Kredili Pos sat.hakkında

Üyelik
12 Nis 2006
Mesajlar
261
Merhaba Saygıdeğer forum üyeleri;

kredili pos satışları hakkında bir kaç sorum olacak

1-Bir firmamız hizmet firması olup; faturayı kesmeden ön ödeme şeklinde müşterisinden, pos makinesinden tahsilat yapıyor.. örneğin hizmeti ekim ayında yapacak fakat eylül sonunda 1000 lira kapora şeklinde kredi kartı ile tahsil ediyor. Bu firmanın eylül beyannamesini yaptığımızda satış faturası o ay yok ise beyannamenin enalt kısmında kredili satışlar tutarı 1000 lira beyan edilecekmi? etmezsek !!!! e-beyannameyi yolladığımızda mesaj geliyor. En altta kredili tutar yazılacak olursa; beyannamede satış sözkonusu olmadığına göre maliye açısından ne gibi durumla karşılaşabiliriz.

2- Örnek ile açıklamak gerekirse firmamız açık veresiye olarak ekim ayında 500 liralık yapmış olduğu mal veya hizmetin tahsilatını bir sonraki kasım ayında kredili pos hesabından gerçekleştirilse ve kasım da hiç satış olmadığını düşünürsek ben kasım beyannamesini nasıl düzenlemem gerekiyor. beyannamenin en alt kısmına kredili satışlar tutarını yazmam gerekecek ama kasım satışım yok. Bu durumlarda yapmamız gereken hususlar nedir.?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim..
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,109
Konum
İstanbul
Ynt: Kredili Pos sat.hakkında

Şahsi fikrimi söylemek gerekirse,aldığınız kaparoyu avans şeklinde düşünürsek,fatura iş bitiminde düzenlenecektir.haliyle kdv beyanında sorun olacaktır.bence beyannamedeki satıra kredili satışları yazsanızda yazmasanızda incelenmeye açık olacaktır.Bu durumu incelenme anında izah edilmelidir. Burada asıl soru bu kaparoya fatura kesilmeli mi kesilmemeli mi?henüz ortada bir teslim olmadığından (mal veya hizmet) fatura kesilmesine gerek olmadığını düşünüyorum.Siz pos çekimine karşılık zaten makbuz düzenleyeceksinizdir,üzerine de "...... ayında yapılacak hizmete karşılık avans tahsilatı" şeklinde bir ibare düşebilirsiniz.İnceleme esnasında zaten bu evrakları ibraz edeceksiniz.Satışınızın olmadığı aylarda yine beyannamedeki kredili satışlar satırına tutarı girin. maliyenin kontrolde ilk baktığı sistemdeki pos tutarı ile oradaki satırı karşılaştırmak olacaktır.tutarların tuttuğunu gördüklerinde matrah satırını boş göreceklerdir ve büyük ihtimalle sizden izah isteyeceklerdir.İzahınızı da yaptığınız zaman sorun çıkmayacağını düşünüyorum. Saygılar.
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Kredili Pos sat.hakkında

İlgili KDV döneminde Fatura kesmeseniz dahi kredi kartlı pos rakamlarını beyannamenin altında belirtmek zorundasınız.(bu bilgi zaten maliyede banka banka, pos pos var, ama sizden de beyan istiyorlar)

Bahsi geçen durum avans tahsilatlarda olabileceği gibi, faturası eylülde kesilmiş ,ödemesi ekim ve kasım ayında taksitli olrak yapılan ödemelerde de söz konusu olcaktır.Her durumda sizden açıklama istemeleri gerekir,yazıyla izah isterler sizde cevabını verirsiniz.cezai bir müeyyidesi yok.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,203
Konum
İstanbul
Ynt: Kredili Pos sat.hakkında

Kdv beyannamesinde "Kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin kdv dahil karşılığını teşkil eden bedel" ibaresi var.

ilgili ay içinde kredi kartı satışı yapmıyorsanız, avans gibi çekimler varsa bunları bu satıra yazmamanız gerekir.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Kredili Pos sat.hakkında

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)
Tarih : 28.11.2008
Sayı : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.10.10878
Konu : Satışı yapılan ürünlerle ilgili olarak alınan sipariş veya mal teslimlerine ait ödemelerin kredi kartı ile yapılması durumunda yapılacak işlemler,
?A.Ş.
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 10. maddesinin (a) bendine göre, vergiyi doğuran olay, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) bendine göre, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi, (c) bendine göre kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması sırasında meydana gelmektedir.
Aynı kanunun 20?nci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde verginin matrahının, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan ve yahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir.
26.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nin 3. bölümünde; ?Ödemesi Kredi Kartı İle Yapılan Teslim Ve Hizmet Bedellerinin Beyanı? başlıklı bölümünde; gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin bulunduğu 1 numaralı KDV beyannamesinde 65. satır olarak ?Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel? satırı ihdas edilmiş ve Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin bu satırda beyan edilmesi uygun görülmüştür.?denilmiştir.
Bu satıra ait dipnotta, (6) No.lu satırda beyan edilen toplam bedel içindeki kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin tutarın yazılacağı açıklanmıştır.
Benzer bir konuda Bakanlık Makamı?ndan alınan ? tarih, ? sayılı yazıda;
?KDV beyannamesinin 65. satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Burada vergiyi doğuran olay vuku bulsun bulmasın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilatlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarların 6. satırdaki bilgi ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde, kredi kartı ile yapılan tahsilatların üzerinden vergi hesaplanmayan avans ödemelerine veya vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerin sonraki taksitlerine ait olduğu mükellef tarafından ?izah? gerekçesi olarak belirtilebilir. Bu izah, yeterli görülmediği takdirde gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.?denilmektedir.
Buna göre, katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay malın teslimi ile gerçekleşeceğinden, malın teslimi anında KDV hesaplanarak malın teslim edildiği dönem beyannamesinde beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, mal bedelinin tamamının veya bir kısmının kredi kartı ile malın tesliminden önce (avans olarak) veya daha sonraki dönemlerde tahsil edilmesi halinde tahsilatın yapıldığı dönem beyannamesinin ?Ödemesi Kredi Kartı ile Yapılan Teslim ve Hizmet Bedellerinin Beyanı? başlıklı bölümünün ilgili satırına yazılmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Başkan a.
Grup Müdür V.
_________________________________________________

Bu konunun idarece kapsamlı şekilde açıklanması yerinde olacak.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,203
Konum
İstanbul
Ynt: Kredili Pos sat.hakkında

Bu satıra yazılan tutar matrahdan yüksek olduğu zamanda vergi dairesi çağırıyor, niye buraya yazdığın tutarı matraha ilave etmedin diyor.

Sayın Ogün bey sanırım açıklamadan ziyade kapsamlı ve ayrıntılı düzenlemelere ve çalışmaya ihtiyacı var bu konunun.


Kolay gelsin.
 
Üyelik
12 Nis 2006
Mesajlar
261
Ynt: Kredili Pos sat.hakkında

Cevap veren herkese teşekkür ederim.. Herkese İyi Çalışmalar
 
Üst