Limited Şirketlerde Tasfiye Sonu

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,640
Konum
İSTANBUL
Limited Şirketlerde Tasfiye SonuBir önceki makalemizde Limited Şirketlerde Tasfiye işlemleri başlığı altında Limited şirketlerin tasfiyeye giriş sürecini ve izlenmesi gereken yolarlı anlatmıştık.Bu makalemizde ise, tasfiye süreci dolmuş olan limited şirketlerin tamamen kapatılması sürecine değineceğiz.Limited Şirketler Hangi Durumlarda Tasfiyeye Girmektedir ?

· Sözleşmede 5 yıl arka arkaya zarar ederse tasfiyeye girer ibaresi yer alırsa şirket 5 yıl arka arkada doğan zarardan dolayı tasfiyeye girer

· İflas durumunda sona erer

· Sözleşmede yer alan sürenin dolmasıyla sona erer

· Ortaklardan birinin talebi ile mahkeme kararıyla sona erer

· Sermayenin 2/3 oranında kaybı halinde

· Ortaklardan birinin payının haczi durumunda alacaklının mahkemeden fesih istemesi ile,

· Ortaklar kurulu kararı ile; Toplantı yetersayısı olarak ¾ , karar yetersayısı olarak katılanların 3/4 ?ünün onayı gerekir

Yukarıda yer alan şartların oluşması ile tasfiye sürecine giren şirketler, alacaklılara çağrı niteliği taşıyan üç ilan (ticaret sicil gazetesinde) yayınlatırlar ve üçüncü ilanın yayımlandığı tarihten itibaren an az bir yıl geçtikten sonra limited şirketler tasfiye işlemlerini sonuçlandırabilirler. Bu bir yıllık süreç, dava konusu alacaklar, uzlaşılamayan konular, varlıkların yok edilememesi vb nedenlerle uzayabilir. Tasfiye süreci içerisinde, şirket ortakları dilerlerse şirketi tasfiye sürecinden çıkararak (şartların oluşması halinde) normal faaliyetlerine devam edebilirler.Bir önceki makalemizden hatırlayalım ..

Şirketler tasfiye sürecinde,

* Geçici vergi beyannamesi vermezler,

* Tasfiye işlemleri tasfiye memurunun adresinde yapılacaksa ve tasfiye memuruna şirket kira ödemesi yapmayacaksa muhtasar beyannamesinde kira stopajı ödemeyebilir.

* Şirket ortakları, talep etmeleri halinde tasfiye süresi boyunca 4/b SGK primi ödemezler.Alacaklılara çağrı niteliği taşıyan üçüncü ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir yıllık sürenin geçmesi ve şirketin borçları veya alacaklarından dolayı davalı olmaması halinde, eldeki kalan varlıkların tamamının çıkışı yapılarak tasfiye işlemi sonuçlandırılabilir. Tasfiye sonunda şirketin bilançosu sıfırlanmış olmalı ve bakiye kalmamalıdır.Tasfiye sonu kararı Ticaret sicil memurluğu?na verilirken aşağıda yer alan belgelerin de verilmesi gerekmektedir.

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2. Ortaklar Kurulu Kararı (Noter onaylı - 2 nüsha)

3. İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır).

? Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu TTK.nun 347.maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.

? Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise"saklanması zorunlu defterler için TTK.68. maddeye göre işlem yapacaktır. " ifadesine yer verilmesi yeterlidir

4. Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.Vergi dairesine aşağıda yazılı evraklar verilmelidir

Kapanış dilekçesi

Tasfiye sonu ortaklar kurulu kararı

Tasfiye sonu ortaklar kurulu kararına ait tescil belgesi

Üç ilanların yayınlandığı ticaret sicil gazeteleri

Şirkete ait kullanılmamış faturalar ile kullanılan son ciltler

Yazarkasa tespit tutanağı

Yazarkasa levhası / ruhsatı

Vergi LevhasıVergi dairesine verilerek kapanış ve evrak iptal tutanağı hazırlatılır.Verilmesi gereken beyannameler

