turkcell

Kur Farkı Faturası

Üyelik
29 Mar 2007
Mesajlar
84
Konum
istanbul
merhabalar,
31.12.2011 tarihi itibariyle hesaplanıp kesilmesi gereken kur farkı faturaları 2012 yılında kesmenin bir sakıncası var mıdır?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kur farkı faturası

Elbette sakıncası var, VUK md.280'e göre yabancı para cinsinden borç ve alacaklara kur değerlemesi yapmak zorundasınız. Hesap dönemi 31.12 .2011 'de kapandığına göre aynı gün tarihli kur frakı faturasının kesilmesi gerek ve de aynı tarihte deftere işlenmesi gerek. Aksi takdirde dönem kayması nedeniyle hem kurumlar vergisi hem geçici vergi, hem de KDV açısından vergi ziyaı cezası oluşur.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kur farkı faturası

Sayın abcd,
Kur farkına iki açıdan bakmamız gereklidir.
1. Ödeme veya tahsilat yapılması sonucunda oluşan kur farkı.
Örnek.
01.01.2011 tarihinden gelen 10.000,00 usd karşılığı 16.000,00.-TL cinsinden alacağınızın ödemesi 30.12.2011 tarihinde 10.000 usd karşılığı 17.500,00-TL olarak yapılmıştır. Tahsilata bağlı olarak 1.500,00-TL leyhinize kur farkı doğmaktadır. Bu tutara KDV dahil fatura kesilmesi gerekmektedir.
2. Cari Hesapta döviz cinsinden olan borç veya alacağa ilişkin olarak VUK değerleme hükümlerine göre oluşan kur farkları.
Örnek 2
01.01.2011 tarihinden gelen 10.000,00 usd karşılığı 16.000,00.-TL cinsinden alacağınızın ödemesi yapılmamış ve siz bu alacağınızı değerleme hükümlerine göre 30.12.2011 tarihinde değerlemeye tabi tuttunuz ve bu değerleme sonucunda 1.500,00-TL Leyhte kur farkı meydana geldi. Bu 1.500,00-TL'yi dönem geliri olarak dikkate almanız gerekmektedir. Diğer tarafdan ödeme henüz gerçekleşmediğinden KDV Dahil fatura kesmenize gerek bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Değerleme hükümlerine göre kur farklarını takip etmelisiniz. Diğer tarafdan ödeme veya tahsilat gerçekleşmediği sürece el de edilen kur farkına fatura kesmeyeceğiniz tabidir.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
Ynt: Kur farkı faturası

Sayın Mohicans

Verdiğiniz örnekler doğru yanlız bu alıntı yapılan yer bana göre hatalı
Diğer tarafdan ödeme veya tahsilat gerçekleşmediği sürece el de edilen kur farkına fatura kesmeyeceğiniz tabidir.
satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerektiği için kur farkı faturası kesilmeli.Burda kur farkı faturalarının bir ödeme aracı değil matrahın bir unsuru olduğu için diğer yazdıklarınıza katılıyorum (örnek 2) dönem geliri olarak dikkate alınacak unsur bir belgeye dayanmak zorunda.Siz açıklamalarınız ödeme ve tahsilat yönünden (105 nolu KDV Tebliğine) göre lehte ve aleyhte kur farkı olana alıcı satıcı yönünden doğrudur.Oysa cari hesapta ödemeye bağlı değil lehte ve aleyhte kur farkı faturası düzenlenerek kayıtlara intikal ettirilir.Genelde kur farkı fatualarının üzerinde ''Kur farkı faturasıdır.Ödeme yapmayınız şerhi'' bulunur.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kur farkı faturası

27 Eylül 2005

Bülent ÇAKAR
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
[email protected]

DÖNEM SONU KUR DEĞERLEMELERİNDE ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARI İÇİN FATURA DÜZENLENECEK MİDİR?

Dövizli işlemlerin muhasebeleştirilmesi?

Bilindiği üzere, ticari hayatta döviz cinsinden veya dövize endeksli birçok işlem yapılmaktadır. Bu işlemler muhasebeye kaydedilirken işlemin dövizli tutarı Türk Lirasına (YTL) çevrilir. Dönem sonlarında yapılan değerleme işlemlerinde de dövizli alacak ve dövizli borçlar değerlenerek Türk Lirasına (YTL) çevrilir. Nitekim Vergi Usul Kanununun 280?nci maddesinde, ?Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir.? Hükmü yer almaktadır. Değerleme sonucunda ortaya çıkan kur farkları gelir veya gider kaydedilir. Kur farklarının muhasebeleştirilmesinde esas olarak 646 Kambiyo Karları Hesabı veya 656 Kambiyo Zararları Hesabi kullanılır. İşlemin özelliğine göre başka hesaplar kullanılması da gerekebilir.

