zirve

Kep Almama Cezası 10 Bin TL

FATİH PESEN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ağu 2005
Mesajlar
805
Konum
İst
Selamlar

Firmalara Kep alma zorunlulugu varmı arkadaslar ? almama cezası tesbiti halinde 10 bin tl ceza kesilecekmiş !
TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6545 Kabul Tarihi: 18/6/2014


MADDE 87 – 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Elektronik tebligat

MADDE 9/A- (1) Bu Kanun ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi istenebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılır.
(2) Başkanlık, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma ve cevapların elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 88 –
5549 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut beşinci fıkrası yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(4) Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk lirasını geçemez.”

“(5) Maddenin ilk üç fıkrası kapsamında uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibarıyla, birinci fıkra kapsamında iki kat olarak uygulanacak yükümlüler için on milyon Türk lirasını, bunlar dışında kalan yükümlüler için bir milyon Türk lirasını aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanır.
(6) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra idari para cezası verilemez.”
 

smmm-ankara-

Katkı Sunan Üye
Üyelik
7 Eyl 2012
Mesajlar
309
Konum
ankara
ocak 2013den itibaren zorunluymuş ama cezası yokmuş, şimdi cezası da gelmiş, kimsenin farkında olduğunu sanmıyorum, kep hesapalan var mı?
 

FATİH PESEN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ağu 2005
Mesajlar
805
Konum
İst
Serbest muhasebeci mali müsavirler ve yeminli mali müşavirler de almak zorundaymış !
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,649
Konum
İstanbul
Çok pahalı kardeşim,geçiş hemen kolay mı?Devlet teşvik versin hemen geçelim?Mükellefleri de geçirelim..

KEP
 
Son düzenleme:

smmm-ankara-

Katkı Sunan Üye
Üyelik
7 Eyl 2012
Mesajlar
309
Konum
ankara
E-imza olmadan kep hesabınızı aktive edemiyorsunuz. Başlangıçta kullanım sözleşmesini imzalamak için gerekiyor. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra e-imzasız da girilebiliyor ama sözleşmeyi imzalamazsanız gelen kutusundakileri de göremiyorsunuz. Yani e-imza almadan sadece kep hesap alarak zorunluluktan kurtulmuş olursunuz ama hesabınıza bir tebligat, mail vs gelse haberiniz olmaz.

Özetle hem kep hesap 35TL, hem de e-imza (109TL) ödemesi var.
 
Son düzenleme:
Üyelik
26 Ocak 2009
Mesajlar
25
Konum
Ankara
almakla bitmiyor ki.
birde aldığımız kep adreslerini her kuruma bildirmek gerekiyormuş. bana burdan tebligat yapın diye
 
Üyelik
30 Eki 2014
Mesajlar
290
Konum
İSTANBUL
Ben çalıştığım notere sordum almak zorunlu dedi, cezası ve son süre ne dedim onu bilmiyorum, sanırım bu soruların cevabı net değil dedi.
Maliyeti, cezası ve süresi hakkında netleşen bilgiler var mı?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Henüz benim de net bilgim yok. Almak zorunlu diyorlar ama almayana ceza varmı? bildiğim henüz yok.
 
Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
266
Konum
İZMİR
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ
ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun No. 5549 Kabul Tarihi : 11/10/2006

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Bakan: Maliye Bakanını,
c) Başkanlık: Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,
ç) Koordinasyon Kurulu: Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu,
d) Yükümlü: Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansalhizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri ve Bakanlar Kurulunca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenleri,

Konu ile ilgili MASAK duyurusu ise ;

Elektronik Tebligat Düzenlemesi Hakkında Kamuoyu Duyurusu
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine dâhil olma, KEP adresi temin edilmesi ve elektronik tebligat zorunluluğu konularında Başkanlığımıza ulaşan soru ve talepler nedeniyle aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

5549 Sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna 18/06/2014 tarihinde eklenen 9/A maddesi uyarınca; Başkanlık tarafından 5549 sayılı Kanun ile 6415 sayılı Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatların 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebileceği ve tebligata elektronik ortamda cevap istenebileceği hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede Başkanlığımız elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma ve cevapların elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Bu Kanun maddesi kapsamında elektronik tebligatların kimlere ne şekilde yapılacağı ve kimlere elektronik tebligat zorunluluğu getirileceği henüz çalışmaları süren bir yönetmelik ile belirlenecektir. Dolayısıyla Başkanlığımız tarafından hâlihazırda elektronik ortamda tebligat zorunluluğu getirilmiş herhangi bir sektör veya meslek grubu bulunmamaktadır.

