Lokanta, Kahvehane vb.işletmede Su,ayran vb.KDV.oranı

Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
133
merhaba arkadaşlar,

Daha önce görüşülmüş bir konu olan; Lokanta, çay ocağı gibi hizmet üreten işletmelerde satılan su, maden suyu, ayran gibi maddelerin kdv. oranının %18 olması gerektiği açıklanmıştı.(Sayın Nur hanım tarafından) bu konuda farklı bir görüş olmamıştı. Biraz önce çay ocağı işletmesi olan bir abimiz, araştırma yaptığını "su, maden suyu, ayran gibi malzemeleri için yazarkasanında %8 lik bir ayarlama yaptırdığını, bunuda vergi dairesinden öğrendiğini" söyledi. Vergi dairesini ve vergi denetmenliğini aradım. Böyle işletmelerde (adisyon kesilmediği için "Lokanta hariç" , sadece çay ocağı için) genel kdv.oranı ne açıklanmışsa kdv.nin o kadar olması gerektiği, bunun yasayla kısıtlanmadığını anlattılar.

Benim merak ettiğim, ya bir yerde yanlış bişeyler var, yada biz kanunu yanlışmı tetkik ediyoruz. Çünkü maliye bizimle, hemde onların lehine olan bir konuda ters fikir beyan ediyor. Mükellefe mahcup olunmasıda cabası tabi.

Bu konu hakkında dün akşamdan beri çok araştırma yaptım. GVK. 111 maddede otel,motel,lokanta,kırbahçesi,kahvehane gibi yerler için hizmet ibaresi kullanılmış ama bu madde 4108 sayılı kanun ve 39 maddeyle kaldırılmış. Dolayısıyla kahvehane için hizmet ve dolayısıyla %18 kdv. oranını kullanması gerektiği (sattığı her mal için) zorunluluk ortadan kalkmış gibi.

Bu konuda yardımı olacak arkadaşlara teşekkür ederim.

Verdiğiniz cevaplarda kanun ve madde numaraları olursa sevinirim.
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
Sn. Tecim;

Kahvehane hizmetinin KDV oranı genel KDV oranı olan % 18 dir. Girişlerinde KDV oranları farklı içeceklerin veya malların KDV oranı ne olursa olsun bunların satışını aslında ayran, gazoz, su, çay satışı değil de hizmet satışı olarak değerlendirmelisiniz. Yapılan iş kahvehane hizmetidir. Bu nedenle de tek bir KDV oranı olan % 18 uygulanmalıdır.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Sayın Soner Tecim,
4108 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılan madde adından da anlaşıldığı gibi ortalama kar haddi ve asgari gayrisafi hasılat esasıdır. Kahvehane, çayocağı, lokanta ve benzeri sayılan yerlerin yaptığı işlerin hizmet kapsamında bir teslimden çıkarıldığı düşünülemez.

Ortalama Kar Haddi ve Asgari Gayrisafi Hasılat Esası

Madde 111 – (4108 sayılı Kanunun 39'uncu maddesiyle madde kaldırılmıştır. Yürürlük; 1.1.1996)(*)

