Leasıng ile Alınan Sabit Kıymetin Satışı

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
54
Yeni bir açılış yaptık.Açılışını yaptığımız mükellef daha önce tasfiyeye girmiş olan şirkette leasıng ile almış olduğu ve borcunu ödediği bir makinayı yeni işyerinde kullanıyor.Ancak eski şirketine leasıng firması son faturayı sözleşme süresi bitmediğinden kesemiyor.Dolayısıyla da şirkette makina çıkışı yapamıyor.Yeni işyeri kullandığı makinanın girişini nasıl yapabilir.Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre, kiracı kiraladığı mal üzerindeki zilyedliğini devredemez.

Kod:
       Devir yasağı

       Madde 15 – Kiracı, finansal kiralama konusu maldaki zilyedliğini bir başkasına devredemez.
Kanunda kiralayanın sözleşmeyi devri ile ilgili hüküm olmasına rağmen, kişracının sözleşmeyi devrine ait bir hüküm bulunmuyor. Bu durumda hukuken;

Kod:
       Sözleşmenin diğer sebeplerle sona ermesi

       Madde 22 – Sözleşme; şirketin sona ermesi, tüzelkişiliğinin hitamı, kiracının iflası veya aleyhine yapılan bir icra takibinin semeresiz kalması, kiracının ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi veya işletmesini tasfiye etmesi hallerinde, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, sona erer.
kanunun 22. maddesinin işletilmesi ve sözleşmenin sona erdirilmesi gerekmektedir. Buda malın satın alma hakkının (en azından yasal olarak) kaybolması demektir. Bence kanunun fazla düşünülmeden çıkarılmasının bir sonucu. En azından tasfiye halinde süre şartı olmadan kalan borca ait anaparanın bir defada ödenerek malın mülkiyetinin kiracıya verilmesini sağlayacak bir hüküm olmalıydı.
 
Üst