Kümes Hayvan Yetiştiriciliği Hangi Kapsamda Ve Gelir Vergisi Hakkında

Üyelik
31 Ara 2013
Mesajlar
12
Konum
istanbul
merhaba,

bir mükellefimin ticari faaliyeti varken farklı bir ilde kümes hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı (fason) olarak. buradaki faaliyet yine ticari olarak mı devam edecek yoksa zirai faaliyete mi girer, GVK 53-54 e baktım kümes hayvanı yetiştiricişiği göremedim.

ama kestiğimiz faturalar "zirai faaliyet kapsamında ifa edilen diğer hizmetler için yapılan ödemeler (GVK94/11-c-ii)" şekline %4 stopaj kesintisi yaparak kdv li faturalardır.
bu durumda kdv beyannamesi verip el edilen gelirden dolayı gelir vergisine tabimiyiz ve geçici vergi beyannamesi verme yükümlüğümüz var mı?

eğer zirai falliyetse bizim ki
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde; geçici vergiye ilişkin hükümlere yer verilmiş olup, bu maddenin uygulanmasına yönelik olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "1. Geçici Verginin Kapsamı" başlıklı bölümünün "1.1. Geçici Vergi Mükellefleri" alt başlıklı bölümünde; zirai kazanç sahiplerinin geçici vergi ödeme yükümlülüğünün bulunmadığı belirtilmiştir. " diye de madde mevcut
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,829
Konum
İSTANBUL
Sayin m044010

Bize Ticarii faaliyenizin ne oldugunu yazarsaniz (LTD, A.S., Adi ortaklik, Komadit, vb) daha iyi yardimci oluruz

Ben konuya Gelir Vergisi yonunden yazdim

193 sayılı GVK.nun "Vergi Tevkifatı"nın düzenlendiği 94. maddesinde; "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilânço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin 11 numaralı bendinde de, vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kişi, kurum ve kuruluşlarca çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı belirtilmiş ve bu tevkifat oranları, hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlarda % 1, bunun dışında kalanlarda % 2; diğer zirai mahsuller için ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlarda % 2, bunun dışında kalanlarda ve zirai hizmet alımlarında % 4 olarak belirlenmiştir.

Konuyla ilgili yayımlanan 164 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile zirai ürünlerin alımında yapılacak gelir vergisi tevkifatı ve müteselsil sorumluluk konusunda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Bu çerçevede, tarafınıza teslim edilen civcivlerin yetiştirilmesi konusunda anlaştığınız kişi ve kurumlara; gerekli yem ve diğer üretim girdilerinin yine bu kişi ve kurumlar tarafından sağlanması suretiyle verdiğiniz civciv yetiştirilmesi işleminin zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, anılan Kanunun "İşletme Büyüklüğü Ölçülerini" düzenleyen 54. maddesinde ise, kümes hayvanları ile ilgili işletme büyüklüğü ölçüsü belirlenmediğinden, tavuk besiciliği faaliyetinden elde edilen zirai kazancın 94. maddeye göre tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 213 sayılı VUK.nun 213. maddesinde, zirai kazanç elde eden mükelleflerin çiftçi işletme defteri tutacağı ifade edilmiş olup, bu mükelleflerin isteğe bağlı olarak bilânço esasına göre defter tutabilmeleri GVK.nunda düzenlenmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, tavuk besiciliği faaliyetiniz bağlı olduğunuz vergi dairesine dilekçeyle başvuruda bulunup zirai işletme defteri tasdik ettirmeniz gerekir.

VERGILENDIRME

Ticari kazancı gerçek usulde tespit eden bir mükellef bu ticari kazancın dışında zirai kazancını ticari kazancı ile birleştirerek beyan etmesi zorunlu değildir. Çünkü GVK’nun 94. maddesi hükmüne göre %4 nispetinde stopaj yapıldığı için sonuçta mükellefin vergisi kaynağında stopaj yoluyla kesildiği için beyanname verilmesine gerek yoktur.

Yukarıdaki mükellefin sadece ticari kazancı üzerinden elde ettiği kar veya zarar ne ise, bu kazanç beyan edilecektir. Zirai faaliyetten elde edilen hasılat burada ticari kazanç ile hiçbir şekilde ilişkilendirilmeyecektir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 sayılı KDVK.nun 1. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu, söz konusu maddenin devamında; ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; GVK.nunda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği,

Anılan Kanunun 17/4-b maddesinde ise, GVK.nuna göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçi olmanız halinde, zirai faaliyet kapsamında yapacağınız teslim ve hizmetler KDV'den istisna tutulacaktır.

