Kıdem Tazminatında Ücretsiz İzin Süresi

Üyelik
13 Mar 2014
Mesajlar
112
Konum
İzmir
Merhaba arkadaşlar. Bir konuda kafamız karıştı yardımınızı rica ediyorum. Şirketimizde 11.03.2010 tarihinde girişi yapılan bir çalışanımız 27.07.2015 tarihinde hamilelik dolayısıyla doğum iznine ayrıldı ve doğum izni 15 .11.2015 te bitti. Kasım sonunda bazı konularda yardımcı olmak amacıyla gün içinde bir kaç saat yardıma geldi yerine gelen arkadaşa işleri göstermek için. Biz de 15 gününü tam gösterdik. Fakat çocuğunu bakacak kimse olmadığı için çocuk bir süre büyüyene kadar ücretsiz izin istedi ve işe gelmedi. Aralık ayından beri de ücretsiz izinde. Şimdi ise 3600 gün dolayısıyla ssk dan yazı alarak çıkışının yapılmasını ve tazminatının ödenmesini istedi. Tazminatını hesaplarken bugün itibariyle mi çıkışı (07.03.2016) tazminatta esas alınacak yoksa ücretsiz izin süresi hesaba katılmayacak mı ? Rapor süresi hesaplanacak mı ?
Çünkü bildiğim kadarıyla kıdem tazminatında çalışılan süre esas olup, raporlu sürelerle ücretsiz izin süreleri kıdem hesaplamasına dahil edilmemektedir. Yanlış mı biliyorum acaba ? Yanlış da birşey yapmak istemiyoruz.
Yardımlarınızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
*Rapor (İstirahat) Süresinin Etkisi
Hastalığı sebebiyle usulüne uygun olarak hekimce istirahat (rapor) verilmesi halinde, rapor müddetince iş akti feshedilemez, rapor süresince iş akti askıdadır. Bu süre boyunca akit feshedilirse bu fesih rapor bitiminden sonra yürürlüğe girer ve bu süre boyunca bir ücret zammı yapılmış ise işçinin kıdem tazminatının hesaplanması yeni ücrete göre belli edilir. Ancak uzun süre istirahat alınmış ise 4857 Sayılı Kanun’un 24 üncü maddesinde de belirtildiği üzere, hastalık işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 4857/17 inci maddedeki bildirim önellerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

*Ücretsiz İzin ve Devamsızlık
Ücretsiz izin ile mazeretsiz devamsızlık hallerinde ücret ödenmeyen sürelerin kıdemin hesabında dikkate alınmaması gerekir.

***Ücretsiz izinler süreye dahil edilemez
İşçinin çalışmadan geçirdiği ücretsiz izin süreleri, grev ve lokavtta geçen süreleri kıdem tazminatına esas süreye eklenemeyeceği gibi son bir yıl içinde ücretsiz izin alınmışsa bu durumda işçinin son bir yıl içinde aldığı ücret dışı (ikramiye-prim gibi) ödemelerin bir günlük tutarını bulmak için de 365’e bölünemez. Konuyla ilgili yine Konuyla ilgili örnek Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin 2007/13411 esas ve 2008/5579 karar ve 21.03.2008 tarihli kararına göre; â€œâ€¦İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler de, kıdem süresinden sayılmamalıdır. Örneğin ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatına esas süre bakımından dikkate alınmaz…” hükmü gereğince, işçinize ödenen ikramiye ve primler çalışma süresine göre ödeniyorsa, ücret dışı ödemeleri işçinin son bir yıl içinde çalışmadığı (ücretsiz izinli olduğu) süreleri düşerek kalan günlere bölüp bir günlük tutarını bulmalısınız.
Mesela, çalışanınızın son net ücret 1500 lira ise ve çalışma süresine göre son bir yıl içinde 5000 lira ikramiye ödenmişse, 1500 lira net ücrete ilave edeceğiniz ücret dışı ödemeleri geçmiş bir yılda kaç günlük çalışması varsa o rakama bölüp 30 ile çarpacaksınız. Mesela son bir yılda 180 günlük ücretsiz izin süresi varsa 5000 lirayı 185’e bölüp, bulduğunuz 27 lirayı da 30 ile çarpıp 810 lira olarak 1500 liraya ilave edeceksiniz.
Konuyla ilgili örnek Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin 2004/27343 esas, 2005/15958 karar ve 09.05.2005 tarihli kararına göre; ” Davacı işçinin istemi ile gerçekleşen ücretsiz izin ve çalışılmayan bu sürenin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması ve bu süre için ikramiye alacağının hesaplanması hatalıdır.”.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,804
Konum
izmir
İhbar süresi + 6 haftaya kadar olan rapor -ücretli,ücretsiz izin süreleri de dahil edilmelidir.
 
Üyelik
13 Mar 2014
Mesajlar
112
Konum
İzmir
İhbar süresi + 6 haftaya kadar olan rapor -ücretli,ücretsiz izin süreleri de dahil edilmelidir.
ssk dan 3600 günü aşan prim günü olması sebebiyle tazminatını alarak istifa ettiğine dair yazı getirmiş. Buna rağmen ihbar süresi de olacak mı ki ?

Hem ücretsiz izin süreleri de kıdem hesabına dahil oluyor mu ?
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,804
Konum
izmir
ssk dan 3600 günü aşan prim günü olması sebebiyle tazminatını alarak istifa ettiğine dair yazı getirmiş. Buna rağmen ihbar süresi de olacak mı ki ?

Hem ücretsiz izin süreleri de kıdem hesabına dahil oluyor mu ?
İstifa etmiş değil çalışanınız, kanunun sağladığı hakkı kullanarak sözleşmesini feshetmiş durumda. Bu sebeple fesihle de kıdem tazminatına hak kazanıyor sizin de belirttiğiniz üzere.
İhbar süresi elbette yoktur. Bahsettiğimiz, raporlu olunan süreler de kıdeme dahil olacak mı sorunuz içindi.
İhbar süresi+6 haftayı aşmayan rapor süresi kıdem tazminatı hesabında çalışmış gibi kabul görüp, kıdeme dahil olmalıdır.
 
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
İşveren tarafından olur verilen bir haftaya kadar izinler dahil olur.
Kıdem tazminatına esas sürenin belirlenmesi çerçevesinde,"bir haftaya kadar verilen ücretsiz izinlerin" anılan süreye dahil edilmesi noktasında bildiğim kadarıyla açık hüküm yok,
bu yargı kararı mıdır, yoksa evlilik,ölüm,doğum izinleri ile yarım ücret ödenen hallere ilişkin süreler imdir?
 
Üst