Ltd.şti.lere kayıtlı bina emlak ver.gidere işlendebilir mi?

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
24
Merhaba, Ticari kazancın tesbitinde indirilecek giderler GVK.Madde 40/6- İşletme ile ilgili olmak kaydıyla bina,arazi,gider,istahlak,damga
ve belediye vergileri,harçlar,kaydiyeler gibi ayni vergi,resim harçlar gidere işlenebilir.Selamlar.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
14
Emlak vergisi gider yazılması durumu hk.

Kanunda sayılmamakla birlikte nitelik olarak,sayılan vergi ve masraflara benzeyen giderlerin maliyete dahil edilmesi veya doğrudan gider yazılması mükellefin ihtiyariliğine bırakılmış giderler arasında değerlendirmek gerekir.Ancak maliyet bedeline eklenmesi şeklimde bir tercih yapılması halinde daha sonra maliyet bedelinden çıkarılarak genel gider kaydedilmeleri mümkün değildir.Aksi takdirde bu durum amortisman nispet ve süresinin değişmesi anlamına geleceğinden 320 nci maddeye aykırı olacaktır.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
282
Konum
İst.
Teşekkürler

Değerli arkadaşlara teşekkür ediyorum.Zannedersem Emlak Vergisi Kanununda da K.K.E.Gider kabul edileceğine dair bir ibare de yok.
 
Üst