Kdv2 Beyannamesi Düzenlenmeli midir?

Üyelik
3 Şub 2012
Mesajlar
11
Konum
istanbul
Şirketimiz yeni TTK ile ilgili ders almak için bir profesörle anlaştı. Profesör için gider pusulası düzenledik. Gider pusulası oranı %17 mi olmalı? Peki bununla ilgili olarak KDV tahakkuk edilecek mi ve bu hangi kdv beyannamesinde verilecek? kdv1 mi kdv2 mi? Şimdiden teşekkürler.
 
Son düzenleme:

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,985
Konum
İstanbul
Selamlar
Aşağıdaki makale de geçen örnek özelge'ye göre;

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2007 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-94 sayılı (Gelir Vergisi Kanunu'nun 18 inci maddesinde sayılan faaliyetleri icra eden serbest meslek erbapları ile ilgili) özelgesi;

“Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin yaptığı sözleşme gereği sahnede kendi eserlerini icra edecek olan ve yurtdışından gelen ses sanatçısının elde edeceği kazanç serbest meslek kazancı olup Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesine göre gelir vergisinden istisnadır. Düzenlenecek konserler dolayısıyla şirketinizce yapılacak ödemeler için gider pusulası düzenlenmesi ve aynı Kanunun 94/2.maddesine göre tevkifat yapılması gerekmektedir.”

Gelir vergisi oranının %17 olması gerektiğini ve kdv'yi ilgilendiren bir durum olmadığı görüşündeyim.

Makalenin tamamı
GDER PUSULASININ DÜZENLENMESN GEREKTREN HALLER VE ÖZELLK ARZ EDEN HUSUSLAR

Saygılar
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Merhaba;
Bu tur kazançların arızi olduğu ve kdv ye tabi olmadığı GVK 221 nolu genel tebliğinde örneklerle açıklanmıştır.İncelemenizi öneririm.


Yalnız tevkifat konusunda teredütüm var.Zira

"GVK 94-2.Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2009/14592sayılı B.K.K. ile % 17. Yürürlük; 3.2.2009)(2)
b) Diğerlerinden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %20. Yürürlük; 3.2.2009)(3)
GVK 18.maddesi:
"Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.(*)
Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.
Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur."
Sanki %20 olması gerekirmiş gibime geliyor.

 
Üyelik
3 Şub 2012
Mesajlar
11
Konum
istanbul
yardımlarınız sonucunda ,
GVK 94-2 b bendi gereğince %20 olması gerekiyor
ve 117 nolu seri nolu tebliğ 2.2 bendinde yer alan "GVK' nın 94. maddesinde belirtilen kişi, kurum, ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır." dendiğinden dolayı tam tevkifat uygulanacak yani %18' de kdv olacak.

Teşekkürler
 
Son düzenleme:
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Sayın zeyneplek;
GVK 221 nolu tebliği incelediniz mi?Orada çok açık bir şekilde arızi serbest meslek kazançlarının kdv den muaf olduğu yazılıyor. Eğer arızi değilse o zaman profesörün mükkellefiyet tesis edip serbest meslek makbuzunu kesmesi gerekmektedir.Dolayısıyla kdv side stopajıda olacaktır.
 
Üyelik
3 Şub 2012
Mesajlar
11
Konum
istanbul
sayın metyo,
Tebliği okudum ancak orada " serbest meslek faaliyetinin arızi olarak yapılması halinde de, mükellefin katma değer vergisi ve geçici vergi yükümlülüğü bulunmadığı gibi defter tutma ve makbuz düzenleme zorunluluğu da sözkonusu değildir. Faaliyetin sürekli olması halinde ise, izleyen bölümlerde de açıklanacağı üzere bütün bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir." yazıyor yani serbest meslek işini arızı yapan kdvden muaf peki o hizmeti alan ve gider pusulası düzenleyen?? 117 kdv tebliği 2.2 ye bakabildiniz mi?
 
Son düzenleme:
Üyelik
25 Ocak 2012
Mesajlar
73
Konum
DİYARBAKIR
Sayın Zeyneplek
KDV Tevkifatıyla ilgili enson yayınlanan 14.04.2012 Tarih 28264 Resmi Gazete No.lu 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 2.2. Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler bölümünde belirtildiği üzere arızi serbest meslek faaliyetinde bulunanların KDV mükellefiyeti tesis edilmeyeceği hususu açıkça belirtilmiştir.
 

Benzer konular

Üst