alınarak tazminat ödemesi yapılmalıdır.Konu hakkında yargıya intikal eden bir durumda Yargıtay 9. HD ?nin de görüşü bu yöndedir. (17.2.1991 tarih, 1991/10981 E. , 1991/16220 K.)
 

pascal

Katkı Sunan Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
505
Konum
istanbul
Ynt: İşyeri Hekimi Tazminatı

yani bu durumda her yıl için 2.200 tl tazminat mı ödemeliyim.
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: İşyeri Hekimi Tazminatı

Ali TEZEL İN YAZISI VAR HATTA HESAPLAMADA YAPMIŞ YAZIYI GÖNDERİYORUMDoktora ücreti kadar kıdem tazminatı vermelisiniz
Ali Tezel
13.06.2006 tarihinde işyeri hekimi ile sözleşme yaptık ve haftada 2 gün 16:30-18:00 arası işyerine gelmekteydi. Bu durumda hizmet süresi, (13.06.2006-31.08.2007) 445 gündür ama fiili çalışması 63 hafta x 2 gün x 1,5 saat = 189 saattir. 189 saat ise günü 7,5 saat hesaplarsak 25,2 güne tekabül etmektedir. Aylık brüt ücreti ise 1.989.89 YTL.dir. Ben şimdi işyeri hekiminin hizmet süresinin(445 gün) bir yılı doldurduğuna bakıp, kıdem tazminatını fiili çalışmasına göre mi ödeyeceğim? Ayrıca, normal SSK`lı bir işçi iş çıkış saatinden sonra 3 saat mesai yapacak, 15 dk. ara dinlenme verilmeli mi? Mustafa C.
Mustafa Bey, işyeri hekiminiz ayda 30 günden az çalışmaktadır ve aylık ücretini de buna göre almaktadır. Yani işyeri hekiminiz işyerinde tam süre ile ayda 30 gün günde 7,5 saat çalışsaydı alacağı ücreti şimdiki ücretinden epey fazla olacaktı. Tabi ki kıdem tazminatını da öderken siz bu yüksek ücrete göre kıdem tazminatı ödeyecektiniz. İşte bu nedenle işyeri hekiminize aylık brüt ücreti olan 1989,89 YTL. dikkate alınarak ödenmelidir. 445 günlük çalışma süresine göre de 1 yıl, 2 ay, 25 güne göre hesaplama yapıp, 2460 YTL. kıdem tazminatı ödemeniz yasal olacaktır. Konuyla ilgili olarak Yargıtay
9`uncu Hukuk Dairesi`nin 2004/9961 esas ve 2004/ 27728 karar ve 13.12.2004 günlü kararına göre;
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA
KIDEM TAZMİNATI
ÜCRETİN ESAS ALINMASI
Davacı işyeri hekimi olup, hizmet sözleşmesine göre haftada beş gün yaklaşık iki saatten ayda toplam 41 saat çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde çalışma, kısmi süreli çalışmadır. Kısmi süreli çalışma hallerinde, kıdem tazminatı hesabında davacıya kısmi süreli çalışma karşılığı olarak ödenen aylık ücreti dikkate alınmalıdır. Buna karşın mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda; aylık ücreti, kısmi süreli çalışma esasına göre azaltılarak kıdem tazminatı hesabı yapılmıştır. Karar bu yönüyle hatalıdır. (4857 s. İş K. m. 9, 13) (1475 s. İş K. m. 14)`
Diğer sorunuza gelince, günlük mesaisini tamamladıktan sonra 4857 sayılı İş Kanunu`nun 42`nci maddesi gereğince fazla çalışma yapılacaksa uygun bir süre ara dinlenmesi vermek zorundasınız ama normal fazla mesai yapılacaksa ara dinlenmesi verilmesine gerek yoktur.
 

Benzer konular

Üst