İVDB Kod için yayınlamış olduğu bülten ?

Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
İVDB Kod için yayınlamış olduğu bülten vardı sanırım 2009 yılıydı işte hangi kodun hangi durumlarda geçerli olduğuna dair
Örneğin resen terk olmuş mükelleflerden terkten sonraki faturaların sıkıntılı olacağına dair gibi
Bu bülten/yazı yı bulamadım bilen yada bulabilenler gönderebilir mi adresi
Saygılar
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: İVDB Kod için yayınlamış olduğu bülten ?

Kod 1: Sahte Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMİYB )düzenlediği vergi inceleme raporu ile tespit edilen mükellefler ile bunların ortakları ve kanuni temsilcilerinin kurdukları veya ortak oldukları şirketler.

Kod 2: SMİYB kullandığı vergi inceleme raporu ile tespit edilen mükellefler.

Kod 3: SMİYB düzenlediği vergi inceleme raporu ile tespit edilen kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni temsilcileri ve düzenleme fiiliyle ilgisi olduğu tespit edilen ortakları.

Kod 4: Bastırdıkları yasal belgelerin zayi olduğunu, kaybolduğunu veya çalındığını bildiren mükellefler.

Kod 5: Vergi daireleri tarafından yapılan tespitler sonucunda,

5/1: Haklarında rapor bulunmamakla birlikte SMİYB düzenlediği konusunda tespit bulunan mükellefler,

5/2: Haklarında rapor bulunmamakla birlikte SMİYB kullandığı konusunda tespit bulunan mükellefler.

5/3: Yapılan yoklamalarda bilinen adreslerinde bulunamayan ve yeni adresleri tespit edilemeyen mükellefler.

5/4: Defter, belge ibraz etmeyen veya incelemeye sevk edilenler ile birden fazla döneme ilişkin olarak KDV beyannamesini (süresinden sonra verenler hariç) vermeyen mükellefler.

Kod 6: Taklit edilen mükellefler listesi Kendisi hakkında herhangi olumsuz bir tespit veya rapor bulunmadığı halde, belgeleri taklit edilen mükellefler.

Kod 7: Mükellefiyetleri bulunmayan ancak üçüncü kişiler veya diğer tüzel kişilikler vasıtasıyla Sahte Belge organizasyonu içerisinde bulunan ve sahte fatura ticareti yapanlar.

Kod 8: Yapılan yoklamalarda adreslerinde bulunmadıkları tespit edildiğinden 2004/13 seri numaralı "Uygulama İç Genelgesi" gereğince mükellefiyeti re'sen terk ettirilen mükellefler.

Kod 9 - 1: SMİYB düzenlediği vergi inceleme raporu ile tespit edilen ve haklarında "Form 11" düzenlendiği için VEDOP ortamında bakanlık listesinde yer alan mükellefler.

Kod 9 - 2: SMİYB kullandığı vergi inceleme raporu ile tespit edilen ve haklarında "Form 11" düzenlendiği için VEDOP ortamında bakanlık listesinde yer alan mükellefler.
 
Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Ynt: İVDB Kod için yayınlamış olduğu bülten ?

