zirve

Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşlet.Bulun.Kasa Ve Ort.Düz.Muh.Kaydı

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,991
Konum
İSTANBUL
- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE, İŞLETMEDE BULUNMAYAN; KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN OLAN ALACAKLARIN DÜZELTİLMESİ (KASA AFFI) 31/12/2013 tarihi itibariyle şirketlerden ortakların çektikleri paralar kasada kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecek (Söz konusu tutarların 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır). Bunun için %3 oranında vergi ödenmesi yeterli olacak.
Yasa dahilinde yer alan hüküm doğrultusunda ortaklar cari hesabının kalıntısının hesaplanmasında öncelikle aktif (131 Hesap-Ortaklardan alacaklar) ve pasif (331 Hesap-Ortaklara borçlar) hesaplar karşılaştırılarak net kalıntı esas alınacaktır.

Dolayısıyla
((131+231)-(331+431)) şeklinde bir hesaplamanın yapılması öngörülmektedir.KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HANGİ TARİH İTİBARİYLE KİMLERİ KAPSAR?

“Sadece Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Kurumlar Vergisi Müelleflerini Kapsar”. 31/12/2013
tarihi itibarıla düzenleyecekleri bilançolarıda görülmekle birlikte işetmelerinde bulunmayan kasa mevcutları veortaklarıdan alacaklıbulunduğ tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğ tutarlar arasıdaki net alacak tutarlarııkapsamaktadı.

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İÇİN NASIL VE NE ZAMAN BEYANDA BULUNULACAK?

Bu Kanunun yayılandığıtarihi izleyen üçüncü ayı sonuna kadar

(31/12/2014) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler

Bilanço esasına göe defter tutan GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN AFFINDAN YARARLANAMAZLARKAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İÇİN BEYAN EDİLEN VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurumlarca, Kanunun yayılandığıtarihi izleyen üçüncü ayı sonuna kadar

(31/12/2014 beyan edilen ve üzerinde %3 oranıda hesaplanan vergi beyanname verme süresi içerisinde ödenir. (31/12/2014)KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İÇİN ÖDENEN VERGİLER GİDER YAZILABİLİR Mİ

Bu Kanun kapsamıda ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez, beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahıı tespitinde
gider olarak kabul edilmez.

KAYITLARDA YER ALDIĞ HALDE İŞETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İÇİ BEYAN VE ÖDENEN VERGİ NASIL MUHASEBELEŞTİRİLECEK?

Bilanço esasıa göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri,
31/12/2013 tarihi itibarıla düzenleyecekleri bilançolarıda gözüken kasa fazlalılarıve ortaklardan alacaklarıüzerinden beyanda bulunup vergisini ödedikleri dönemde kayılarııdüzelteceklerdir.

Bu Kanun kapsamıda, “ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez, beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahıı tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu fıra uyarıca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz” hükmü yeterli olmadığıdan muhasebeleşirilmesi noktasıda bazı tereddütlere yol açmıştı.


Beyan edilen tutarlar (vergisi ile beraber) “689-Diğr Olağn DışıGider ve Zararlar Hesabına atımak ve buradan da ilgili dönemin ödenecek geçici vergi beyanına sonra yılı beyannamelerinde, “Kanunen Kabul Edilmeyen gider” olarak matraha ilave edilerek muhasebeleşirilecektir.
Bilançolarıda görülmekle birlikte işetmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarıve ortaklardan alacaklar tutarlarııdüzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranıda vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir.

Söz konusu tutarları beyanıüzerine, defter kayılarıı düzeltilmesi gerekeceğ tabiidir.

-Kasa Hesabının ve ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi
_______________ Beyannamenin verildiğ tarih ___________________________

689 -DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
(6552 sayııKanunun 74. Maddesi)

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

100 KASA

131/231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

___________________________ / ________________________________

- Hesaplanan Verginin tahakkuku:
___________________________/ _________________________

689- DİĞER OLAĞNDIŞI GİDER VE ZARARLAR
(6552 sayııKanunun 74.Maddesi)

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

360-
ÖDENECEK VERGİVE FONLAR

___________________________ / _
_____________________________

Örnek :
(X) Anonim Şrketinin, 31/12/2013 tarihi itibarıla düzenlediği bilançosunda kasa hesabıda 200.000 TL görünmekte olup, dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 31/12/2014 (Beyan daha önceki bir tarih de yapıısa o tarihteki kasa mevcudu ) tarihi itibarıla kasa mevcudu 110.000 TL’dir.

Anıan mükellef, her ne kadar, 31/12/2013 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıla var olan kasa mevcudu 200.000 TL olsa da, beyan tarihi itibarıla kasa mevcudu 110.000 TL olduğndan,
fiilen kasada bulunmayan kıı esas alımak suretiyle en fazla bu tutar (110.000 TL) kadar beyanda bulunabilecektir.


Bu tutarı 100.000 TL’lik kımıı kasada fiilen bulunmadığıvarsayıdığıda beyan edilecek tutar ve üerinden hesaplanacak vergi aşğıaki gibi olacaktı.
Beyan tutarı 100.000 TL

Beyan tarihi : 28/11/2014

Son Ödeme Tarihi : 31/12/2014

Hesaplanan vergi: (100.000 x %3=) 3.000 TL

ve beyanla ilgili muhasebe kayılarıda aşğıaki şkilde olacaktı.

- Bilançda göümekle birlikte işetmede bulunmayan kasa mevcudunun, kasa hesabıdan düşümesi:
___________________________ 28/11/2014 __________________________

689- DİĞ OL GİDER VE ZARAR
100.000 TL

(6552 sayııKanunun 74. Maddesi)

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

100 -KASA
100.000 TL

___________________________ / _________________________

___________________________ 28/11/2014 _________________________

689- DİĞR OLAĞNDIŞ GİER VE ZARARLAR
3.000 TL

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

360- ÖENECEK VERGİVE FONLAR
3.000 TL
 
Üyelik
7 Eki 2013
Mesajlar
31
Konum
KOCAELİ
Merhaba;
Şirketimiz 2014 kasa barışı yaptı. Bundan dolayı 2014 dönem zararı 600.000 küsür çıktı. Bu zararı nasıl kapatabilirim.Mizanda Geçmiş dönem zararlarında göründüğünden bankalar nezdinde sermayeyi olumsuz etkilemekte.
 

AKDENİZ36

Katkı Sunan Üye
Üyelik
9 Ağu 2010
Mesajlar
244
Konum
DİYARBAKIR
muhasebe kayıtlarına mı af geliyor yanlış anlamadımsa eğer tekdüzen hesabında planında böyle bir şey yok bilançonun kalemlerine af gelmez düzeltme hesapları yapılır yanlışlık tespit edilir ve düzeltme kayıtları yapılır yani 100 kasa hesabının af ı olmazki vergi zayi varsa üsulsülük versa ceza kesilir sonra bu cezalar afla gecikme cezaları faizleri silinir ya da taksitlendirilir ;tekdüzen hesap planında benim bildiği 900 aşkın hesap var her bir kaleme af mı gelecek
 
Üst