kıdem tazminatı ödemelerinde esas alınacak ücret

Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
5
bilindiği üzere ssk lılara kıdem tazminatı ödenirken çalıştığı her yıla bir aylık ücreti ödenmekte yalnız ücret dışında ikramiye sosyal yarım ve yemek yardımı alan bir işçiye maaş ve bu ek ödemeler üzerinden mi kıdem tazminatı ödenecek?
yardımlarınızı bekliyorum
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Sayın ahmet demir
KIDEM TAZMİNATI:
MADDE 14 —
(Değişik fıkralar: 17.10.1980 - 2320/1 md.)

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Değişik: 29.7.1983 - 2869/3 md.) 13 üncü maddenin (C) bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mükmün akdi ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre, mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.

kolay gelsin
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Sayın Demir,


1475 Nolu İş Kanunu

KIDEM TAZMİNATI:

MADDE 14 — (Değişik birinci fıkra: 29.7.1983-2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin :
...............................................
Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(Değişik: 29.7.1983 - 2869/3 md.) 13 üncü maddenin (C) bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mükmün akdi ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre, mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.
...............................................

Sorunuzda yazdığınız ek ödemelerin tamamı kıdem tazminatına tabi ücretlerdir. Bu ek ödemelere ait ücretlerin günlük kısmını bulduktan sonra, aldığı normal ücretin günlük tutarını bulup, bunları günlük toplamı kıdem tazminatının günlük tutarını oluşturacaktır.

Saygılar.


NOT: Sayın KUM'un cevabını mesajı gönderdikten sonra fark ettim.
 
Üyelik
25 Tem 2005
Mesajlar
28
KIDEM TAZMİNATI BORDROSU :

İŞVERENİN :

FİRMA ÜNVANI :
ADRESİ :
SSK SİCİL NO :
VERGİ DAİRESİ :
VERGİ SİCİL NO :

İŞÇİNİN :

ADI - SOYADI
SİGORTA SİCİL NO
ADRESİ
TELEFONU

İŞE GİRİŞ TARİHİ
İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ
ÇALIŞMA SÜRESİ 00 YIL ÖDEMELERİN YAPILDIĞI AY VE GÜN SAYISI
00 AY
00 GÜN
TAZMİNATA ESAS MATRAH AY GÜN
EN SON ALDIĞI 30 GÜNLÜK BRÜT ÜCRET - -
EN SON ALDIĞI GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 0.00 - -
İKRAMİYE (1 günlük) 0.00
AİLE YARDIMI (1 günlük) 0.00
ÇOCUK YARDIMI (1 günlük) 0.00
YOL PARASI (1 günlük) 0.00
BAYRAM HARÇLIĞI (1 günlük) 0.00
GİYECEK YARDIMI (1günlük) 0.00
İZİN HARÇLIĞI (1 günlük 0.00
YAKACAK YARDIMI (1günlük) 0.00
YEMEK PARASI (1 günlük) 0.00
KONUT YARDIMI (1 günlük) 0.00
SAĞLIK YARDIMI (1 günlük) 0.00
GÜNLÜK KAZANÇLAR TOPLAMI 0.00 0.00

KIDEM TAZMİNATINA ESAS KAZANÇ TOPLAMI (TABAN) 0.00
KIDEM TAZMİNATINA ESAS TAVAN ÜCRET 1,648.90
KIDEM TAZMİNATINA ESAS ALINACAK AYLIK TUTAR 0.00
BRÜT KIDEM TAZMİNATI 0.00
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ 0.00
NET ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATI 0.00

İŞ BU BORDRO GEREĞİ YUKARIDAKİ NET KIDEM TAZMİNATINI TAM, EKSİKSİZ VE NAKDEN ALDIM.

İŞÇİ AD-SOYAD TARİH - İMZA (İŞÇİ ELLE YAZACAK) İŞVEREN
TARİH - KAŞE - İMZA
 
Üst