Tasfiye halindeki şirketler tasfiye süresince geçici vergi beyannamesi vermezler ancak, KDV, Muhtasar, Ba,Bs, Kurumlar vergisi, damga vergisi mükellefiyetleri devam eder. Tasfiye sonunda kurumlar vergisi beyannamesi normal hesap dönemi sonu beklenilmeden, tasfiye sonu kararının tescili tarihinden itibaren 30 gün içinde beyan edilmelidir.SGK, İş-Kur gibi kurumlara dosya açtırılmışsa dilekçe ve tasfiye sonuç belgeleri ile birlikte müracaat edilerek dosyaların kapatılması gerekmektedir.Kamil ÖZYANIZ

SMMM

Kaynaklar :

1- TTK

2- Kurumlar Vergisi Kanunu

3- İto

Ekler ?Tasfiye sonu ortaklar kurulu kararıTASFİYE HALİNDE ??? SAĞLIK ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Karar Tarihi: 15/09/2009
Karar No:
Katılanlar:

Şirketimiz 01/04/2008 tarihinde tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı, 14.05.2008 tarihinde tescil edilmiştir. Alacaklılara çağrı ilanları 23/05/2008 30/05/2008 06/06/2008 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.

1. Üçüncü ilanın yayınlanmasının üzerinden 1 yıl süre geçtiğinden , tasfiyenin sonuçlandırılması, tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
ORTAK ORTAK
İMZA İMZA


Dilekçe

İstanbul Ticaret Sicili memurluğuna

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde 604210 sicil numarasıyla kayıtlı TASFİYE HALİNDE ????.. SAĞLIK ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.ünvanlı şirketimizin ekli evrakının incelenerek tescil ve ilan edilmesi talep olunur.Şirket ünvanı veya kaşesi

yetkili adı ve imzasıİrtibat telefon numarası:

Ekler:

1- Ortaklar kurlu kararı

2- Mal beyanıMal Beyanı

TASFİYE HALİNDE ????.SAĞLIK ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

15/09/2009 Tarihli Mal Beyanıdır

A K T İ F P A S İ F

------------- -------------

Yo k t u r Y o k t u r

Firmanın alacağı ve borcu yoktur.

Firma Sahibi
 
Üyelik
3 Kas 2009
Mesajlar
1
Ynt: Limited Şirketlerde Tasfiye Sonu

merhaba arrkadaşlar herkese ii günler sizlerin bilgi ve tecrübenize ihtiyacım var bilgisi olan arkadaşalr varsa rica edicem

bugün yani bi mükellefimiz olan limited şirketinin tasfiye süreci bitti.

tasfiye memurunun gazetede vermiş olduğu ilan 13/10/2009 tarihlidir.

bizde gerekli, kapanış işlemeri için maliyeye kapanış dilekçesi,vergi levhası, gazete ilanı, tasfiye bilançosu ve diğer fatura fiş gibi evraklar ile başvurduk ve bunları iptal ettirdik.

şimdi gereken şu bundan sora nasıl bi yol isliycez

1:) 10. ay kdv beyanı verilecek mi? ki verilmesi gerekir.

2:) 3. dönem geçici vergi beyanı verilecek mi ? bunun da verilmesi gerekir.
3:) 13/10/2009 da kapandığı için bi 13 günlük 4. döneme sarkıntı var ve 4. dönem geçici vergi beyanı verilecek mi
4:)tasfiye beyannamesi nedir nasıl bi şekle sahiptir ne zaman verilir tasfiye beyanı örneği olan arkadaş varmı. örnek doldurulmuş şekli ile bana verebilirmi rica etsem.
tasfiye beyanı derken acaba bu kurumlar vergisi beyanımı bilmiyorum bağlı bulunduğum vergi dairesinden böyle bi beyan istedim tasfiye beyannamesi istedim onlarda da malesef yokk

:)
 
Üst