Üstadım bulmuştum teşekkürler

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
KAMUOYUNA DUYURU ? 13.11.2009
KDV İNDİRİM İŞLEMLERİYLE İLGİLİ TEBLİGATLAR HAKKINDA DUYURU
Başkanlığımıza yansıyan olaylardan, KDV indirim işlemleri denetimleri sırasında hakkında olumsuzluk tespit edilen mükelleflerden alışları ile ilgili olarak kendilerine tebligat yapılan mükelleflerimizin, vergi dairelerine yapacakları açıklamalarla ilgili tereddüte düştükleri anlaşılmaktadır. Mükelleflerimizin KDV indirimlerine dair vergi dairelerince yapılan tebligatlarla ilgili olarak yapabilecekleri işlem ve açıklamalar aşağıda gösterilmiştir.
Açıklama İstenen Alışlar Mükelleflerimizin Yapabilecekleri İşlemler ve Açıklamalar
Sahte Belge Düzenleyen Mükelleflerden Alışlar - Düzeltme beyannamesi verilerek sözkonusu alışlar, KDV indirimlerinden çıkarılabilir.
- Düzeltme beyannamesi verilmemesi durumunda, olumsuz alışlara ilişkin KDV?nin 4 katı tutarında teminat verilerek genel esaslara dönüş sağlanabilir.
- Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
-Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
Sahte Belge Kullanan Mükelleflerden Alışlar - Bu alışların banka yoluyla ya da Türk Ticaret Kanunu?nda belirtilen çeklerle yapılmış olduğunun vergi dairesine belgelendirilmesi durumunda, alış yapan mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
- Ödemelerin, banka yoluyla ya da çekle yapılmamış olması durumunda, sözkonusu alışlar için düzeltme beyannamesi vermek suretiyle KDV indirimlerinden çıkarılabilir.
- Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
- Diğer taraftan, sahte belge kullanan firmanın genel esaslara dönmesi yani hakkındaki olumsuzluğun kalkması durumunda da, bu firmadan alışları olan firmanın müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
- Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
Adresinde Bulunmayan veya Mükellefiyeti Resen Kapatılan Mükelleflerden Alışlar - Adreste bulunmama veya mükellefiyetin kapatıldığı dönemden önceki dönemler için, yani mükellefin faal olduğu dönemlerde yapılan alışlar için herhangi bir sorumluluk bulunmamaktadır. Mükelleflerimizin bu durumu vergi dairelerine izah etmeleri gerekmektedir.
- Adresinde bulunulmadığı veya mükellefiyetin kapatıldığı dönemler için ise sözkonusu alışlar için düzeltme beyannamesi vermek suretiyle KDV indirimlerinden çıkarılabilir. Düzeltme beyannamesi verilmemesi durumunda, olumsuz alışlara ilişkin KDV?nin 4 katı tutarında teminat verilerek genel esaslara dönüş sağlanabilir.
- Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
- Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
Defter ve Belgelerini İnceleme Elemanına İbraz Etmeyen Mükelleflerden Alışlar - Defter belge ibraz edilmeyen dönemlerdeki alışların banka yoluyla ya da Türk Ticaret Kanunu?nda belirtilen çeklerle yapılmış olduğunun vergi dairesine belgelendirilmesi durumunda, alış yapan mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
- Ödemelerin, banka yoluyla ya da çekle yapılmamış olması durumunda, sözkonusu alışlar için düzeltme beyannamesi vermek suretiyle KDV indirimlerinden çıkarılabilir.
- Defter belge ibraz etmeyen mükellef hakkında olumsuzluk kalkarsa, bu durum vergi dairesine bildirilmelidir.
- Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
- Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, 5811 sayılı Kanun?dan yararlanma şartlarını taşıyan mükelleflerimizin, indirimi reddedilen alışlarına ilişkin (olumsuz alışlarına ilişkin) olarak da varlık barışından yararlanmaları mümkündür. Bu konuda vergi dairelerine başvurulabilir, www.ivdb.gov.tr adresindeki bilgilerden ve broşürlerden faydalanılabilir. Önemle duyurulur.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: İVDB Kod için yayınlamış olduğu bülten ?

Ben de teşekkür ederim, yılardır baktığımız ve de bakmak zorunda olduğumuz bu kod listesini yeniden hatırlamış olduk.
 
Üyelik
2 Nis 2012
Mesajlar
109
Ynt: İVDB Kod için yayınlamış olduğu bülten ?

kod sistemi kalkmıştı sanırım.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: İVDB Kod için yayınlamış olduğu bülten ?

Yoo,aynen devam ediyor filliyatta, sadece ara sıra mükellefler kalktı sansınlar diye adını değiştiriyorlar :)
 

Benzer konular

Üst