Kapanış Halinde B Formu

Üyelik
25 Ağu 2005
Mesajlar
56
Arkadaşlar mükellefimiz 2005 yılında işletme defterine tabi iken 2005 sonu itibariyle bilanço usulune göre defter tutmaya başladı ve 31.05.2006 tarihi itibariyle firmasını kapattı. 2005 yılında işletmeye tabi olduğu için b formu verilmeyecek kanısındayım ama 2006 senesi için b formunu kapanış tarihi itibariyle 1 ay içinde mi vereceğim yoksa 2007 eylül ayının sonuna kadar mı vereceğim. bununla ilgili bir tebliğ varmı yardımınız için teşekkür ederim.
 
Üyelik
30 May 2006
Mesajlar
251
itaclis' Alıntı:
Arkadaşlar mükellefimiz 2005 yılında işletme defterine tabi iken 2005 sonu itibariyle bilanço usulune göre defter tutmaya başladı ve 31.05.2006 tarihi itibariyle firmasını kapattı. 2005 yılında işletmeye tabi olduğu için b formu verilmeyecek kanısındayım ama 2006 senesi için b formunu kapanış tarihi itibariyle 1 ay içinde mi vereceğim yoksa 2007 eylül ayının sonuna kadar mı vereceğim. bununla ilgili bir tebliğ varmı yardımınız için teşekkür ederim.

B formunun verilmesiyle ilgili tebliğlerde kapanışın yapıldığı döneme ilişkin KDV beyannamesi ekinde verilmelidir diyor.
2005 limitleri açıklanmadı henüz.
2007 eylül ayı sonuna kadar verirseniz cezayla karşılaşmanız olası.
kapanışlarda tuhaf bir durum yaşıyoruz.
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
!!!

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

Sayı :B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/11912 20/01/2006*330Konu : Tasfiye öncesi döneme ait Ba ve Bs

formlarının verilip verilmeyeceği hk.…………………………………İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.

İlgi dilekçenizden, tasfiye halinde olan firmanızın 2004 dönemine ait olan boş Ba ve Bs formlarını 30/09/2005 tarihinde posta yolu ile ………….Vergi Dairesine gönderdiğiniz, ancak vergi dairesince adınıza Bs formu verilmediği gerekçesi ile özel usulsüzlük cezası kesildiği belirtilerek, adınıza tarh edilen özel usulsüzlük cezasının terkininin talep edildiği anlaşılmaktadır.Diğer taraftan konu ile ilgili olarak ………. Vergi Dairesinden alınan yazıdan; şirketinizin 01/12/2004 tarihinde tasfiyeye girdiği, 30/09/2005 tarihinde posta yolu ile gönderilen (Ba ve Bs) formlarının tasfiye dönemine (01/12/2004-31/12/2004) ait olduğu, dolayısıyla tasfiyeden önceki döneme (01/01/2004-30/11/2004) ait (Ba ve Bs) formlarının verilmemesi nedeniyle adınıza özel usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmaktadır.Bilindiği gibi, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1’nci maddesinde; Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim” ile “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim” vermek zorunda oldukları,4’ncü maddesinin (a) fıkrasında; 2004 yılına ilişkin alış ve satışların bildirileceği Ba ve Bs formlarının 2005 yılında bu tebliğde belirtilen süreler içinde, birer örnek olarak verileceği, (b) fıkrasında, tebliğ kapsamındaki mükelleflerin, tebliğde belirtilen hadlerin altında kalması sebebi ile bildirime konu herhangi bir alış ve/veya satışları bulunmasa dahi, Form Ba ve/veya Form Bs’nin Tablo I ve tablo III alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak vereceklerini, (e) fıkrasında ise, bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında belirlenen sürelerde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca gerekli işlem yapılacağı belirtilmiştir.Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 30/09/2005 tarih ve VUK-20/2005-7/Form Ba ve Form Bs-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 20’nin; “…2.2 inci fıkrasında, 2004 yılında bilanço esasına göre defter tutan ancak daha sonra işlerini terk eden mükellefler de bildirim formlarını (Form Ba ve Form Bs) verecektir. Bildirim formlarının verileceği vergi dairesi, bu mükelleflerin en son bağlı bulundukları vergi dairesidir.”denilmiştir.Bu durumda, şirketinizin 01/12/2004 tarihinde tasfiyeye girmiş olması nedeniyle gerek tasfiye öncesi döneme ait, gerekse tasfiye dönemine ait Ba ve Bs formlarının vergi dairesine yukarıda açıklanan tebliğde belirtilen süreler içinde vergi dairesine verilmesi gerekmekte olup, şirketinizce tasfiye öncesi döneme ait Ba ve Bs formlarının verilmemesi nedeniyle vergi dairesince yapılan işlemlerde kanuna aykırı bir durum bulunmamaktadır.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
73
B formunun verilmesiyle ilgili tebliğlerde kapanışın yapıldığı döneme ilişkin KDV beyannamesi ekinde verilmelidir diyor.

