zirve

Malulen Emeklilik İçin Dava Açabilir veya Engelli Emeklilik Yolunu Tutabilirsini

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
ZİYA PERVER - [email protected]

1978 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 10.11.1999. Şu anda 3.295 günüm var. Daha önceden herhangi bir sağlık sorunum yoktu, özel bir hastanede 2 ile 3 yıl arasında çalıştıktan sonra yakalandığım kas hastalığı sebebiyle gitgide sağlığım çökmeye başladı.
Bu yüzden SSK'ya malulen emekli olabilmek için 9 Ocak 2009 günü başvurdum. Diyarbakır Devlet Hastanesi'nden rapor aldım. SGK beni Çukurova Üniversitesi'ne sevk etti. Orası da 'muskuler distrofi' tanısı ile işgücünü yüzde 70 kaybettiğime dair kanaat raporu verdi. Fakat şimdi SGK'dan gönderilen yazıda, "İlgi tarihli dilekçenize istinaden ************ sigorta sicil numaralı dosyanızda tetkikinde malul sayılıp sayılmayacağınız konusunda yapılan incelemede çalışma gücünüzü 2/3 oranında kaybetmediğinizden dolayı maluliyet talebinizin reddine karar verilmiştir." deniliyor. Bu konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ailede benimle beraber 4 kardeş aynı hastalıktan muzdarip. Çukurova Üniversitesi'nin raporuna rağmen SGK'dan nasıl oluyor da ret kararı çıkıyor? Bu durumda ne yapmalıyım? Umut Özdemir

SGK'dan (eski adıyla SSK) malulen emekli olabilmek için 1.800 gün prim ödemenin yanında bir de 2/3 oranında malul olmak gerekiyordu. 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu ile bu oran yüzde 60'a indirilmiştir. Yeni kanun gereğince, sigortalının veya işverenin talebi üzerine kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından usulüne uygun rapor düzenlenmesi gerekiyor. İnceleme sonucunda iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiği kurum Sağlık Kurulu'nca tespit edilen sigortalı malul sayılmaktadır.

Bu arada normal şartlarda hastanelere sevk işlemleri ve muayenelerin paralarını da SGK karşılamaktadır. 1.800 günü olup da malulen emekliliğe müracaat edenler için sevk işlemleri SGK tarafından yapılmakta ve muayene ve yol giderleri de ödenmektedir. Sevk işlemleri;

Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine,

Özel üniversite ve vakıf hastaneleri hariç üniversite hastanelerine,

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı asker hastanelerine, yapılmakta ve sigortalıların ikamet ettikleri illerde yukarıda belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda, Sağlık Bakanlığı'nın tam teşekküllü hastanelerine gönderilmektedir.

Ancak sizin gibi daha önce SGK tarafından malul sayılmayanlardan, yeni hastalık, maluliyete esas hastalığında artma, eksik muayene gerekçeleri ile malullük durumunun veya vazife malullerinden maluliyet derecelerinin yeniden tespitini yazılı olarak isteyenlerin, kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkleri yapılmaktadır.

Veyahut siz malul sayılmadığınız için bu karara karşı itirazda bulunursanız, itiraz dilekçeniz,

a) Sigortalının ilk işe giriş tarihini gösterir belgenin,

b) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin,

c) Varsa ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihteki sağlık durumunu gösteren raporun,

ç) Erkek sigortalıların askerliğe başlayış ve terhis tarihlerini gösteren askerlik süresine ait belgenin, varsa askerliğe elverişli olmadığına dair belgenin,

d) Varsa sigortalının malûliyetine sebep olduğu ileri sürülen hastalığı ile ilgili daha önce başvurulan sağlık hizmeti sunucularından temin edilecek rapor, tıbbi belge ve epikrizlerin,

e) Sigortalı hakkında daha önce Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu veya kurum Sağlık Kurulu'nca verilmiş bir karar mevcut ise bu kararın bir örneği ile dayanağı rapor ve tıbbi belgelerin, bulunduğu dosyası ile birlikte değerlendirilmesi için Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'na intikal ettirilmek üzere kurum Sağlık Kurulu'na gönderilmelidir.

Bu sebeple önce karara itiraz ediniz, itirazınız reddedilirse de isterseniz iş mahkemesinde dava açabilirsiniz.
 

Benzer konular

Üst