resim

Kdv İademizi Alamıyoruz

Üyelik
14 Şub 2014
Mesajlar
2
Konum
istanbul
Üretici ihracatçı bir firmayız. 09.06.2016 tarihli kapasite raporumuz mevcut. Bu raporda 20.04.2016 tarihinde üretime başladığımız yazıyor. Sanayi sicil belgemizi 16.03.2017 tarihinde aldık. Vergi dairesi sanayi sicil belgesi tarihini esas alıyor ve daha önce üretici olduğumuz kabul etmiyor. Kanun böyle diyormuş. Bu yüzden yaklaşık 300.000 TL iademizi alamıyoruz. Bununla ilgili bilgisi olan var mı acaba?
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,124
Konum
İSTANBUL
Üretici ihracatçı bir firmayız. 09.06.2016 tarihli kapasite raporumuz mevcut. Bu raporda 20.04.2016 tarihinde üretime başladığımız yazıyor. Sanayi sicil belgemizi 16.03.2017 tarihinde aldık. Vergi dairesi sanayi sicil belgesi tarihini esas alıyor ve daha önce üretici olduğumuz kabul etmiyor. Kanun böyle diyormuş. Bu yüzden yaklaşık 300.000 TL iademizi alamıyoruz. Bununla ilgili bilgisi olan var mı acaba?
Konuyla ilgili benimde bu durumda olan bir mükellefim mevcut. İlgili dönem beyanında ihraç kayıtlı satıştan ötürü kdv iademiz mevcut. Fakat müşterim halen kapasite raporu ve sanayi sicil belgesine başvuru yapmadığından sanırım iade tutarımız böyle kalacak alamayacağız gibi duruyor.
Sizin iade tutarınız yüksek boyutluymuş. Zamanında bu konuyla ilgili araştırmamda kapasite raporu ve ilgili evraklarına başvuru tarihi baz alınır diye bir özelgeler görmüştüm. İdare bunu göz önüne alır denmekteydi. Ya bu şekilde bir başvuruda bulunun yada bir yeminli mali müşavir ile durumu istişare yapmanızı öneririm.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,860
Konum
ADANA
Sanayi Sicil Belgesi ve Kapatise Raporu bulunmayan dönemlerde ihraç kayıtlı teslimi

Tarih : 08.01.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2016
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-010.01-1811

08/01/2016

Konu: Sanayi Sicil Belgesi ve Kapatise Raporu bulunmayan dönemlerde ihraç kayıtlı teslimi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizce kapasite raporu ve sanayi sicil belgesinin olmadığı dönemlerde ihraç kayıtlı satış yapıldığı ve ihraç kayıtlı satıştan sonra kapasite raporu ve sanayi sicil belgesinin alındığı belirtilerek vergi dairesine yapılan tecil terkin talebinizin yerine getirilip getirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin olunacağı hüküm altına alınmıştır.Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı mülga 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde;"Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçı kapsamına girmeyen mükellefler, tecil - terkin uygulamasından yararlanamayacaklardır. Ancak, diğer şartları taşımakla beraber, sadece sanayi sicil belgesine sahip olmayan mükelleflerden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuran ve bu Bakanlıktan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar da, sanayi sicil belgesi verilmesi beklenilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlandırılabilecektir."açıklamalarına yer verilmiştir.Sanayi sicil belgesine ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı tarih itibariyle sahip olmayan mükelleflerin, bu belgeyi daha sonra almaları ve ihraç kaydıyla yapılan teslim tarihi itibariyle de söz konusu belgeye sahip olmak dışındaki imalatçı sayılmanın diğer şartlarını taşıdıkları bir vergi dairesi müdür yardımcısı, bir şef ve iki memurdan oluşan yoklama grubu tarafından tespit edilen mükelleflerin, tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapması mümkün görülmektedir.Buna göre, Şirketiniz tarafından ihraç kayıtlı teslimde bulunulan dönemde (KDV Genel Uygulama Tebliğinin yürürlüğünden önceki) sanayi sicil belgesi ve kapasite raporuna sahip olunmaması, ancak imalatçı sayılmanın diğer şartlarının gerçekleştiğinin yukarıda belirtilen yoklama grubu tarafından tespit edilmesi halinde, sanayi sicil belgesine sahip olunmayan dönemlerden önceki dönemlerde de tecil-terkin uygulamasından faydalanılması mümkündür.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üyelik
14 Şub 2014
Mesajlar
2
Konum
istanbul
Tekrar Merhaba, verdiğiniz özelgeyi okudum, doğru. Ancak Şubat 2018'de vergi dairelerine bu konuyla ilgili tam tersi bir yazı gönderilmiş. Resim yükleyemediğim için yazıyı aşağıda özetledim.

'' KDV Genel Uygulama Tebliği'nin yürürlüğe girdiği 01/05/2014 tarihinden sonra;

Sanayi sicil belgesi bulunmayan mükellefler tarafından yapılan ihraç kayıtlı teslimlerde tecil-terkin hükümlerinin uygulanması (imalatçı olmanın şartları yoklama ile tespit edilse dahi ) mümkün bulunmamaktadır.
Ancak Sanayi sicil belgesi imalatçılar tarafından bu belgenin bulunmadığı önceki dönemlerde yapılan ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin tecil-terkin uygulamasından, Tebliğde sayılan diğer şartları taşımakla birlikte, sözkonusu belgeyi almak için ilgili kuruma başvuru tarihinden itibaren faydalanılması mümkün bulunmaktadır.''
 

Benzer konular

Üst