Ltd Şirketinden Şahıs İşletmesine Geçiş

Üyelik
18 May 2016
Mesajlar
2
Konum
istanbul
Selamlar Konya Ticaret Odasının yayınladığı Ltd Şirketten Şahıs İşletmesine Geçiş Hk sizlerden bilgi almak istiyorum.

Ltd şirket Sahibiyim. Tek Ortaklı ( İstanbulda )

1 Yıllık Bir şirket geçen sene matrahsiz

işler iyi gitmediği için şahıs işletmesine dönüştürmek istiyorum.

Kendi muhasecimden bilgi almak istedim fakat bunun mümkün olmadığını söyledi. Aşağıdaki KTo yazısını gösterdiğimde ise bunun çok maliyetli olduğunu 9.000 bin - 10.000 lira maliyeti olduğunu söyledi.

Özellikle aşağıda yazan genel kurul kararının 3.000 tl tutacağını soyledi.

Sizden bu işin mümkün olup olmadığını ? Mümkün ise bunun ortalama maliyetini hk bilgi verirmisiniz.?


TİCARET ŞİRKETİNİN TİCARİ İŞLETMEYE DÖNÜŞMESİ ( konya ticaret odası )

1-)Tescil Talebiyle ilgili dilekçe. (Ticaret Sicili için ayrı Oda Sicil için ayrı)

2-)Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı. (2 Adet)

3-)Tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço.

4-)Tür değiştirmeye ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği.

5-)Yeni türün tesciline ilişkin gerekli belgeler. (Bkz. Şahıs Kuruluşunda istenen evraklar)

6-)Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına, şirket özvarlığının tespitine ilişkin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile SMM/YMM’ye ait faaliyet belgesi. ( 2 Adet asıl ve bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.) Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığını belirten ortaklar beyanı. (9. Madde deki beyana ilave edilebilir.)

7-)Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına, şirket özvarlığının tespitine ilişkin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile SMM/YMM’ye ait faaliyet belgesi. ( 2 Adet asıl ve bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.) Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığını belirten ortaklar beyanı. (9. Madde deki beyana ilave edilebilir.)

:cool:Ticaret şirketinin paylarının ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişilere devredildiğini ispatlayıcı belgeler.

9-)İnceleme hakkını (Tür değiştirme planını, Tür değiştirme raporunu ve Son 3 yılın finansal tablolarını varsa ara blançoyu genel kuruldan 30 gün önce) tüm ortakların kullanımına sunulduğuna dair ortaklar beyanı. (9. Madde deki beyana ilave edilebilir.)
İnceleme hakkını (Tür değiştirme planını, Tür değiştirme raporunu ve Son 3 yılın finansal tablolarını varsa ara blançoyu genel kuruldan 30 gün önce) tüm ortakların kullanımına sunulduğuna dair ortaklar beyanı. (9. Madde deki beyana ilave edilebilir.)
10-)Tür değiştirme raporu. (Tüm ortakların onaylamasi halinde küçük ve orta ölçekli şirketler (KOBİ) tür değiştirme raporu düzenlenmesinden vazgeçebilirler. Tür değiştirme raporu düzenlemekten vazgeçen şirketler için vazgeçtiklerine dair ortaklar beyanı (4 Adet)
 

Benzer konular

Üst