zirve

Meslek Ruhsatı ve Denetçilerden Alınması Düşünülen Harçlar Düşürülüyor

Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
202
Merhaba Forumdaşlar

Meslek Ruhsatı ve Denetçilerden Alınması Düşünülen Harçlar Düşürülüyor

ASMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Akkaya'nın açıklaması aşağıdadır:

Türmob ve Ankara Odamızın Mecliste görüşmeleri sonucunda :
1. Taslak halinde Meclise iletilen ve her yıl ödememiz istenilen 1.250-TL tutarındaki Mali Müşavirlik ruhsat harçları; Avukat meslek gruplarına uygulandığı üzere ruhsat alındığında bir kere olmak üzere, diğer seneler ödenmemek üzere 448 TL harç bedeli olarak düzenlenmesi öngörülmüştür.

2. Yine Denetim şirketlerinden taslak halinde alınması öngörülen 30.000 TL tutarındaki harç bedeli, ilgili şirketlerin yapacağı ciro bedelinin % 0,2 olarak uygulanacağı öngörülmüştür...

Nevzat AKKAYA
ANKARA SMMM ODASI YK ÜYESİ
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: Meslek Ruhsatı ve Denetçilerden Alınması Düşünülen Harçlar Düşürülüyor

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun ileBazıKanunlardaDeğişiklikYapılmasına
DairKanun Tasarısında Denetçi Harçlarında Son Durum

Plan Bütçenin Onayladığı Alt Komisyon Raporu

MADDE 20- 492 sayılı Kanunun 8 sayılı Tarifesinin mülga "VIII-Telsiz harçları" bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, "XI-Finansal faaliyet harçları" başlıklı bölümünün 8 numaralı fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ve bu Tarifeye aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

"(a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin
belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır."
"XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:
1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):
a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları
yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl 30.000 TL
bb) Takip eden yıllarda 10.000 TL'den az olmamak üzere
bir önceki yıl gayrisafı iş hasılatının Binde beşi

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları
yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl 15.000 TL
bb) Takip eden yıllarda 5.000 TL'den az olmamak
üzere bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde beşi

2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı 1.800 TL
b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi 900 TL
c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı 450 TL

Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2'den az, binde 10'dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir

Kanun tasarısının tam metnini okumak isteyenler aşağıdaki linkle ulaşabilirler.

http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss258.pdf
 
Üyelik
18 May 2012
Mesajlar
9
Konum
İstanbul
Ynt: Meslek Ruhsatı ve Denetçilerden Alınması Düşünülen Harçlar Düşürülüyor

Ruhsat harcı olarak 1.250-tl verdik bizim farkları kim ödeyecek türmobmu.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Meslek Ruhsatı ve Denetçilerden Alınması Düşünülen Harçlar Düşürülüyor

Bu harç TÜRMOB aldığının üzerine ilave.
 
Üyelik
10 Şub 2012
Mesajlar
95
Konum
İstanbul
Ynt: Meslek Ruhsatı ve Denetçilerden Alınması Düşünülen Harçlar Düşürülüyor

1 numaralı maddede Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri harçları her yıl için (maddenin başında parantez içinde de yazıyor),
2 numaralı maddede de Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları (smm/ymm ruhsatı başvurularında ve bağımsız denetim yetkilendirme belgesi başvurusunda) bir kez alınacak, halihazırda ruhsatları olanlardan alınmayacak diye anlıyorum. Doğru mu anlıyorum ?
 
Üst