Fatura düzenlenecek midir?

Peki bu şekilde yapılan değerleme işleminde ortaya çıkan kur farkları için fatura düzenlenecek midir? Vergi Usul Kanununun faturanın tarifine ilişkin 229. maddesinde ?Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika? olarak tanımlanmıştır. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, nihai olarak müşterinin borçlandığı meblağın hesaplanması anlamına gelmeyen değerleme işlemi sonunda ortaya çıkan olumlu kur farkları için fatura düzenlenmesi gerekmez.
ayrıntılı bilgi için bakınız
http://www.alomaliye.com/eylul_05/bulent_cakar_donem_sonu_kur_farki.htm
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kur farkı faturası

Sayın Mohicans referans verdiğiniz makale 2005 yılında yazılmış o zaman 105 Nolu KDV Genel Tebliği yoktu, bu tebliğ 2007 yılında yayınlandı ve idare konuya ilişkin doğru ya da yanlış bir görüş açıkladı. Elbette idarenin görüşüne aykırı hareket edip olası sonuçlarına katlanmak da bir seçim
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
Ynt: Kur farkı faturası

Sevgili mohicans

Öncelikle paylaşımın için teşekkür ederim.Tabi bu yazı sayın YMM Bülent Beyin görüşüdür.Şimdi bende 105 nolu KDV tebliğinden alıntım aşağıdadır.

2. Kur Farkları


Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Sayın Moicans şimdi hangisini dikkate alalım ? 105 nolu KDV tebliği mi? yoksa YMM Bülent Beyin Yazısını mı ?
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kur farkı faturası

105 SAYILI KDV GENEL TEBLİĞİ

Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.

Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere kur farkı faturası işlem bedelinin tahsil edildiği tarihte düzenlenecektir. Bedelin tahsil edildiği tarih itibariyle kur farkı tutarı kesinleşmiş olacaktır ve faturanın kesinleşen kur farkı tutarına düzenlenmesi doğru olacaktır. Dolayısıyla bedel tahsil edilmediği sürece 213 sayılı VUK nun 280. Maddesi gereğince yapılması gereken döviz değerlemeleri neticesinde oluşan kur farkları için fatura düzenlenmesi gerekmemektedir. Yani bedel ödenmediği sürece Geçici Vergi ve hesap dönemi sonunda yapılacak döviz değerlemesi neticesinde ortaya çıkan kur farkları için fatura düzenlenmesi gerekmemektedir. Ancak 213 sayılı VUK nun 280. Maddesi gereğince yapılan döviz değerlemeleri neticesinde ortaya çıkan lehte ve aleyhte kur farklarının gelir, gider veya maliyet hesaplarına kaydedilmesi gerektiğinin de unutulmaması gerekir.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kur farkı faturası

Arkadaşlar ben görüşümü tekrar ediyorum. Ben fatura kesilmez demiyorum.
Diyorumki, Bedel tahsil edilirse fatura kesilir.
Tahsil edilmezse değerleme yapılır. Değerleme sonucu oluşan gelir veya gider dönem geliri veya gideri olarak dikkate alınır. Ancak ödeme veya tahsilat yapılmadığı sürece Kur farkı faturası kesilmez diyorum.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kur farkı faturası

İşin enterasan tarafı Mali İdarenin 105 nolu KDV Genel Tebliğinde kur farkı faturası düzenlemeyi tahsilat aşamasına bırakması,oysa KDVde vergilendirme aylık. Bu durumda diyelim ki 12 ay vadeli satışta 12 ay boyunca oluşan kur farkları için KDV açısından hiç bir işlem yapılmayacak mı? Sanırım tebliğ yazılırken bu husus gözden kaçırılmış
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Kur farkı faturası

mohicans ' Alıntı:
Arkadaşlar ben görüşümü tekrar ediyorum. Ben fatura kesilmez demiyorum.
Diyorumki, Bedel tahsil edilirse fatura kesilir.
Tahsil edilmezse değerleme yapılır. Değerleme sonucu oluşan gelir veya gider dönem geliri veya gideri olarak dikkate alınır. Ancak ödeme veya tahsilat yapılmadığı sürece Kur farkı faturası kesilmez diyorum.


