Limited Şirket Ortağının Vergi Borcu Sorumluluğu

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,741
Konum
İSTANBUL
Limited şirket ortağının vergi borcu sorumluluğu ve hisse devri hakkında


Limited Şirketlerde ortaklar, şirkete koydukları sermaye ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Ancak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun?un 35?inci maddesi bu kurala bir istisna getirmiştir. Buna göre limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı bulunmayan kamu alacağından sermaye payları oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar. Burada ilk olarak limited şirkete alacak takibi yapılır ve takip kısmen veya tamamen sonuçsuz kalmışsa şirket ortağına başvurulur.Hissenizi devretmeden önce ortağı bulunduğunuz şirketin vergi dairesine olan borç tutarından da sermaye payınız oranında sorumlu tutulacağınız tabiidr.
 
Üst