LTD Ortağı Şirket Müdürü Ücret Alırsa

Üyelik
7 Ara 2006
Mesajlar
46
Herkese selamlar,
LTD. şirket ortağı ve aynı zamanda müdürü olan bir kişi, şirket ortaklar kurulu kararı ile şirketi fiilen idare ve sevk ettiği için ücret geliri elde etmektedir. Sözk konusu ödeme için ücret borrosu düzenlenmekte ve ortak bağkur sigortalısı olduğu için sadece GV ve DV kesilerek kalan tutar ödenmektedir.

Ancak; Gelir Vergisi Kanunun 61. maddesinde ücretin tarifi yapılmış ve ilgili maddenin 4.bendinde ?Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ? denilmek suretiyle söz konusu ödemenin ücret sayılacağı hükme bağlanmıştır. Aynı kanunun 63. maddesinde gerçek ücretin tarifi yapılmış ve ilgili maddenin 2.bendinde ?Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler? denilmek suretiyle ödenen sosyal güvenlik primlerinin ücretin safi değerinin tespitinde indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. Bağkur da kanunla kurulan bir emekli sandığı olduğuna göre ve alınan ödeme de ücret tarifine girdiğine göre Ücret bordrosunda Bağkur Primleri indirim yapılarak gelir vergisi matrahına ulaşılabilir diye düşünmekteyim.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: LTD Ortağı Şirket Müdürü Ücret Alırsa

anımsadığım; bağkur primi direk gider yazılamıyor. eğer yıllık gv beyannamesi veriliyorsa matrahtan indirim oluyor.
 
Üyelik
30 Mar 2007
Mesajlar
109
Konum
istanbul
Ynt: LTD Ortağı Şirket Müdürü Ücret Alırsa

belki faydası olabilir özellikle son fıkra,

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sigorta İşl.ve Primler D.Başkanlığı


Sayı : B.13.1.SSK.0.08.00.00/V111-031/101228
Konu : Şirket Ortakları

A N K A R A 09 /02 /1993

GENELGE
16-60 EK


Şirket ortağı olup aynı zamanda bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işverenin yanında çalışan kimselerin tabi olacakları sosyal güvenlik kuruluşunun tesbiti konusunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve bu kimselerin her iki sosyal güvenlik kuruluşundan hangisi ile ilgilendirilmesi gerektiğine açıklık getirilmesi amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eşgüdümünde Kurumumuz ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantılar sonucunda uygulamanın aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesine karar verilmiştir.
1- Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işverenin emrinde çalışmaları dolayısıyla 506 sayılı Kanunun 2'nci maddesine göre sigortalı olanlar, sigortalılıkları sürerken çalıştıkları işyerine veya başka bir şirkete ortak anonim şirkette ise kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi ortak oldukları takdirde 506 Sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur'a tabi tutulmayacaklardır.
Ancak; kollektif şirket ve adi şirket ortaklarının, aynı şirkette bir hizmet akdine dayanarak çalışmaları yasal olarak olanaklı görülmediğinden, bu durumda olanların Bağ-Kur ile ilgilendirilmeleri gerekecektir.
 
Üyelik
7 Ara 2006
Mesajlar
46
Ynt: LTD Ortağı Şirket Müdürü Ücret Alırsa

Yorumlar için teşekkür ederim,
Ancak ortağın bağkur sigortalılığı konusunda bi tereddüt yok. Çünkü şirketin ortağı ve aynı şirketten ücret almakta. Bizim sorunumuz bu gibi kişiler eğer şirketten kar payı alıp menkul sermaye iradına ilişkin beyanname vermiyolar ise, ödedikleri bağkur primlerini herhangi bir şekilde vergi matrahlarından düşemiyolar. Kanunlar özel sigorta primlerinin indirimine dahi izin verirken, zorunlu bir ödeme olan bağ-kur priminin herhangi bir şekilde indirilememesi çokta adaletli gelmiyor bana.

Ortağın şirketten aldığı ödemenin ücret olduğu konusunda herkes mutabık. Kanunda da safi ücrete uaşmak için indirilecek giderler arasında Kanunla kurulu emekli sandıklarına ödenen primler denilmiş. ve bağkur hariç gibi bir ibare de yok. ve tartışmada bu noktada başlıyor.
 
Üst