resim

Kamuda SMMM Ünvanını Kulanmaksızın Memur Ünvanı İle Çalışılan Sürelerin Denetim Süresinden Sayılması

Üyelik
19 Mar 2013
Mesajlar
17
Konum
ankara
soru :
sn yetkili sağlık bakanlığında memur unvanı ile smmm unvanımı kulanmaksızın çalışmaktayım kamuda geçirdiğim sürenin 15 yıllık bağımsız denetim şartından sayılılıp sayılmayacağı konusunda bilgilendirilmeyi talep ediyorum

el cevap:
Sayın İlgili,

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin “Uygulamalı Mesleki Eğitim” başlıklı 15inci maddesinin 3 üncü fıkrasında;

“…

BuYönetmelik uygulamasında mesleki tecrübe bağımsız denetimde fiilen geçirilensüredir. Ancak, 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde veya aynıKanun uyarınca staj ve stajdan sayılan hizmetlerde bulunulan süreler de busürenin hesabında dikkate alınır. Dört yılı aşmamak üzere 14 üncü maddeninbirinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans ve lisansüstüeğitim süreleri bu süreye ilave edilir. Busürenin hesabında yukarıda belirtilen faaliyetlere başlama tarihi esas alınırve kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler hariç olmak üzere, bir yıldanfazla süreyle bu faaliyetlere ara verilmesi durumunda ara verilen sürelerdikkate alınmaz.

…”hükmüyer almakta olup, aynı Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (i) bendinde kamu kurumları, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimive Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kurumlar olarak tanımlanmıştır. Çalıştığınız kurum bu cetvelde yer alan Kurumlardan olması durumunda SerbestMuhasebeci ruhsatınızı aldıktan sonra burada geçirdiğiniz süreler tevsikedilmesi kaydıyla mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurum


Rica etsem verilen cevabın mealini bana açıklayabılecek varmı :)) kamuda geçirdiğim süreler 15 yıılık süreden sayılacakmı sayılmayacakmı?
 
Üyelik
17 Ağu 2012
Mesajlar
4
Konum
izmir
ekli cetvelde tüm kamu kurumları sayılıyor zaten..yani kamu kurumunda yaptığın iş ne olursa olsun çalışılan süre sayılacak demek mi bu?
 
Üyelik
19 Mar 2013
Mesajlar
17
Konum
ankara
kgk

SORU 17- Meslek mensubu olduktan sonra, kamu kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi bir unvana atanılması durumunda, kamu hizmetinde geçen süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır mı?

CEVAP 17- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler, mesleki faaliyete ara verme olarak değerlendirilemeyeceğinden, meslek mensubu olduktan sonra 657 sayılı Kanuna tabi unvana atanılması durumunda kamu hizmetinde geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır.
 
Üst