(*) Madde 111 – (Kaldırılmadan önceki şekli) (2772 sayılı Kanunun 14'üncü maddesiyle değişen şekli) Kısmen veya tamemen perakende satış yapan ticaret erbabı ile imalatçıların gösterdikleri gayrisafi kazançlar, Vergi Usul Kanununa göre tespit olunan ortalama kar hadlerinin perakende satılan emtianın maliyet bedeline uygulanması suretiyle bulunacak miktarlara göre düşük olduğu takdirde, beyan edilen gayrisafi kazançlar yerine, bu suretle bulunan miktarlar ikmalen vergi tarhına esas alınır. Perakende satıştan maksat; satışı yapılan madde veya malzemenin aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır.
Otel, motel, tatilköyü, pansiyon, bar, pavyon, dansing, gazino, lokanta, kahvehane, kırbahçesi, plaj, hamam, kuaför salonu, erkek berberi, güzellik salonları, tamirhaneler ve emsali hizmet işletmeleri sahiplerinin ve her nevi taşıma işiyle uğraşanların gösterdikleri gayrisafi hasılat, inceleme elemanlarınca yıl içinde yapılan tespitler esas alınarak hesaplanacak asgari gayrisafi hasılata göre düşük olduğu takdirde, beyan olunan gayrisafi hasılat yerine, bu suretle tespit edilecek asgari gayrisafi hasılat vergi tarhına esas tutulur. Şu kadar ki, bu suretle bulunacak safi kazanç, mükelleflerce tevsik edilen mutad giderler toplamının % 20'sinden düşük olduğu takdirde, vergi tarhına esas alınacak miktar, bu giderler toplamının % 20'sidir.
Bu maddeye göre tarhiyat yapılabilmesi için tespit olunacak farkın (3946 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle belirlenen miktar Geçerlilik; 31.12.1993) üçyüzbin lirayı (94/6300 sayılı B.K.K. ile 1.000.000 Geçerlilik; 1.1.1995) lirayı aşması ve tespit edilen bu farklılık nedeniyle mükelleften izahat taleb edilmesine rağmen, mükellefin süresi içinde izahat vermemiş olması veya verdiği izahatın yeterli görülmemesi şarttır.

Kahvehane, çayocağı, lokanta ve benzeri işelrin yapıldığı yerler hizmet işletmesi olduğundan buralarda verilen hizmetler ve hizmet sayılan haller genel KDV oranına tabidir.
Kolay gelsin..... :D
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Merhabalar

Katma Değer Vergisine tabi işlemler iki katogoride mütalaa edilmiştir.
Birincisi genel orana tabi işlemler, ikincisi ise indirimli oarana tabi işlemlerdir.

İndirimli orana tabi işlemler de iki ye ayrılmş ve iki liste yayınlanarak bu oranlara tabi işlemler tek tek belirlenmiştir.

İndirimli orana tabi işlemler listesinde yayınlanmayan işlemler ise genel oarana tabi işlemler olarak kabul edilir ve vergilendirilir.

Kahvehanelerde yapılan teslimler bahsi geçe bu iki listede yer almamaktadır. Dolayısıyla genel oaranda (yani %18 oranında) vergiye tabidir. Teslim edilen malın bizatihi kendisinin başka yerlerdeki teslimlerde,örneğin bakkaliye teslimindeki KDV oranı burada geçerli değildir. Çünki işlemin konusu bakkaliyede olduğu gibi münhasılan mal değildir. Burada mal, örneğin çay, verilen hizmetin bir cüzüdür.
---------------------------
Selamlar
Osman Erol
 
Üyelik
17 Ağu 2005
Mesajlar
54
Sayın Tecim,
Katma Değer Vergisi uygulamasında temel mal teslimi ne ise bu teslimin bütünlüğü içerisindeki diğer mallar farklı orana tabi olsalar dahi temel mala ilişkin katma değer vergisine tabi olur.

Kahvane ve çay ocaklarında, lokantalarda, fast food zincirlerinden birinde yapılan faaliyet mal teslimi değil hizmet'. Hizmetlerde kdv oranı % 18' dir. Ayranın için ayrı, su için ayrı, yemeğin yanında verilen ekmek için, havyar için ayrı ayrı oran uygulanmaz. Kdv oranı % 18 dir. Buralardan sadece ayran istense dahi burası hizmet yeridir. Market değildir. İnsanların kahvane yada lokantaya veya sair işletmelere sadece ayran içmek yada satın almak için gelmeyeceği varsayılmalıdır. Eğer Müşteri % 8 KDV oranından istifade etmek istiyorsa Market'den ayran alıp içer.