Sayın C emre ben Vuk 350 tebliğde FORM Ba ve Form Bs verilme sürelerinde böyle bir ibare göremedim kaçıncı tebliğde olduğunu söylermisiniz benim için önemli saygılar
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
itaclis' Alıntı:
Arkadaşlar mükellefimiz 2005 yılında işletme defterine tabi iken 2005 sonu itibariyle bilanço usulune göre defter tutmaya başladı.
Sayın itaclis 2005 sonu itibari ile kastınız 2006 yılından itibaren bilanço usulune göre defter tutmaya başladı ibaresimi çıkıyor.Eğer böyle ise
2005 yılı işletme defteri olduğu için kapsam dışında.
2006 yılı için Ba formunu 2007 yılında vermeniz gerekecektir.
 
Üyelik
25 Ağu 2005
Mesajlar
56
Sayın dinçer kum 2005 yılında mükellef işletmeye tabi idi 2005 yılı için b formu vermeyeceğim çünkü bilanço usülüne tabi değil 2006 yılı için ise 2007 eylül dönemine kadar vermem gerekir diye düşünüyorum. mükellef 31.5.2006 tarihi itibariyle kapattı tasfiyeye girmedi kapattı. çünkü şirket değil idi 2005 satışları yüksek olduğu için bilanço usulune göre defter tutmaya başladı 30.6.2006 tarihinde internet üzerinden göndereyim dedim b formunu yalnız bilgisayar kabul etmedi. 2006 yılı hadleri daha belli olmadığı için gönderemedim. cevaplarınız için teşekkür ederim
 

MEMET ORHAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2006
Mesajlar
487
Konum
GAZİANTEP
2005 V.Döneminde Blanço esasına göre vergiye tabi olmayan ve 31.05.2006 tarihi itibariyle işini terk eden mükellef.01.01 2006/31.05.2006 tarihleri arasında ki döneme ilişkin olan 2006 Dönemi ile ilgili B formunu işini terk ettiği tarih tarihi itibariyle bir ay içinde değil, 2007 eylül ayının sonuna kadar ve vermesi gerekmektedir.
Dayanağımız VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /20
Bu sürküde; 2004 yılında Blanço esasına göre defter tutan ancak daha sonra işlerini terk eden mükelleflerin 2005 dönemi ile ilgili bildirim formlarını (Form Ba ve Form Bs) vereceklerini, Ancak 2004 yılında işletme hesabına göre defter tutan mükelleflerden 2005 yılında bilanço esasına geçenlerin 2006 yılında 2005 Dönemi ile ilgili bildirim formu verme zorunlulukları bulunmadığı belirtilmiştir. Buradan hareketle; kazancı 2005 yılında İşletme hesabı esasına, 2006 Yılında Blanço esasına göre defter tutan ve 2006 yılının Mayıs ayında işini terk etmiş olan mükellefiniz için 2006 yılında Form verme zorunluluğu bulunmamaktadır. 2006 Dönemiinde belirlenen tutarın üzerindeki alış ve satışları ile ilgili faturaları kapsayan Söz konusu formlar 2007 Eylül ayında verilmesi gerekir.
 
Üst