Kıst Faiz Gelirlerine İsabet Eden Stopajların Durumu

Üyelik
8 Eki 2007
Mesajlar
26
Konum
İSTANBUL
Aşağıdaki işlem Alo Maliyenin 2007 yılı Dönem sonu işlemleri adı altında yayınlanan dökümanından alınmıştır. Sayfa: 7-8

Benim burda anlamadığım;

1. Bankada aldığımız Müşteri Faiz Bilgisi Tablosunda 31/12/2007 tarihi itibariyle tahakkuk eden bir faiz göremeyeceğim halde 31/12/2007 itibariyle 193-Peşin Ödenen Vergiler Hesabının çalıştırılması uygunmudur. Bu işlemi bankadan alınan raporlar desteklemek gerekmezmi?


2. Olarakta en son kayıtın tarihi 31/12/2007 olarak yanlış mı yapılmış?
31/01/2008 mi olucak???


X Anonim şirketi 01.01.2007 tarihinde bir bankaya 3ay vadeli %18 brüt faizle 6.000YTL tutarında mevduat hesabı açtırmıştır. (Stopaj Oranı %15) Vade Sonunda (31.01.2008) 270YTL faiz geliri elde edecek ve 40,50YTL vergi kesecektir.

31/12/2007 tarihi itibariyle tahakkuk eden faiz tutarı (6000x0,18x2/12=) 180YTL'dir. Bu tutar üzerinden kesilecek vergi tutarı (180x0,15=) 27YTL olacaktır. net faiz geliri: (180-27=) 153YTL'dir. 180YTL faiz geliri için banka tarafından 31/01/2008 tarihinde yapılacak 27YTL gelir vergisi kesintisi 2007 yılı beyannamesinde mahsup edilecektir.


Buna İlişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir.


-------------------------------31/12/2007--------------------------------------------------
102 BANKALAR 153
193 PEŞ.ÖD. VER. VE FONLAR 27

642 FAİZ GELİRLERİ 180
----------------------------------/----------------------------------------------------------


-Peşin ödenen verginin 371 hesaba aktarımı


-------------------------------31/12/2007--------------------------------------------------
371 DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER. VE DİĞ. YÜKÜM. 27
193 PEŞ ÖD.VER. VE FONLAR 27
----------------------------------/----------------------------------------------------------


-Vadenin dolmasında gelir tahakkuku

-------------------------------31/12/2007--------------------------------------------------
102 BANKALAR 76,50
193 PEŞ.ÖD.VER. VE FON 13,50
642 FAİZ GELİRLERİ 90

----------------------------------/----------------------------------------------------------
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,913
Konum
ADANA
Ynt: Kıst Faiz Gelirlerine İsabet eden Stopajların Durumu

Sn.ixtanbul,
Vadeli mevduatın 31.12 ye kadar olan kısmının gelir tahakkuku yapılması doğrudur. Ancak aynı şeyin stopaj için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Banka ancak vadesi dolup faiz tahakkuk ettiğinde stopaj uygular. Bu nedenle stopajın yapıldığı yılın geçici vergisinde mahsup edilebilecektir.
selamlar
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Kıst Faiz Gelirlerine İsabet Eden Stopajların Durumu

Faiz fiilen hesabımıza geçmeden vergi olmaz. Sn. Bülent249 yorumu doğrudur.
 
Üyelik
27 Ocak 2007
Mesajlar
545
Ynt: Kıst Faiz Gelirlerine İsabet Eden Stopajların Durumu

vadeli mevduat hesaplarının değerlemesini öngören tebliğ 5422 sayılı kurumlar vergisi kanunu 67 nolu kurumlar vergisi genel tebliğidir.

Sadece fikir yürütmek adına soruyorum, 5422 sayılı kanun ve ekleri, 5520 sayılı kanunun 36. maddesi ile yürürlükten kaldırıldı. bu durumda ilgili tebliğin de yürürlükten kalktığı açıktır. şu halde 67nolu GT haricinde bir düzenleme olmadığını ögörür isek kıst dönem faiz gelirlerinin beyanı da gerekmez diyebilir miyiz? (bu arada 5422 KVK GT 67 haricinde bu konuda düzenleme bilmiyorum, var ise zaten tartışmanın yeri yok :) )

maksat fikir jimnastiği olsun ;)
 

oky

Katkı Sunan Üye
Üyelik
4 Ocak 2008
Mesajlar
482
Konum
Ank
Ynt: Kıst Faiz Gelirlerine İsabet Eden Stopajların Durumu

Kurumlar Vergisi İç Genelgesi Sıra N0:2000/2

Tarih 28.04.2000

Sayı B.07.0.GEL.0.49/4938-68/ 20134

TC.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

İlgili Madde KVK : 44

..................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 44?üncü maddesinde, beyannamede gösterilen kazançlardan bu Kanuna ve Gelir Vergisi Kanununa göre tevkifan kesilmiş olan vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, vadesi değerleme gününden sonra olan repo ve ters repo işlemleri ile vadeli mevduat hesaplarına ilişkin olarak, değerleme gününe kadar tahakkuk eden ve ticari kazancın tespitinde gelir olarak dikkate alınan faiz tutarları üzerinden, ilgili dönem beyannamesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tevkif edilmiş olan verginin, beyannameye ithal edilen gelire isabet eden kısmı hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
 
Üst