Saygılarımla,
SMMM
Mesut Erhan CİHAN
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
133
sayın Nur hanım ve cevap yazan değerli arkadaşlar,

bende sizinle aynı fikirdeyim. Mükellefe %18 kdv uygulatmaya çalışıyoruz. Vergi Dairesi derki; "Adisyon kesen lokanta ve bunun gibi yerler %18 orana tabidir, çay ocakları kdv listesinde ne ise o oran uygulanır demektedir". Ben bundan şunu çıkarıyorum, çay ocağı adisyon kesmediği için Genel KDV oranı ne ise, adı geçen malları alıp, sattığından dolayı %8 uygulayacak diyor. Ama ben sizler gibi %18 uygulanır diyorum. Bu arada kahvehane yada çay ocağı gibi yerlerin bir hizmet işletmesi olduğunu belirten kanun maddesi varmı. GV 111 hariç.

Teşekkürler,
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
133
kusura bakmayın,
bu arada ben GV.genel tebliği seri no 253 buldum, aşağıya aktarıyorum.

Kod:
Resmi Gazete Tarihi: 05.11.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25634


Bakanlık Adı: Maliye Bakanlığı
 
Tebliğin Adı: Gelir Vergisi Genel Tebliği
 
Tebliğ No: Sıra No: 253
 
R. Gazete Tarihi : 5/11/2004
 
R. Gazete Sayısı : 25634
 

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 253

 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediye sınırları içerisine alınan yerlerde faaliyette bulunan basit usule tabi mükelleflerden 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında1 belirtilen faaliyetleri yapan mükelleflerin gerçek usule geçmeleri konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun2 geçici 2 nci maddesine göre, bazı illere bağlı ilçeler büyükşehir belediye hudutları içinde kaldıklarından Kanunun yürürlük tarihi itibariyle merkez ilçe olmuşlardır.

Gelir Vergisi Kanununun basit usulün hududunun açıklandığı 51 inci maddesinde basit usulden faydalanamayacaklar sayılmış olup, maddenin 12 numaralı bendinde "Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler." hükmü yer almıştır.

Bu yetki çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun 12.01.1995 tarih ve 95/6430 sayılı Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır ve Sakarya hariç) mücavir alan sınırları da dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde Kararnamede belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler, 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.

Bu karara göre, büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır ve Sakarya hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyette bulunanlardan;

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,

b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar,

c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,

d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,

e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,

f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,

gerçek usulde vergilendirilirler.

Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin son fıkrasında "Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarına haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler, bu talepleri doğrultusunda takip eden ay başından veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler." hükmü yer almıştır.

Buna göre, 5216 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 23.07.2004 tarihi itibariyle büyükşehir belediye hudutları içine alınan ilçelerde 95/6430 sayılı Kararnamede sayılan işleri yapan mükellefler basit usule tabi olmanın şartlarını yasa gereği yıl içinde kaybetmiş olduklarından, 01.01.2005 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilmeleri gerekir.

Öte yandan, Kararnamede belirtilen faaliyet konularında yıl içinde anılan kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni işe başlayan veya mevcut işine anılan faaliyetleri ilave eden mükellefler işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.

Tebliğ olunur.


------------------------------------

1 01.04.1995 gün ve 22245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2 23.07.2004 gün ve 25531 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Lokanta ve benzeri yerler, diyor. Çay ocağı yada kahvehane dememiş. Benim Vergi dairesini ikna etmem gerek, yoksa mükellefle hali hazırda problem yaşıyoruz. :oops: :cry:
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
447
Konum
ÇORUM
arkadaşlar konuyu saptırmış olmayayım fakat benimde bir sorum olacak;
Özel dershane işetmeciliğinde kursa gelen öğrencilere dağıtılan kitap ve dergiler kurs ücretinin içerisinde alınmaktadır.Dershane almış olduğu dergilerden fazla geleni ise bedel karşılığında kursa gelen öğrenciye veya dışarıdan gelen şahıslara ücret karşılığında satmaktadır.Böyle bir durumda satılan bu dergiye uygulanacak KDV oranı ne olacak?

