Kat Karşılığı İnşaat

Üyelik
24 Ağu 2012
Mesajlar
226
Konum
ANKARA
Merhaba
Forumda bir çok yazı ve makele okudum. Fakat kafam çok karıştı. Aşağıda yazdıklarım doğrumudur acaba

1-Bir müteaahit 130 m2 den 14 daire 1820 m2 daire
2 dükkan 130 m2 den 260 m2 olmak üzere 100 m2 de ortak alan olmak üzere toplamda 2180 m2 lik inşaat yapıyor.

2-Bunun 5 dairesini arsa sahibine veriyor 9 daire ve 2 dükkan kendine kalacak.

3-Şimdiye kadar yapılan maliyet 650.000 tl dir.

4-Buradan yola çıkarak 650.000 tl/2180 m2 (inşaat alanı)=298.17 tl m2 maliyeti çıkar.
arsa sahibine kalacak 5*130=650 m2 lik daireler maliyeti 298.17*193.810,15 tl (arsa maliyeti olur)

5-Müteahhite kalacak daire ve dükkanlar maliyeti ise 650.000-193.810,15 tl=456,189.85 dir.

6-Müteahite kalacak olan 9 daire 1170 m2 2 dükkan 260 m2 toplamda 1430 m2 müteahite ait.

7-Bu durumda müteahit inşaat maliyeti m2 si 650.000/1430=454.55 tl dir.

8- Buradanda 130*454.55=59.091,50 tl bir daire maliyetidir.

9-Arsa sahibine kalacak daireler 193.810,15 arsa maliyeti
9690,50 tl %5 kar VUK 267 ye göre
203.500,65 tl kdv matrahı
2.035.00 tl kdv
--------------------
205.535,66 tl şeklinde fatura kesilecektir.

10-Satışta Daireler 150 m2 altında olduğundan %1 kdv li olrak fatura kesilecektir.

11-Dükkan satışlarında m2 den bağımzız olarak KDV %18 midir? 130 m2 lik dükkan için %18 KDV mı olması gerekecektir.


Yukarıda belirttiklerim doğrumdur. Yanlış olanları düzeltirseniz memnun olurum.

Teşekkürler.
 
Son düzenleme:
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
sayın stajyer611

Hesaplamalarınızın tümünü bağımsız bölümlerin toplam brüt alanı olan 2080 m2 den yapınız. Bu işlem ortak alana ilişkin 100 m2'lik inşaat maliyetlerini de bağımsız bölümlere doğal olarak dağıtmış olacaktır.
4. maddede 2180 m2'ye bölüp, sonra 7.maddede 1430 m2 bölmeniz yukarıdaki gerekçeler ile bana göre hatalıdır.
650.000/2080=312,50*5*130=203.125 Arsa Sahibine kalacak bağımsız bölümlerin Maliyet Bedeli
650.000/1430=454,54*9*130=531.818,18 Müteahhit 9 Adet Daire Mly.
650.000/1430=454,54*260 =118.181,82 Müteahhit 2 Adet İşyeri Mly.

Arsa Sahine Düzenlenecek Faturaya Gelince;

Siz 2.sırayı uygulayarak bugüne kadarki bir çok uygulayıcının vergi daireleri özelgeleri ile de yönlendirildiği gibi işi pratik yoldan ele almışsınız, bu anlamda 60 seri nolu sirküler biraz farklı aşağıdakileri de bir değerlendirin derim.

VUK 267 Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti m
addesinin giriş paragrafına bir bakalım;

Emsal bedeli, gerçek bedeli olmıyan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tesbit edilemiyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline
nazaran haiz olacağı değerdir.
(Kat Karş.İnş.İşinde arsa sahibine bir satış yoktur bu tamamen servetin değerlemesidir vs...teorik tartışmaların hepsi bir tarafa)
Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre tayin olunur.
Hangi Sıra Uygulanacak 1 mi? 2 mi? yoksa 3 mü? incelemeye çalışalım.

Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha
evvelki aylarda
satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan "Ortalama satış fiyatı" ile
hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına na
zaran % 25'ten az olmaması şarttır.

Örnek;

10 Daire yapıldı 5'i Arsa Sahibinin 5'i müteahhidin

İnşaat Kasım Ayında(Aynı zamanda 267/1'e göre değerlemenin yapılacağı ay) bitti ve teslim edilecek. Arsa Sahibine Yapılacak Bağımsız Bölümlerin Matrahı için Önce Satış Bilgilerine ihtiyaç var. Bakalım,

Müteahhidin Satış Bilgileri (Yapılan Dairelerin hepsinin aynı m2 olduğunu varsayınız.Farklı m2'ler ve işyerleri de varsa, arsa sahibine herbirinden ayrı ayrı teslim varsa aşağıdaki hesaplama Aynı cins ve nevideki mallar için ayrı ayrı yapılacaktır.)

Ay/Yıl Daire Satış Tutarı
2012/09 2 200.000
2012/10 - --
2012/11 3 300.000
---- ---- --------

Toplam 5 500.000

Emsal Bedeli tesbit edilecek, bir başka ifade ile Arsa Sahibine verilecek 5 Dairenin %25'i= 1,25 Adet. Yani 1 Adet. Peki bakıyoruz Müteahhit Kasım ayında 1'den fazla satış yapmış mı? Cevap evet. 3 adet 300.000 TL satışı var.Peki 267/1'e göre emsal bedel, yani Ortalama fiyat 300.000/3=100.000 TL

Buradan Arsa Sahibine Verilecek Bağımsız Bölümlerin Matrahı= 100.000*5=500.000 TL + KDV'dir. (m2 göre %1, %18)


Peki verilen örnekte geriye dönük 3 ayda da yani 267/1'de bahsi geçen değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha
evvelki aylarda
satış yapılmamışsa
ne olacak. Cevap 267/1 uygulanamayacak. O zaman 2. Sıraya geçilecek.

İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder.

Müteahhit Maliyeti : 350.000/Daire Adedi*Arsa Sahibine teslim edilecek kısım. (Örnekte dairelerin aynı m2 olduğunu söylemiştim.Onun için daire adedine bölüyorum. Farklı m2 ler varsa m2 birim maliyetinden aynı denklem oluşturulacaktır.)

Bu hesaplamada genelde atladığımız bir yer var o da :KDV Kanununun Emsal Bedeli ve Emsal Ücretine ilişkin 27/4. maddesi:

4) Katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde
genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir.

Genel Giderler: 50.000 TL

Yukarıdaki denklemi buna göre düzeltelim;

Arsa Sahibine düzenlenecek Fatura için Müteahhit Maliyeti :350.000+50.000/Daire Adedi*Arsa Sahibine teslim edilecek kısım

Arsa Sahibine düzenlenecek Fatura:
350.000+50.000/10*5=200.000 TL bunun üzerine %5 ilave o da: 200.000*%5=10.000 210.000TL Matrah + %1 KDV (150 m2 altı daire varsayımı ile)

Üçüncü sıra: (Takdir esası) Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca
takdir yolu ile belli edilir.
Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak
suretiyle yapılır. Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı mahfuzdur. Ancak, dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz.
 
Üst