zirve

Maliye, SGK Tebliğini Kaale Almıyor

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
Resul KURT 10.10.2008 Dünya

SGK'nın Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ'le prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenmesi de mümkün bulunduğu, bu durumda, katma değer vergisi iade hakkı sahibi olan işveren, kendisinin veya mal ya da hizmet satın aldığı/iştirak/ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebileceği belirtilmektedir.

Ancak, 04 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan KDV Genel Tebliği (Seri No: 107)'de KDV iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, SSK prim borçlarına mahsubu talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirileceği hükme bağlanmıştır.

Şimdi KDV iade alacağı olan işverenler mal ya da hizmet satın aldığı/iştirak/ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep ettiğinde hangi tebliğe göre işlem yapacak. Başvuruda bulunan işverenlere Maliye diyor ki, SGK tebliği beni bağlamaz, sadece mükellefin kendisinin, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortaklarının SSK prim borcuna mahsup ederim diyor. Maliye, SGK tebliğini kaale almıyor.

Özürlü çocuğu olan annelere erken emeklilik

5510 sayılı kanunla sosyal güvenlik sistemimize getirilen yeni bir düzenleme ile 1 Ekim 2008 günü ve sonrası çalışmalara uygulanmak üzere, "Öbaşka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir" denilerek, erken emeklilik hakkı tanımıştır. Kanunun yürürlük günü olan 1 Ekim 2008 günü ve sonrasında geçen çalışmalar için fiili hizmet zammı (yaştan düşülecek süre) verilecek. Yani başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan annelerin 1 Ekim 2008 öncesi çalışma yıllarına ilave süre-fiili hizmet zammı uygulanmayacak.

En fazla prim ödenen statüden emekli olunacak

İlk defa 01.10.2008 tarihinden sonra sigortalı olan ve çalışma hayatında 4-1/(a) (SSK), 4-1/(b) (Bağ-Kur) ve 4-1/(c) (Memur) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışan veya prim ödeyen sigortalıların yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin talepleri, sigortalılık süresi içinde en fazla sigortalılığının geçtiği sigortalılık hâli esas alınarak sonuçlandırılacak. Sigortalılık hâllerindeki hizmet sürelerinin eşit olması ile yaş haddinden resen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık hâlinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hâli esas alınacak.

Ancak, ilk defa 30.09.2008 tarihi ve öncesinde sigortalı veya iştirakçi olup bu tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetleri bulunan ya da kanunda belirtilen 4-1/(a) (SSK), 4-1/(b) (Bağ-Kur) ve 4-1/(c) (Memur) bentlerindeki sigortalılık hâllerinden birden fazlasına tabi olanların tahsis taleplerinde, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan statüye göre, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden son statüye göre aylık bağlanmaya ve ödenmeye devam edilecek.
...
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Maliye, SGK Tebliğini Kaale Almıyor

nane ' Alıntı:
Resul KURT 10.10.2008 Dünya

SGK'nın Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ'le prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenmesi de mümkün bulunduğu, bu durumda, katma değer vergisi iade hakkı sahibi olan işveren, kendisinin veya mal ya da hizmet satın aldığı/iştirak/ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebileceği belirtilmektedir.

Ancak, 04 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan KDV Genel Tebliği (Seri No: 107)'de KDV iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, SSK prim borçlarına mahsubu talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirileceği hükme bağlanmıştır.

Şimdi KDV iade alacağı olan işverenler mal ya da hizmet satın aldığı/iştirak/ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep ettiğinde hangi tebliğe göre işlem yapacak. Başvuruda bulunan işverenlere Maliye diyor ki, SGK tebliği beni bağlamaz, sadece mükellefin kendisinin, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortaklarının SSK prim borcuna mahsup ederim diyor. Maliye, SGK tebliğini kaale almıyor.

..
...

Nihayet konu gündeme geldi, konu sadece tebliğde değil kanunda da geçiyor.

http://forum.alomaliye.com/index.php?topic=15629.0
 
Üst