Dershane KDV oranı: %8 :?:
Dergi KDV oranı : %1 :?:
:(
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
367
Merhaba,

Sayın Soner Bey,

Söylediklerinize göre ; Adisyon'dan yola çıkılırsa VUK.185 sayılı Genel Tebliği hala yürürlükte ise eğer; konu, %8 KDV ye bağlanıyor......Kod:
 185 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 
Resmi Gazete No 19903 
Resmi Gazete Tarihi 18/08/1988 
Kapsam  
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 257. maddesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla, tutulmakta olan defter ve belgelere ilave olarak tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter veya belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva edeceği hususları belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya yetkili kılınmıştır. 
Sözkonusu maddenin Bakanlığımıza verdiği bu yetkiye dayanılarak gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmelerinde adisyon kullanılması mecburiyeti getirilmiş ve adisyon kullanımına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

ADİSYON KULLANMAK ZORUNDA OLAN İŞLETMELERİ 

Masada servis yapılan ve gerçek usulde vergiye tabi olan; 

– Kurumlar Vergisine tabi olan kurumlar tarafından çalıştırılan veya Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutulan ve alkollü içki servisi yapılan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler ve lokantalar gibi işletmeler, 

– Alkollü içki servisi yapılmamakla birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu'na tabi olan her türlü kurumlar tarafından çalıştırılan veya Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço usulüne göre defter tutulan lokanta, kafeterya, pastane, gazino gibi işletmeler, 

adisyon kullanmak mecburiyetindedirler. 

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca işletme hesabı esasına göre defter tutulan ve alkollü içki servisi yapılmayan lokanta, kafeterya, pastane, gazino gibi hizmet işletmelerinin adisyon kullanmak mecburiyetleri bulunmamaktadır. (Bu Genel Tebliğin uygulanmasında, alkollü bira servisi yapılan ve yukarıda belirtilen hizmet işletmeleri, içkili hizmet veren işletmeler olarak kabul edilecektir.) 

Adisyon, sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. Adisyonlar anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacaktır. Adisyonlarda belirli bir ölçü aranılmayacak, işletmeler ihtiyaçlarına göre ölçüleri belirleyebileceklerdir. 

Adisyonlar, müşteriden sipariş alınırken düzenlenecek ve müşterinin masasında, daha sonraki siparişler işlenmek üzere bırakılacaktır. 

Adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmelerinde ayrıca adisyon masası bulundurulması halinde, adisyonun her müşteri masası yerine adisyon masasında bulundurulması yeterlidir. Ancak, adisyon masasında bulundurulacak adisyonların kesin olarak müşteri masasına göre ayırımının (numaralanmasının) yapılarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

Hizmetin tamamlanmasından sonra adisyon müşteriye ibraz edilecek ve bu adisyona dayanılarak hesap ödenecektir. Ayrıca, müşterinin talebi beklenilmeksizin derhal fatura, fatura vermeyi gerektirmeyen hallerde de perakende satış fişi düzenlenerek adisyonun birinci örneği ile birlikte müşteriye verilecektir. 

ADİSYONLARDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 

Adisyonlarda en az aşağıdaki bilgiler bulunacaktır. 

1 - Mükelletin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası (sicil numarası); 

2 - Hizmetin ve emtianın cinsi, miktarı; 

3 - Adisyonun düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası; 

4 - Adisyonun basıldığı matbaa ile ilgili bilgiler. 

Adisyonlar, kopyalı en az iki örnek olarak düzenlenecektir. İlk örneği fatura veya perakende satış fişi ile birlikte müşteriye verilecek, ikinci örneği ise işletmede kalacaktır. 

Adisyonlar en az yukarıda belirtilen bilgileri taşıyacak şekilde Defterdarlıklarca anlaşma yapılmış matbaalarda ilgili mevzuat esaslarına göre bastırılacaktır 

Anlaşmalı matbaalara bastırılmamış adisyonlar ile tarih yazılmamış, müşteri masasına veya adisyon masasına bırakılmamış adisyonlar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. 

