Kefalet Kanunu (Mükeffellik Hk)

Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
137
Kamu işyerinde İşçi statüsünde çalışmaktayım.İşveren tarafından Kefalet sandığına başvurularak tarafıma Mükeffellik (Veznedar) yetkisi verildi.Kefalet kanununda belirtildiği üzere ilk aidat olarak brüt maaşımın %50'sini 5 taksitte kesilecek.Ve diğer aylar %2 oranında kesinti uygulanacak.Kesintiler kefalet hesaplarına yatırlacak.
Sorum şu bu ilk aidatın kesilmeme gibi bir durumu varmı yani bu kanun hala güncelmi.Kesintinin olmaması için ne yapmalıyım..
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
122
Konum
SAMSUN
Merhaba,

2489 Sayılı Kefalet Kanununun 2. maddesi şu şekildedir;


Madde 0002:

Kefalet Sandığının sermayesi:


Kefalete bağlı vazife alanların maaş (Bu kanunda yazılı maaş tabirinde emsal hasılı da dahildir) veya ücretlerinden kesilecek kefalet aidatından,

8 inci maddede sayılı para cezalarından,

Sandık sermayesinin işletilmesinden elde edilecek kazançlardan,

Kefaletle memur kullanan daire ve müesseselerin icabında Sandığa yapacakları yardımlardan elde edilir.
(A) fıkrasındaki kefalet aidatı ikidir.

(1) giriş aidatı, (2) aylık aidatı.

Giriş aidatı; kefalete bağlı vazife alanların tam olarak aldıkları ilk maaş veya ücretin yarısıdır ve beş müsavi taksitte kesilir.

Aylık aidat; maaş ve ücretin yüzde ikisidir ve bu aidat giriş aidatının tamamının kesilmesini takip eden aydan itibaren tediye sırasında kesilir.

Aidatla müstahdem olanlardan alınacak sandık aidatı bu vazifenin benzeri olan memurlardan kesilmesi lazımgelen miktardan aşağı olmamak üzere İdare Heyetince kararlaştırılır.

Kendisine muvakkat olarak veya vekalet suretiyle kefalete bağlı vazife verilenler bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar para (1) veya Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunundaki esaslara göre menkul kıymetler veya gayrimenkul ipotekli kefalet gösterirler. Şu kadar ki, muvakkat veya vekalet suretiyle tayin olunanlar kefalete bağlı memurlardan iseler ayrıca kefalet aranmaz. Ancak aldıkları vekalet maaşından veya ücretten yüzde iki aidat kesilir.

(1) (Bu kısımda yer alan "vazifesinin ehemmiyetine göre (1000) liradan (2000) liraya kadar para" ibaresi; 31.12.2004 tarih ve 25687 (3) mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5281 sayılı Kanunun 43/9 maddesiyle metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir

Madde 0010:

Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden kefalet karşılığını miadında kesmiyen veya kesip de bir ay içinde Kefalet Sandığı hesabına yatırmıyan muhasiplerin ceza olarak maaş veya ücretlerinin dörtte biri ve tekrar yapıldığı halde yarım maaş veya ücretleri kesilerek Sandık hesabına irat kaydolunur. Ancak bunun bir yanlışlık veya mazerete müstenit bulunduğu anlaşıldığı veya eksik kestiği parayı şahsen tazmin ettirdiği takdirde Maliye Vekilinin tasvibi ile Sandık İdare Heyetinin cezayi hafifletmek veya kaldırmak salahiyeti vardır.

Bu kanun halen yürürlüktedir.
 
Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
137
Sayın SEMİZOGLU
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.Buna göre kesinti yapılması kaçınılmaz oluyor..
Yorum gerekirse kişiye hem sorumluluk veriyorlar hemde maaşından kesinti yapıyorlar... :shock:
Ben anlamadım gitti bu kanunları.. :lol:
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
personel' Alıntı:
Kamu işyerinde İşçi statüsünde çalışmaktayım.İşveren tarafından Kefalet sandığına başvurularak tarafıma Mükeffellik (Veznedar) yetkisi verildi.Kefalet kanununda belirtildiği üzere ilk aidat olarak brüt maaşımın %50'sini 5 taksitte kesilecek.Ve diğer aylar %2 oranında kesinti uygulanacak.Kesintiler kefalet hesaplarına yatırlacak.
Sorum şu bu ilk aidatın kesilmeme gibi bir durumu varmı yani bu kanun hala güncelmi.Kesintinin olmaması için ne yapmalıyım..
Merhaba,
Sayın "personel" sayenizde bir yaşıma yeni bir şey öğreneceğim. Şu Kefalet Sandığı ile ilgili biraz bilgi verebilirmisin. Neyin nesi, ne iş yapar, mükellef olunca size bir faydası varmı, istemiyorum deme şansınız yokmu? Bu sandıktan sizlerin bir faydası oluyormu? Oluyorsa nasıl oluyor? Esnaf Kefalet Kooperatifleri gibi bir yardımlaşma kuruluşumu?
Benim bu 2489 sayılı yasayı bir okumam lazım.
 
Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
137
Tamer Başkan' Alıntı:
Merhaba,
Sayın "personel" sayenizde bir yaşıma yeni bir şey öğreneceğim. Şu Kefalet Sandığı ile ilgili biraz bilgi verebilirmisin. Neyin nesi, ne iş yapar, mükellef olunca size bir faydası varmı, istemiyorum deme şansınız yokmu? Bu sandıktan sizlerin bir faydası oluyormu? Oluyorsa nasıl oluyor? Esnaf Kefalet Kooperatifleri gibi bir yardımlaşma kuruluşumu?
Benim bu 2489 sayılı yasayı bir okumam lazım.
Aslında Kefalet kanununda bahse konu kefalet aidatı memurlar için düzenlenmiştir.
Veznedar yetkisine haiz memurdan Mükeffellik adı altında ünvanına ilk girişte Brüt maaşının yarısı kadarını 5 eşit taksitte kesilerek Kefalet Sandığının hesaplarına yatırılır.
Bu 5 taksit bittikten sonra her ayki Brüt Maaşının %2 kadarı onun maaşından kesilerek her ay kefalet sandığına yatırılır.
Bu kanunun amacı para işlemlerine yetkili memurların,kasa hesaplarında verecekleri açıkların tahsili mümkün olmaması halinde bu kesinti yapılan havuzdan karşılanmak üzere tasarlanmış çok eski bir kanun ama hala düzenlenemediğinden veya kaldırılmadığından devam etmekte.
Bu nedenle bende bunu sormuştum olurya..benim başıma geldi hani kalkmıştır falanda benim haberim olmamıştır.. :lol:
Neyse bu para kesintileri Memurlara olduğu gibi bu işlerle görevlendirlilen işçilerede uygulanabilmektedir..
İdare amiri İdari emir ile görevlendirmesi üst makamdan olur alması sonucu istemesenizde bu görevi almak zorundasınız..Hadi aldıkta kesintiyi kurtarabilirizmi dedim.. :lol: (100x5)
Burada toplanan paraları yani memur/işçiden kesilen paralar,kesildiği miktar kadar kişinini veznedarlık ünvanının bir şekilde sona ermesi sonucu geri ödenmektedir.2 Yıl içinde 2 eşit taksitte geri ödenir..
Kısacası Kefalet kanunu bizin Esnaf ve Kefalet Odalarına benzer bir pozisyonu yoktur.
Sadece Veznedar ve Ambar Memurlarına uygulanan bir kanundur.Devlet bu ünvanı olmayan/verilemeyen işçi/memura görev verdirmiyor.Ancak Mükeffel olacaksınki para çekmeye/yatırmayam ve tahsile yetkili olasın
Mal Müdürlüğündeki veznedarların hepsi mükeffedirler..
Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım.

Not:Sorunuzu bugün fark ettim.. :oops:
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Sayın "personel" açıklama için teşekkürler. Sayenizde yeni bir şey daha öğrenmiş oldum.

Bu aslında işverenlerin işe alacakları veznedar, muhasebeci gibi personelden teminat alması ile aynı uygulama anladığım.
 
Üst