Dönem sonları itibarıyla dövizli alacaklar için değerleme yapılır. Gelir ve gider reeskontu olarak işlenir.Ancak fatura ve kdv ancak tahsilat durumunda geçerlik kazanır.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kur farkı faturası

ferhat ' Alıntı:
Sayın Moicans şimdi hangisini dikkate alalım ? 105 nolu KDV tebliği mi? yoksa YMM Bülent Beyin Yazısını mı ?
Sayın ferhat bence hepsi aynı şeyi söylüyor. Hepsinin görüşüne göre Bedel tahsil edilirse fatura kesilir.
Tahsil edilmezse değerleme yapılır. Değerleme sonucu oluşan gelir veya gider dönem geliri veya gideri olarak dikkate alınır. Ancak ödeme veya tahsilat yapılmadığı sürece Kur farkı faturası kesilmez
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
Ynt: Kur farkı faturası

Sayın Formdaşım

Eğer YMM Bülent Bey'e göre veya sizin dediğiniz gibi yaparsak KDV'ye kayıp vermiş ve 105 nolu KDV tebliği'ne ters hareket etmiş olur ve ceza (KDV ziya) ile karşılarız diye yazdım.

--Arkadaşlar ben görüşümü tekrar ediyorum. Ben fatura kesilmez demiyorum.

**Görüşünüze saygım var.Ben fatura kesilmez demiyorum.aynı fikirdeyiz


--Diyorumki, Bedel tahsil edilirse fatura kesilir.

**bende diyorumki bedel tahsil edilmezsede fatura kesilir.Fatura ödeme hükmünde değildir.

--Tahsil edilmezse değerleme yapılır. Değerleme sonucu oluşan gelir veya gider dönem geliri veya gideri olarak dikkate alınır.

**Değerleme tabiki yapılıp ilgili kur farkı gelir ve gider hesaplarına atılacak. Değerleme sonucu oluşan gelir veya gider dönem geliri veya gideri olarak dikkate alınır. işte bu değerleme sonucu oluşacak gelir ve gider dikkate almak yani yazmak için bir belgeye ihtiyaç var o da kur farkı faturası yani ödeme hükmünde olmayan hani faturanın açıklamasında yazar ya Kur farkı faturasıdır ödeme yapmayınız


-- Ancak ödeme veya tahsilat yapılmadığı sürece Kur farkı faturası kesilmez diyorum.

**bu bana göre yanlış
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kur farkı faturası

Sayın ferhat, bu konuda farklı düşündüğümüz çok açık. Benim görüşümün dayandığı hükümler şunlardır. 105 Nolu KDV tebliği, VUK 280 madde ve aşağıda sayacağım bir çok görüşe ve özelgeye dayanmaktadır.
Umarım bu görüşler bu konudaki düşüncenizi değiştirir. Tabi sizin görüşünüze de saygı duymaktayım.


Bu makaleler le ilgili site politikası gereğince malasef link veremiyorum

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yurt İçi Dövize Endeksli Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farklarının Vergilendirilmesi:

Teslime konu mal yurt içinde katma değer vergisi uygulanmak suretiyle satın alınmışsa malı satın alan mükellef tarafından düzenlenecek faturada ;

- katma değer vergisi dahil toplam bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farklarına ait katma değer vergisinin, kur farkı bedeline iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle,

- dövize endeksli toplam bedele katma değer vergisinin dahil edilmemesi durumunda vergiyi doğuran olay ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farkları üzerinden katma değer vergisi hesaplanarak,

ilgili dönemde her iki mükellef tarafından genel usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.
Güray ÖĞREDİK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
? (GİB?nın 28/06/2004 Tarih - B.07.0.GEL.0.54/5424?216?29998 Sayılı Özelgesi , www.gib.gov.tr ) ?.Bu hükümlere göre, dövize endeksli veya bedelin döviz cinsinden ifade edildiği vadeli satışlarda, vadeli senet vadesinden önce ciro edilir veya kırdırılırsa, tahsil edilen bedelin o tarihteki cari kurdan toplam değeri ile mal veya hizmet satışının yapıldığı dönemdeki kur üzerinden hesaplanan değeri arasındaki fark matraha dahildir.
Borçlanma katma değer vergisi dahil bedel üzerinden yapıldığından kur farkının katma değer vergisi, toplam kur farkına iç yüzde uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır.? (GGM?nün 06/05/1997 Tarih - B.07.0.GEL.0.53/5324? 185/18592 Sayılı Özelgesi , www.gib.gov.tr ) ?. Bedeli döviz olarak ifade edilen işlemlerde, işlem tarihi ile nakten veya hesaben tahsil edildiği tarih arasındaki kur farkı bedelin bir unsuru olarak işleme ait oran üzerinden katma değer vergisine tabi olacaktır.? (Maliye Bakanlığı?nın 04.08.1995 tarih ve 53532 Sayılı Muktezaları, Mehmet MAÇ ? KDV Uygulaması, Madde 1 Bölüm 6.6 - )