Daha önce, 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile perakende satış fişlerinin mükelleflerce, diledikleri takdirde adisyon olarak da kullanılabileceği şeklindeki düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bundan böyle perakende satış fişleri adisyon olarak kullanılmayacaktır. 

ADİSYONLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 

1 - Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi mükellefleri tarafından kullanılması zorunlu belgeler kapsamına alınan adisyon, 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun bakımından harcamaları tevsik edici belge olarak nazara alınmayacaktır. Diğer bir anlatımla adisyonlar tek başına vergi iadesinde geçerli belge sayılmayacaktır. 

2 - Sadece çay, kahve vc meşrubat satılan kahvehane, çay bahçesi ve çay ocağı gibi yerler bilanço veya işletme hesabı esasına göre deftere tabi olsalar veya kurumlar tarafından işletilseler bile bu işletmelerde adisyon kullanılmayacaktır. 

Bu yerlerden alkollü içki servisi yapılanlar ile bilanço esasında deftere tabi olanlar veya kurumlar tarafından işletilenlerde masalara servis yapılarak sandviç, poğaça, pasta, dondurma ve kuruyemiş gibi yiyecek maddeleri de satıldığı takdirde adisyon kullanılacaktır. 

3 - Self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmelerde ayrıca adisyon kullanılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Self servisten maksat, müşterinin yiyecek ve içecek maddelerini alarak kendisine servis yapması ve masaya oturmadan önce fatura veya perakende satış fişini almasıdır. 

Bu Tebliğ uyarınca adisyon kullanmak zorunda bulunan hizmet işletmelerinde; masada servis yapılmasının yanısıra, ayrıca, self servisin ve paket halindc satışların bulunması durumunda, adisyon yalnızca masaya yapılan servisler için kullanılacaktır. 

4 - Lokanta, kafeterya, pastane, kahvehane, çay ocağı, çay bahçesi gibi hizmet işletmelerinde iş hacmi ve özellikleri itibariyle götürü usulde vergilendirilenler hiç bir şekilde adisyon kullanmayacaklardır. 

5 - Genel Tebliğler ile belirtilen esaslara uygun olarak kullanılmayan her bir adisyon için ayrı ayrı Vergi Usul Kanunu'nun 352-II/7. maddesi uyarınca II. derece usulsüzlük cezası uygulanacaktır. 

KALDIRILAN TEBLİĞLER VE YÜRÜRLÜK 

Adisyon kullanılmasına ilişkin olarak daha önce yayımlanan 183 ve 184 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri, bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Tebliğ olunur.


KDV nin %18 uygulanması durumu; Kahvehane veya çayocağının VUK.206 ve 209 sıra no.lu Genel Tebliği kapsamında olması gerekiyor....

İyi çalışmalar,
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
447
Konum
ÇORUM
Merhaba arkadaşlar;
Yaklaşım dergisinin eylül 2005 153.sayısında bulunan, maliye müfettişi sayın Kaan Kasım'ın yazısından alınmıştır.
"katma Değer Vergisi uygulamasına temel mal teslimi ne ise bu teslimin bütünlüğü içerisindeki diğer unsurlar farklı orana tabi olsalar dahi temel mala ilişkin katma değer vergisine tabi olur."denmiştir.
Sayın Kasım'ın yorum yazısındada lokantada verilen ayrandan bahsedilmiş olup sonucunda "kuruluş amacı yemek teslimi olan işletmelerin, ayran satışlarında hesaplanacak katma değer vergisi oranında farklı uygulamaların önüne geçmek ve her işletmenin bu oranı aynı standarda uygun hesaplamakarını sağlamak için;
-Müşterinin lokanta ve sair işletmelere sadece ayran içmek ya da satın almak için gelmeyeceği varsayılmalıdır.
-Uygulamada teslimin bütünlüğü dikkate alınıp, yemekle birlikte sunulan ayranında katma değer vergisinin %18 oranaında hesaplanması gerekmektedir." diye yazmıştır.
Bu bahisle çay ocağı içinde aynı görüş oluşabilir düşüncesindeyim.
Saygılarımla.
 
Üst