K.V. Beyannamesinde Gelir Tablosu?

Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
2005 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilen gelir tablosunda satıştan iadeler kaleminin brüt satışlardan düşülmesi gerekirken eklenmiş ve dolayısıyla net satışlar artış gösterdiğinden ödediğimiz vergi fazla olmuştur.Kurumlar vergisi beyannamesi elden verilmiş.
2006 yılı kurumlar vergisi beyannamesini e-beyanla göndermek istiyorum.Önceki dönem gelir tablosu bilgileri girdiğimde haliyle satıştan iadeleri brüt satışlardan düştüğünden sonuç hesapları(2005 yılı için)vergi dairesine bildirilenden daha farklı oluyor.(aslında olması gereken bu idi).sonuçta düşündüğümüz zaman fazla vergi ödemişiz.ne olurki olması gereken hali ile göndersek.yada önceki dönem bilgilerini yazmamak bir çözümmü?veya ne gibi bir yol önerirsiniz?
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: k.v.beyannamesinde gelir tablosu?

aynı sorun bızdede oldu ben doğrusu neyse onu yazıp yolladım.
hiç yazmamak çözüm değil beyanname de oncekı donem yazılmadığı zaman vergı daıresı once bu eksıklığı gıdermen ıcın yazı yollayıp yazıya cevap almadığı zaman ceza yazması gerekırken direk ceza yazıp yolluyor daha sonra mahkemeyle uğrasıyorsun.
tabı mukellefın gozunde kı değer dusukluğude cabası.
ne de ola en ıyı muhasebecı hıc ıs yerıne kağıt yollatmayan muhasebecıdır. :'(
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: K.V. Beyannamesinde Gelir Tablosu?

şimdi sayın metyo, öncelikle ''2006 kurumlar vergisi beyannamesini e beyan la göndermek istiyorum. '' demişsiniz. Zaten kurum beyanlarını internetten göndermek zorunludur.

önünüzde üç seçenek var.
1. 2005 kurum beyanı için düzeltme vermek.durumu açıklayıcı bir dilekçe ile. sonra 2006 kurum
beyanını ınternetten göndermek. Ben tavsiye etmem.zaten muhtemelen ödenen vergide
azalma olacağından incelemeye alırlar.şirketinizin kayıtları sağlıklıysa,bu yolu seçebilirsiniz.
2. 2006 kurum beyanını neyse olduğu gibi doldurmak.2005 için,o dönemde verdiğiniz bilgileri
doldurmak.ancak rakamların tutması için net satışları yükselterek beyannameye uygun
düzenlemelisiniz.(o zamanda, satışlar yükseleceiğnden,mukayese yapılırsa,yine inceleme
çıkabilir)
3. 2006 beyanını önceki dönem bilgilerini doldurmadan verebilirsiniz.o zamanda cezası var.
sizin bu işiniz aşağı baksam sakal,yukarı baksam bıyık misali olmuş.
tabi tercih sizindir.
 
Üyelik
23 Nis 2007
Mesajlar
5
Ynt: K.V. Beyannamesinde Gelir Tablosu?

Kurumlar Vergisi Beyanını mecburen e-beyan ile gönderilecek elden veremezsiniz..
 
Üyelik
28 Kas 2006
Mesajlar
70
Konum
istanbul
Ynt: K.V. Beyannamesinde Gelir Tablosu?

merhaba;
sn metyo ve değerli üstadlarım konuya çok fazla hakim olmadığım için bi görüş bildiremiyeceğim. ancak ceza onusunda aydınlatıcı destek olacağı düşüncesi ile aşağıdaki danıştay kararını eklemek istedim
herkese kolaylıklar dilerim

Özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için öncelikle muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulmadığı hakkında hukuken geçerli bir tespitin mevcut olması gerekir. Böyle bir tespit yapılmadan sadece kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yeralan ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun önceki dönem ve cari dönem tutarlarının karşılaştırmalı olarak verilmediği gerekçesiyle özel usulsüzlük cezası kesilemez.Danıştay Dördüncü Daire

Tarih : 09.05.2001

Esas No : 2000/1530

Karar No : 2000/1979

Özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için öncelikle muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulmadığı hakkında hukuken geçerli bir tespitin mevcut olması gerekir. Böyle bir tespit yapılmadan sadece kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yeralan ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun önceki dönem ve cari dönem tutarlarının karşılaştırmalı olarak verilmediği gerekçesiyle özel usulsüzlük cezası kesilemez.

İstemin Özeti : Davacı şirketin 1998 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermek zorunda olduğu ayrıntılı bilanço ile gelir tablosunu önceki dönem ve cari dönem tutarlarını karşılaştırmalı olarak vermediği ileri sürülerek 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 353/6. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla gerektiği, olayda ise böyle bir tespit yapılmadan davacı şirketin kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte verdiği ayrıntılı bilanço ile gelir tablosunu önceki dönem ve cari dönem tutarlarını karşılaştırmalı olarak vermediğinden sözedilerek kesilen cezada isabet görülmediği gerekçesiyle özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı idare kesilen cezanın Yasa'ya uygun olduğunu ileri sürmekte ve kararın bozulmasını istemektedir.

Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: K.V. Beyannamesinde Gelir Tablosu?

sn smmm_m,
öncelikle ilgili içgenelgeyi okuduğumuzda,
MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 2001/ 1
.....................................VALİLİĞİ
(Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne)

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde, anılan Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uyulmaması da özel usulsüzlükler arasında sayılmıştır.
Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde mali tablolarını düzenlemekle birlikte, bu tabloların önceki dönem sütunlarını doldurmayan veya bunlara ait dipnotlarla ilgili bilgilere yer vermeyen mükelleflere bu eksikliklerini tamamlamaları bildirilmeden özel usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmaktadır.
Mali tablolarını süresi içinde düzenlemekle beraber, önceki dönem sütunlarını doldurmayan veya bunlara ait dipnotlarla ilgili bilgilere yer vermeyen mükelleflerin öncelikle Vergi Daireleri işlem Yönergesinin 44 üncü maddesi uyarınca eksikliklerini tamamlamaları hususunda süre verilerek uyarılmaları, verilen süre içinde eksikliğini tamamlamayanlara ise Vergi Usul Kanununun 352/II-7 nci maddesinde öngörülen II nci derece usulsüzlük cezasının tatbik edilmesi, ayrıca önceki uygulamalar dolayısıyla yargı organlarına intikal etmiş ihtilafların sürdürülmemesi (temyiz ya da itiraz yoluna gidilmemesi) uygun görülmüştür

görüldüğü gibi,muhatap kalacağımız ceza,özel usulsüzlük cezası değil,ll.derece usulsüzlük cezasıdır.
cezalar,
özel usulsüzlük cezaları,
1.derece usulsüzlük cezaları,
11.derece usulsüzlük cezaları şeklinde ayrılıyor.
ikincisisde,öyle pat diye ceza kesemezler.önce mükellef uyarılacak,eksikliğini tamamlamazsa o zaman 11.derece cezaya muhatap kalacak.
 
Üst