Mart Ayından İtibaren Artık Ek-1 ve Ek-2?ler Gönderilmeyecek mi?

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,702
Konum
İSTANBUL
Mart Ayından İtibaren Artık Ek-1 ve Ek-2?ler Gönderilmeyecek mi?


Köşemizi yakından izleyenler 5838 sayılı Torba Kanunun çalışanlara getirdiği önemli değişikliklerin farkındalığını çok önce yakaladılar. Şimdi de söz konusu yasa 28.02.2009 tarihli RG?de yayımlanarak çoğu hükmü yürürlüğe girdiği için 5838 sayılı Torba Kanunun getirilerini yürürlük tarihleri bazında bir kez daha anımsayalım istedik. Zira birçok ayrı kanunda değişiklikler yaptığı için 5838 sayılı Torba Kanun olarak tanımlanan yasanın içindeki değişiklerin yürürlük tarihleri de önemli. Ki buna göre değişikliklerden kimi hemen, kimi yayım tarihinden önce, kimi ise yayım tarihinden sonra yürürlüğe girecek.

Çoklu Bildirimlere 1 Ağustos?a Kadar Devam
5838 sayılı Torba Kanunla Basın İş Kanunu ve İş Kanunu kapsamındaki işyeri bildirimleriyle 2821 sayılı Sendikalar Kanunundan kaynaklanan Ek-1 ve Ek-2 İşçi Giriş-Çıkış bildirimleri ve işsizlik ödeneği alacak şekilde işten ayrılan işçiler için işverenlerince İş-Kur için düzenlenmesi gereken İAB?lerin yerine 5510 sayılı Kanun gereği işten ayrılan işçiler için 10 gün içinde verilecek belgeye geçerlilik tanınıyor. Ancak bu hükmün yürürlük tarihi 01.08.2009 olduğu için işverenlerden İş ve Basın İş Kanunları kapsamına dahil bir işyeri kuran, devralan, adını, unvanını, adresini veya konusunu değiştiren veya kapatanların bir ay içinde yapmaları gerekli bildirim yükümlülüklerini, keza Ek-1 ve Ek-2?ler ve İAB?lere ilişkin bildirim yükümlülüklerini 5510 sayılı Kanundan ayrı olarak uygulamaya devam etmeleri gerekiyor.
Aksi halde işverenlerin işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15?ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirme zorunlulukları 01.08.2009?a kadar devam edeceğinden, aksi uygulama halinde her işçi için 150 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Yine işsizlik ödeneğine müstehak biçimde işten ayrılan her işçisi için İAB düzenlemeyen işveren için de her bir fiil için 1000 TL idari para cezası uygulanabileceğinden İAB?ler de 01.08.2009?a kadar gönderilmeye devam edilmeli.

Kısa Çalışmada Değişiklik
Söz konusu yasa ile 2008-2009 yıllarındaki kısa çalışma başvurularıyla sınırlı olmak üzere kısa çalışma ödeneği miktarı yüzde 50 artırılarak uygulanacak. 2008 ve 2009 yıllarındaki kısa çalışma başvuruları sonucu alınan kısa çalışma ödenekleri aynı işçiler tarafından alınacak işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek. Yine kısa çalışma süresinin üç aylık üst sınırı 2008-2009 yıllarındaki kısa çalışma ödenekleri özgü olmak üzere altı ay olarak uygulanacak. Yürürlük tarihi ise 28.02.2009.

Genç ve Kadın İstihdamı
Genç erkek ve kadın işçi istihdamında uygulanan işveren sigorta primi teşviki kapsamına Aralık 2008 ve Ocak 2009 ayında işini kaybeden genç erkek ve kadın işçilerin istihdamı da 28.02.2009?dan itibaren eklenmiş bulunuyor.

Haciz Yasağı Başladı
Aylık sahiplerinin açıkça onayının olmaması halinde Bağ-Kur ve SSK emekli aylıklarına ilişkin yapılacak haciz taleplerinin icra müdürlerince reddi uygulaması 28.02.2009?den başladı. Önce haciz-sonra itiraz uygulaması böylece rafa kalktı.

Tarım Amelelerinin SGDP?si
Emekli tarım amelelerinin çalışmaya başlamaları halinde emekli aylıkları kesilirken onların sorunlarını köşemizde dile getirerek SGDP ödeyerek çalışma haklarının tanınmasını istememizden sonra bu hak da görüşmeleri esnasında kanun kapsamına girmişti. Bu hak ise 01.10.2008?den itibaren geriye dönük olarak yürürlüğe konulmuş bulunuyor.


Şevket Tezel
 
Üst