Memurlar Ticaret Yapabilirler mi?

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ahmet Ünlü aunlu@yenisafak.com.tr

Öğretmen olarak çalışıyorum aynı zamanda da resmi olarak vergimi ödemek şartıyla resmi yoldan ticaret yapabilir miyim? Reklamımı yapacak şekilde katalog bastırarak kendime aynı zamanda işadamı tüccar sıfatı kazandırabilir miyim? (A. Yıldız)

657 sayılı Kanunun Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağını düzenleyen 28 inci maddesinde; ?Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).?hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde memurların tacir veya esnaf olmayı gerektirecek faaliyette bulunması yasaklanmıştır. Buna aykırı davranışların tespiti halinde Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanacaktır.
...
Tamamı
 
Üst