turkcell

Kira Sözleşmelerinde Şahit ve Kefil Farkı

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL

"T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : 96620903-155[1,2,3,4,5,6-2013/6]-37 11/04/2014
Konu : Kira sözleşmesinde yer alan şahit imzasının kefil olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, işletmenizin kiracı sıfatıyla imzalamış olduğu kira sözleşmesinde kiracı, kiralayan ve şahit olmak üzere üç imzanın bulunduğu belirtilerek kira sözleşmesinden doğan damga vergisinin hesaplanmasında şahit imzasının kefil olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında, kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden nispi, A/3 fıkrasında belli parayı ihtiva eden kefalet, teminat ve rehin senetlerinin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
Buna göre, kiracı ve kiraya veren arasında düzenlenerek üçüncü kişi tarafından imzalanan kira sözleşmesinde yer alan şahit imzasının, kira kontratının imzası bulunan kişiler arasında yapıldığına tanık olunmasına dair atılmış bir imza olması nedeniyle kefil olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmayıp, "şahit" olarak bulunan imzadan dolayı ayrıca damga vergisi aranılmaması gerekmektedir."

 
Üst