105 sayılı Tebliğde, kur farkı faturasının ne zaman düzenleneceği ve katma değer vergisi matrahı olarak esas alınacak kur farkı tutarının nasıl hesaplanacağı şu şekilde açıklanmıştır ?Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile
bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlemek gerekmektedir.
İRFAN SARIKAYA Eski Hesap Uzmanı - YMM

105 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nde ise, ?bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farklarının esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğu ve matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerektiği? açıklaması yapılmıştır. (6)
07 Mart 2011

Ş. Ramis SAVAŞ (*)
Yeminli Mali Müşavir
[email protected]


Dönem sonları itibarıyla dövizli alacaklar için değerleme yapılır. Gelir ve gider reeskontu olarak işlenir.Ancak fatura ve kdv ancak tahsilat durumunda geçerlik kazanır.
Nizam Güroy
SMMM
-----------------------

Kolay Gelsin.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
Ynt: Kur farkı faturası

Sayın Mohicans

Paylaşımınız için yine teşekkürler.Evet doğru ,bu konuda farklı düşünüyoruz.Fakat sizden ricam alıntı yaptığınız makalelerin hiç birisinde Bedel tahsil edilirse fatura kesilir. veya Ancak ödeme veya tahsilat yapılmadığı sürece Kur farkı faturası kesilmez. diyor mu ? Bir ,iki açıklama yapıp konuyu kendi tarafımdan kapatıyorum.Diyelim ki Geçici vergi dönemi geldi değerleme yapıyoruz sizin açıklamınıza göre değerleme yapılıp Kur farklarını ilgili hesaplarına attık.KDV'yi ihmal ettik.Ödeme olmadığı için fatura kesmemize gerek yok.Sadece Gelir ve Gider yazılacak.İşte bende tam burda diyorum ki bunu neye göre yapıcaz bir belgeye dayandırmak gerekli bu belgede fatura olmalı onun üzerindede matrahın bir unsuru olduğu için KDV hesaplanmalı.diyorum ve konuyu kendi açımdan kapatıyor.Paylaşımların için ayrıca teşekkür ediyorum.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kur farkı faturası

ferhat ' Alıntı:
Sayın Mohicans

Paylaşımınız için yine teşekkürler.Evet doğru ,bu konuda farklı düşünüyoruz.Fakat sizden ricam alıntı yaptığınız makalelerin hiç birisinde Bedel tahsil edilirse fatura kesilir. veya Ancak ödeme veya tahsilat yapılmadığı sürece Kur farkı faturası kesilmez. diyor mu ? Bir ,iki açıklama yapıp konuyu kendi tarafımdan kapatıyorum.Diyelim ki Geçici vergi dönemi geldi değerleme yapıyoruz sizin açıklamınıza göre değerleme yapılıp Kur farklarını ilgili hesaplarına attık.KDV'yi ihmal ettik.Ödeme olmadığı için fatura kesmemize gerek yok.Sadece Gelir ve Gider yazılacak.İşte bende tam burda diyorum ki bunu neye göre yapıcaz bir belgeye dayandırmak gerekli bu belgede fatura olmalı onun üzerindede matrahın bir unsuru olduğu için KDV hesaplanmalı.diyorum ve konuyu kendi açımdan kapatıyor.Paylaşımların için ayrıca teşekkür ediyorum.
Sayın ferhat lütfen yanlış anlamayın polemik olsun diye yazmıyorum. Günün yorgunluğundan Belki yanlış görmüşsünüzdür diye üzerlerinden tekrar geçiyorum. Bazen banada oluyor :)


1- katma değer vergisi dahil toplam bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farklarına ait katma değer vergisinin, kur farkı bedeline iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle,

2- Bu hükümlere göre, dövize endeksli veya bedelin döviz cinsinden ifade edildiği vadeli satışlarda, vadeli senet vadesinden önce ciro edilir veya kırdırılırsa, tahsil edilen bedelin o tarihteki cari kurdan toplam değeri ile mal veya hizmet satışının yapıldığı dönemdeki kur üzerinden hesaplanan değeri arasındaki fark matraha dahildir.

