Limited Şirket Ortaklık Payı Satışından Elde Edilen Kazanç Vergiye Tabi midir ?

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,264
Konum
İSTANBUL
Limitet şirket ortaklık payı satışından elde edilen kazanç vergiye tabi midir ?Soru: limitet şirket ortaklık hissesi satışı gelir vergisine tabi mi? Hissesini satan ortağın vergi ödemesi gerekiyor mu?Cevap: Limitet şirket ortaklık payının satışı vergiye tabi değil, ancak satıştan elde edilen kazanç değer artış kazancı kapsamında gelir vergisine tabi bulunuyor. 2009 yılında limitet şirket ortaklılık payı satışlarından elde edilen kazançların 7.600 TL si vergiden istisna edildiğinden, bu tutarı aşmayan kazançların beyanı gerekmiyor. Aşan kazançlar da 7.600 TL düştükten sonra kalan tutar beyan ediliyor. Kazanç hesaplanırken limitet şirket ortaklık payının edinme bedeli, edinildiği ay hariç, elden çıkartıldığı ay dâhil olmak üzere TÜFE artış oranında artırılıyor. Devir bedelinden artırılmış edinme bedeli düşülerek ortaklık payının devrinden sağlanan kazanç bulunuyor.Ölen kişinin İhtilaflı alacağı beyan edilir ancak veraset vergisi tecil edilirSoru: Miras kalan mallar beyan edilirken, ölen kişi adına mahkemesi devam etmekte olan ihtilaflı alacağının da beyan edilmesi gerekiyor mu? Yoksa ihtilaflı alacaklar mahkeme neticelenince ayrıca mı beyanı ediliyor?Cevap: Ölen kişinin icraya veya mahkemeye intikal etmiş ve takip edilmekte olan alacakları, ihtilaflı alacak olarak veraset ve intikal vergisi beyannamesinde gösterilmesi gerekiyor. Ancak, ihtilaflı alacağın beyan edilmesi, vergisinin ödeneceği anlamına da gelmiyor. Çünkü; İhtilaflı alacakların beyan üzerine veraset ve intikal vergisinin tahakkuku yapılır. Ancak, tahsili on yılı geçmemek üzere icra veya mahkeme neticesine kadar tecil olunur. Mirasçılar her altı ayda bir, icra veya mahkeme durumunu vergi dairesine bir dilekçe ile bildirmek zorundalar. Bu bildirim yapılmadığı takdirde, tecil edilen vergi hemen tahsil edilir. Söz konusu davalar tecil müddetinden sonra sonuçlanırsa, dava neticesine göre gerekli düzeltmeler yapılır ve mirasçılara ödedikleri yersiz vergiler iade edilir. Sonuç olarak, ölen kişi adına devam eden alacak davalarına ilişkin alacaklar beyan edilir. Ancak, tahakkuk eden vergi dava neticesine kadar tecil edilir(10 yılı geçmemek üzere) ve vergi dava sonucuna göre, gerekirse düzeltilerek ödenir.

Ekrem Sarısu
 
Üst