Kur Farkı Faturasında Kdv Olur mu ?

Üyelik
26 Eyl 2005
Mesajlar
507
Kur farkından dolayı kesilen faturanın kdv li mi kesilmesi gerekir ? KDV siz olur mu.
 
Üyelik
26 Eyl 2005
Mesajlar
507
Ynt: Kur Farkı Faturasında Kdv Olur mu ?

Süpersiniz teşekür ederim.E. VADE FARKI, KUR FARKI VE MATRAHTA DEĞİŞİKLİĞE YOL AÇAN İŞLEMLERDE KDV UYGULAMASI

1. Vade Farkları

KDV Kanununun 24/c maddesine göre, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler KDV matrahına dahildir.

Buna göre, teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları matraha dahil edilecek ve işlemin tabi olduğu KDV oranı üzerinden vergilendirilecektir.

Öte yandan, vadeli işlemlerde bedelin zamanında ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan yeni vade farkları da vadeli satışa konu teslim ve hizmete ilişkin matrahın bir unsuru olduğundan, bu vade farklarının ayrıca fatura edilmesi ve vadeli satışa konu teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemlerin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanarak, vade farkı faturasının düzenlendiği döneme ilişkin beyannamede beyan edilmesi gerekmektedir.

2. Kur Farkları

Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.

Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.
 
Üyelik
24 Haz 2005
Mesajlar
10
Ynt: Kur Farkı Faturasında Kdv Olur mu ?

105 nolu KDV Kanunu Genel Tebliğinde "satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir." ve "Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.
Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir." hükmü mevcuttur.

Ancak taraflara anlatamadığım ve sizlerinde fikrini almak istediğim soru şu;

Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede son bulan taşıma hizmetlerinde ait K.D.V. istisnası uygulanmaktadır.

Yani hizmetin kendisi için KDV matrahından sözedilemez. Hesap kapamada veya dönem sonlarında kur değerlemesi sonucu ortaya çıkan lehte/aleyhte kur farkları için tarafların kur farkı faturası düzenlemesi gerekir mi? Yoksa taraflar değerleme sonucu ortaya çıkan kambiyo kar/zarar hesaplarını çalıştırmaları yeterli midir?

Benim görüşüm hizmetin kendisi için KDV istisnası uygulandığı için, daha açığı ortada matrah olmadığı için ortaya çıkan kur farkının matrahın bir unsuru olamayacağı görüşü ile fatura kesilmesine ve iç yüzde yolu ile kdv uygulanmasının yanlış olacağı kanaatinde ve değerleme sonucu ortaya çıkan kur farklarının kambiyo kar/zarar hesaplarında kayda alınması doğrultusundadır.

Ancak karşı firmaların muhasebe departmanları ile görüşürken ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple sizlerinde bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum (beyin cimnastiği her zaman faydalıdır)....Katkısı olan herkese şimdiden teşekkürler...
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Kur Farkı Faturasında Kdv Olur mu ?

Yapılan hizmette KDV yoktur. Bu nedenle bu hizmet için kesilen KUR farkı faturasında da KDV olmaz. Ancak kur farkı mutlaka KDV siz de olsa faturalanmalıdır.
Ancak bu kur farkı ödenmeyen hesap bakiyesi için tahakkuk eden vade farkı gecikme zammı gibi bir içeriğe dönüşürse kesilen faturada genel oranda KDV olacaktır.
 
Üst