3-105 sayılı Tebliğde, kur farkı faturasının ne zaman düzenleneceği ve katma değer vergisi matrahı olarak esas alınacak kur farkı tutarının nasıl hesaplanacağı şu şekilde açıklanmıştır ?Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlemek gerekmektedir.

4- 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nde ise, ?bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farklarının esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğu ve matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerektiği? açıklaması yapılmıştır. (6)

5- Dönem sonları itibarıyla dövizli alacaklar için değerleme yapılır. Gelir ve gider reeskontu olarak işlenir.Ancak fatura ve kdv ancak tahsilat durumunda geçerlik kazanır.
Nizam Güroy
SMMM

Ayrıca Sayın ferhat demişki;

Sadece Gelir ve Gider yazılacak.İşte bende tam burda diyorum ki bunu neye göre yapıcaz bir belgeye dayandırmak gerekli bu belgede fatura olmalı onun üzerindede matrahın bir unsuru olduğu için KDV hesaplanmalı.diyorum


Burada bahseliden gelir ve gider Vergi Usul Kanunun 280.maddesine göre değerlendirilir ve dönem geliri veya gideri olarak dikkate alınır.
Yabancı paralar: (1)
Madde 280 ? (Değişik birinci fıkra : 26/6/1964 - 485/7 md.) Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır.
Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tesbit olunur.
(Değişik : 22/7/1998 - 4369/7 md.) Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir. Bunlardan vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, bu Kanunun 281 ve 285 inci maddeleri uyarınca değerleme günü kıymetine irca edilebilir. Ancak senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR) esas alınır.

-------------------------------------------------------
Diğer tarafdan sizinde paylaşımlarınız için ben teşekkür ederim. Aslında yararlı bir tartışma olduğunu kanaatindeyim. Sonuç olarak iki farklı uygulama halen yapılmaktadır. İsteyen isteği şekilde yapabilir. Biz burada kendi görüşlerimizi açıklamış olduk.
Kolay gelsin.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
Ynt: Kur farkı faturası

Evet Kesinlikle yararlı bir tartışma ve polemik konusu diyede görmüyorum formdaki bütün arkadaşlarımın görüşü benim için önemli . Sonuç olarak iki farklı uygulama halen yapılmaktadır ve bizim amacımız hatayı en aza indirmek

İyi akşamlar iyi çalışmalar
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Kur farkı faturası

ferhat ' Alıntı:
Evet Kesinlikle yararlı bir tartışma ve polemik konusu diyede görmüyorum formdaki bütün arkadaşlarımın görüşü benim için önemli . Sonuç olarak iki farklı uygulama halen yapılmaktadır ve bizim amacımız hatayı en aza indirmek

İyi akşamlar iyi çalışmalar

İki uygulamanın da yanlış olduğu söylenemez. :)
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: Kur farkı faturası

Aslında konuya yazılanları okuduktan sonra faaliyetimizle ilgili merak ettiğim bir kaç soruyla devam edebiliriz.

Japonyadan traktör ithalatı yapılıyor,Türkiye de birleştiriliyor,montaj üretim var.JPY(yen) fatura mal yüklendiğinde kesiliyor ama ödenmiyor,antrepoya geliyor mal duruyor,gümrükten kısmen çekiliyor çekildiğinde fatura kısım kısım ödeniyor.Bu durumda değerlemeyi ne zaman yapalım,kur farklarını nasıl muhasebeleştirelim?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kur farkı faturası

1-238 Nolu VUK Genel Tebliğinin B bölümüne göre emtia işletmeye gelinceye kadar(sizin örneğinizde antrepodan çekilip işletmeye fiziken ulaşıncaya kadar) oluşan kur farkları emtia maliyeti ile ilişkilendirilmesi zorunludur. Yani aleyhe oluşan kur farkları stok maliyetine ilave edilecek,lehe olanlar maliyetten düşecektir.

2-Emtia işletmeye ulaştıktan sonra ise kur farklarının doğrudan gelir veya gider yazılması yada stok maliyetine eklenmesi ihtiyaridir.

3-Traktör alımı için 320 hesabında henüz ödenmemiş döviz cinsinden borç bakiyesi olduğu sürece ve değerleme günlerinde mutlaka kur değerlemesi yapmak zorundasınız. Ancak sizin de okuduğunuz gibi KDV açısından vergiyi doğuran olayın ne zaman gerçekleştiği konusunda biraz tartışmalı,ben kişisel görüşümü bu başlık altında daha önceki mesajlarımda belirttiğim için tekrarlamak istemiyorum
 

Benzer konular

Üst