Başkanlığımız tarafından, kendilerine resmi yazı ile talep iletilen yükümlülerimiz haricinde, herhangi bir tüzel kişi veya gerçek kişi için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine dahil olma veya KEP üzerinden yazışma zorunluluğu getirilmemiştir. Bilhassa müşahhas olarak ülkemizde hâlihazırda faaliyet göstermekte olan KEP servis sağlayıcı kuruluşların herhangi birinden hesap açtırma zorunluluğu getirilmesi gibi bir husus kesinlikle söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,573
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

Konu hakkında birçok kez yazdım, metintacer Masak duyurusunu paylaşmış dikkatlice okuyun. Halen zorunluluk kapsamını açıklamadılar. Ancak bazı iş kollarındaki Bakanlıklar ve Kurumlar bunu talep ediyor o zaman vermek zorundasınız. Benim özellikle tavsiye ettiğim bir konu da e-fatura e-defter kapsamında olan kurumların edinmesi ve karşı firmalardan da bunu talep etmesidir. Özellikle iptal ve iade işlemlerinde KEP yoluyla yapılan yazışmalar çok hızlı ve yasal sonuç doğurur biliyorsunuz e-fatura tebligatlarında itirazlar "diğer" yöntemlerle yapıldığından süreç uzun sürüyor ancak bu yolla yaptığınız işlemlerin tamamı "noter kanalıyla tebligat" sayılıyor.

Bilginize,
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,275
Konum
Manisa
KEP amacı sadece masak değil zaten. Tüm kamu kurumlarının resmi tebligatlarını bu sistem üzerinden yaparak posta masrafından kurtulmaları ve bekletmeden (malum bazan kurumun elinde resmi posta pulu olmadığından...) tebligat yapabilmeleri. Yani tebligat yollandı adreste bulunamadı ilanen tebliğe git işlerini yok etmek. KEP tebligat yapıldığında ister bakın ister bakmayın size resmi tebligat yapılmış olacağından gerisini siz düşüneceksiniz.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Sonuç alınacak mı? Alınmayacak mı? Cezası var mı? Yok mu?


Anlaşıldığı kadarı ile bugün için cezası yok. Ancak kısa bir süre sonra bir sınır tarih koyup bizi sıkıştırabilirler. Gerçi çok bir para değil. 35 tl falan istiyor PTT. Almakta fayda var derim.
Sn. Simkeşyan'ın da belirttiği gibi e fatura için gerekli görülüyor.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,573
Konum
İstanbul
Sayın ZİNDAN,

Sonuç alınacak mı? Alınmayacak mı?
Alınır. e-Devlet uygulamasının doğal sonucu. e-Fatura sonucu alındı, e-Defter de tüm sancılara rağmen olacak. Bu içlerinde en kolay olanı. (Bana göre tek problem e-defter ve e-faturada olduğu gibi bunda da mükellefe mali yük getirilmiş olması. )

Cezası var mı? Yok mu?

Masak Duyurusunda iki önemli bölüm ;

1. Bu Kanun maddesi kapsamında elektronik tebligatların kimlere ne şekilde yapılacağı ve kimlere elektronik tebligat zorunluluğu getirileceği henüz çalışmaları süren bir yönetmelik ile belirlenecektir. Dolayısıyla Başkanlığımız tarafından hâlihazırda elektronik ortamda tebligat zorunluluğu getirilmiş herhangi bir sektör veya meslek grubu bulunmamaktadır.

2. Başkanlığımız tarafından, kendilerine resmi yazı ile talep iletilen yükümlülerimiz haricinde, herhangi bir tüzel kişi veya gerçek kişi için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine dahil olma veya KEP üzerinden yazışma zorunluluğu getirilmemiştir. Bilhassa müşahhas olarak ülkemizde hâlihazırda faaliyet göstermekte olan KEP servis sağlayıcı kuruluşların herhangi birinden hesap açtırma zorunluluğu getirilmesi gibi bir husus kesinlikle söz konusu değildir.
 
Üst