Kaybolan Boş Faturalar

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
TTK'da, bu tür boş fatura ve sair evrakın kaybolması halinde ne tür bir işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmemiştir. Ancak, Kanunun 20'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekmektedir. Bu nedenle, tacirlerin, boş faturalar da dahil olmak üzere, ticari işletmeleriyle ilgili belgelerin muhafazası konusunda gerekli özeni göstermesi ve zayi olmamaları için lazım gelen bütün tedbirleri alması gerekir. Buna rağmen, boş fatura koçanları, herhangi bir sebepten ötürü tacirin isteği dışında elinden çıkar ise, durumun derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmesi, bu konuda tutanak tanzim ettirilmesi ve faturaların bulunmasını teminen olayın C. Savcılığı'na intikalinin sağlanması, iyiniyetli üçüncü kişilerin ve diğer tacirlerin uyarılmasını teminen kaybolma keyfiyetinin mahalli ve ulusal basında ilan ettirilmesi, varsa tacirin şubelerin konudan haberdar edilmesi tacirin menfaatine olacaktır.
 

Benzer konular

Üst