Ancak, gerçek usulde vergiye tabi çiftçi olmanız halinde, zirai faaliyet kapsamında yapacağınız teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olacağı ve vergilendirmeyle ilgili yükümlülüklerin yerine getirileceği tabiidir.

GECICI VERGI YONUNDEN

Zirai kazanç sahipleri
ile ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve irat elde eden gelir vergisi mükelleflerinin geçici vergi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.”

Ancak ; zirai kazancınız yönünden geçici vergi ödeme yükümlülüğünüz bulunmadığından, geçici vergi beyannamenizde sadece gerçek usulde vergilendirilen ticari faaliyetinizden elde edeceğiniz gelirlere yer vermeniz gerekmektedir.
 
Üyelik
31 Ara 2013
Mesajlar
12
Konum
istanbul
çok teşekkür ederim, tüm yönleri ile çok güzel anlatmışsınız

evet firma şahış firması, 2022 de biz zirai gelirlerimiz normal defter beyan üzerinden işletme defterine kaydettik, sanırım buradaki uygulamamız yanlış oldu, kişi 2022 sonunda ticari faaliyetine son vererek sadece zirai faaliyete geçecek, bu durumda dilekçe vermemiz gerekiyor ve çiftçi işletme defteri ile gelir vergisini sadece %4 tevkifat ile ödeyerek, kdv siz fatura kesmek sureti ile devam edeceğiz değil mi?

ayrıca çifçi işletme defteri nereden temin edilir? baktım internet üzerinden böyle bir deftere rastlamadım, onu da defter beyan üzerinden mi kullanıyoruz yoksa ayrıca defter alıp noterden tasdik ettirmek durumunda mıyız?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,829
Konum
İSTANBUL
çok teşekkür ederim, tüm yönleri ile çok güzel anlatmışsınız

evet firma şahış firması, 2022 de biz zirai gelirlerimiz normal defter beyan üzerinden işletme defterine kaydettik, sanırım buradaki uygulamamız yanlış oldu, kişi 2022 sonunda ticari faaliyetine son vererek sadece zirai faaliyete geçecek, bu durumda dilekçe vermemiz gerekiyor ve çiftçi işletme defteri ile gelir vergisini sadece %4 tevkifat ile ödeyerek, kdv siz fatura kesmek sureti ile devam edeceğiz değil mi?

ayrıca çifçi işletme defteri nereden temin edilir? baktım internet üzerinden böyle bir deftere rastlamadım, onu da defter beyan üzerinden mi kullanıyoruz yoksa ayrıca defter alıp noterden tasdik ettirmek durumunda mıyız?
evet firma şahış firması, 2022 de biz zirai gelirlerimiz normal defter beyan üzerinden işletme defterine kaydettik, sanırım buradaki uygulamamız yanlış oldu,

Evet yanlis olmus

kişi 2022 sonunda ticari faaliyetine son vererek sadece zirai faaliyete geçecek, bu durumda dilekçe vermemiz gerekiyor ve çiftçi işletme defteri ile gelir vergisini sadece %4 tevkifat ile ödeyerek, kdv siz fatura kesmek sureti ile devam edeceğiz değil mi?

Bir dilekce ile ticari faaliyetinizi kapatip. Zirai faaliyetinize devam edeceginizi belirtin

çiftçi işletme defteri ile gelir vergisini sadece %4 tevkifat ile ödeyerek, kdv siz fatura kesmek sureti ile devam edeceğiz değil mi?

Evetayrıca çifçi işletme defteri nereden temin edilir? baktım internet üzerinden böyle bir deftere rastlamadım, onu da defter beyan üzerinden mi kullanıyoruz yoksa ayrıca defter alıp noterden tasdik ettirmek durumunda mıyız?

Evet .defter beyan üzerinden. noterden tasdik ettirmek zorunda degilsiniz
 
Üyelik
31 Ara 2013
Mesajlar
12
Konum
istanbul
teşekkür ederim, bir sorum daha olacak

mükellef ticari faaliyetini kapatıp sadece kümes yetiştiriceiği faaliyeti yapacak, bu durumda sahıştan kiraladığı kümesler için stopaj ödemesi yapacak değil mi? onda zirai faaliyeti olanlara bir istisna vs yok?
 

tundra

Katkı Sunan Üye
Üyelik
13 Mar 2021
Mesajlar
128
Konum
Balıkesir
Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapma zorunlulukları bulunmaktadır.
 
Üst