Kentsel Dönüşüm Sonrası Değer Artışı Vergisi Hakkında

Üyelik
2 Ara 2020
Mesajlar
2
Konum
ist
Merhaba, kentsel dönüşüm sonrası 5 yılı doldurmadan evin satışından kaynaklı değer artış gelir vergisi hesabı yapılırken evin alış fiyatı hesabı nasıl yapılıyor. Oturduğumuz evi müteahhite 250 bin tl vererek yeniledik. Bittikten sonra 1 milyon liraya satışını yapacağız. Gelir artışı hesabı yapılırken alış bedeli ne kabul edilecektir? İnşaat tamamlandıktan sonra tapu alımında bitmiş dairenin bedeli ne olarak belirtilecektir?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,852
Konum
İSTANBUL
Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80 inci maddesine göre arazi ve binaların iktisap tarihinden başlayarak 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergiye tabi tutuluyor.

Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında elde edilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların toplamının (edinim değeri) indirilmesi suretiyle bulunuyor.

2020 yılı içerisinde elde edilen 18.000 TL tutarındaki değer artış kazancı gelir vergisinden istisnadır.

Gayrimenkullerde iktisap, Türk Medeni Kanunu'nun 705 inci maddesi uyarınca, tapuya tescille gerçekleşmektedir. Buna göre, kat karşılıǧı müteahhide veya kooperatiflere verilen arsa karşılıǧında alınan gayrimenkuller dahil, iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, deǧer artışı kazancının tespiti yönünden iktisap tarihi olarak, gayrimenkulün tapuya tescil edildiǧi tarih esas alınacaktır.

Ancak, gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce sahibinin fiilen kullanımına bırakıldıǧı bazı özel hallerde, iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine fiilen kullanıma bırakılma tarihinin kabul edilmesi gerekir.

Bu çerçevede, konut yapı kooperatifleri, Toplu Konut Idaresi veya diǧer kişilerden gayrimenkulü fiilen kullanıma hazır şekilde teslim alanların, söz konusu gayrimenkulleri fiilen kullandıklarını; tahsis belgesi, teslim tutanakları, su, elektrik, telefon, doǧalgaz faturaları ve benzeri belgelerle tevsik etmeleri halinde deǧer artışı kazancının tespiti yönünden fiilen kullanıma başladıkları tarih iktisap tarihi olarak kabul edilecektir. Gayrimenkulün ihale veya icra yoluyla alındıǧı durumlarda da fiilen kullanıma hazır şekilde teslim alındıǧının yukarıda sözü edilen belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, tapu tescil işlemi olmasa dahi fiilen kullanıma bırakıldıǧı tarihin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir.

Yukaridaki aciklamalara gore evinizin tapudaki degerini endeksleyip, satis bedeli 1 milyon TL'den dusulecek daha sonra yapilan 250 bin TL masraf
ve 18 bin TL'lik istisna dusulecek kalan rakam uzerinden artan oranli vergi hesaplanarak odenecek
 
Üyelik
2 Ara 2020
Mesajlar
2
Konum
ist
Ferhat Bey,

“Yukaridaki aciklamalara gore evinizin tapudaki degerini endeksleyip” derken tapudaki değer bölge rayiçine göre belirlenecek bir rakam mı olacak?
 
Üst