resim

Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!

  • Konbuyu başlatan İrem35
  • Başlangıç tarihi
İ

İrem35

Ziyaretçi
Bilanço esasına tabi mükelleflere 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getiriliyor. Taslak görüşülüyor, her şey hazır.

Peki Kimler Bildirim Kapsamında , Bildirimin Şekli ve Zamanı Nedir?

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükelleflerden bilanço esasına göre defter tutanlar kesin mizan bildirimini de elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Ancak bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 2 inci maddesinde sayılan mükellefler, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan finansal kiralama ve faktoring şirketleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre kurulan ve faaliyette bulunan sigorta şirketleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı gereği faaliyette bulunan Menkul Kıymet Yatırım Fonları Aracı Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları "Kesin Mizan Bildirimi" verme yükümlülüğüne tabi değildirler.

Elektronik ortamda beyanname gönderen ve 2 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği doğrultusunda serbest olarak açılan 3'lü kod defteri kebir hesapları kullanan mükelleflerin de kesin mizan bildirimlerini, bu Tebliğ ekinde yer alan standart formata uygun ve elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Bu mükelleflerin bildirimlerini kesin mizan standart formatına uygun şekilde göndermeleri için serbest olarak açtıkları 3'lü kod defteri kebir hesaplarını, hesap planında yer aldığı hesap grubunun altında düzenlenen; "Diğer ....... Hesabı" bulunması halinde bu hesaba aktarmaları, bu hesabın bulunmaması halinde ise aynı hesap grubunun altında uygun olan başka bir hesaba aktarmaları gerekmektedir. Mükellefler bu aktarma işlemini muhasebe kayıtları yapmadan sadece kesin mizan düzenlerken dikkate alacaklardır. "Tekli" ya da "ikili" kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir. Kullanılmayan hesaplar bildirimde boş bırakılacak sıfır yazılmayacaktır. Boş hesaplar atlanılmayacak ve mutlaka bildirimde gösterilecektir.

Bildirimler gelir vergisi mükellefleri için gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde, kurumlar vergisi mükellefleri için ise kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde yapılacaktır. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler de bildirimlerini kendi beyanname verme süreleri içinde yapacaklardır. Tasfiyeye girmiş kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri bu kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde verilecektir. Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirimler bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından birleşme beyannamesinin verilme süresi içinde verilir. Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan devirlerde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirimler, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından münfesih kurumun son bağlı olduğu vergi dairesine devir beyannamesini verme süresi içinde verilecektir. Mükellefiyetin sona ermesi halinde bildirimler, mükellefin en son bağlı bulunduğu vergi dairesine kanunlarda yazılı beyanname verme süresi içinde verilecektir. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken son gün saat 24.00'e kadar tamamlanmalıdır. Bildirimler elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi daireleri kâğıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

Kaynak: GİB

Şakir GÜRLÜK

SM.Mali Müşavir
 
S

SİBEL

Ziyaretçi
Ynt: Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!

:'(

Uzun çalışma saatlerimiz olacak demek ki!
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!

muhasebe geceleri tekrar başlıyor.. ;)

eski günlerdeki gibi..
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!

Birde iyi tarafından bakalım.Blianço gelir tablosu mizan isteyen kurum ve kuruluşlara ayrıca mizan göndermekle uğraşmayacağız.
Gönder Kurumlar vergisi beyannamesini olsun bitsin.Sanırım ayrıca mizanı gönderme zahmetinden kurtarmak için bu uygulamayı getirdiler.:)
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!

VUK 403 bugün itibarıyla yasallaştı hayırlı olsun.Ne diyelim.
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!

metyo ' Alıntı:
Birde iyi tarafından bakalım.Blianço gelir tablosu mizan isteyen kurum ve kuruluşlara ayrıca mizan göndermekle uğraşmayacağız.
Gönder Kurumlar vergisi beyannamesini olsun bitsin.Sanırım ayrıca mizanı gönderme zahmetinden kurtarmak için bu uygulamayı getirdiler.:)
Onunda bahanesini buluyorlar. Alt hesapları görmek istediklerini söylüyorlar
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!

metyo ' Alıntı:
VUK 403 bugün itibarıyla yasallaştı hayırlı olsun.Ne diyelim.
yakında geçici vergi dönemlerinde tekrar şartlar oluştuğu takdirde birde; enflasyon muhasebesi gelirse, tadından yenmez artık :)
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
35
Konum
İSTANBUL
Ynt: Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!

metyo ' Alıntı:
Birde iyi tarafından bakalım.Blianço gelir tablosu mizan isteyen kurum ve kuruluşlara ayrıca mizan göndermekle uğraşmayacağız.
Gönder Kurumlar vergisi beyannamesini olsun bitsin.Sanırım ayrıca mizanı gönderme zahmetinden kurtarmak için bu uygulamayı getirdiler.:)
ana hesap mizanı bu kurumların işine yaramaz.. detay mizan ister onlar..
 
Üst