Muhasebecinin Sorumluluğu

Üyelik
26 Ağu 2006
Mesajlar
101
Bir şirketin 2005 Yılı Muhasebe İşlemleri başka bir muhasebecide tutulup beyannameler o kişi tarafından verilmiştir. 2006 Yılından itibaren bu şirketin muhasebe işlemlerini ben yapıyorum.

Bildiğiniz üzere 2005 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi 2006/Nisan ayında, 2005 yılına ait Ba ve Bs Formları ise 2006/Eylül ayı içerisinde verilmektedir.

Sorum Şu:
2005 yılına ait gerek kurumlar vergisi beyannamesi gerekse Ba, Bs formlarını ilgili dönem muhasebe işlemlerini yürüten muhasebecinin vermesi gerekir, ancak ilgili muhasebeci faaliyetine son verip başka bir ilde bağımlı çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla Kurumlar Vergisi beyannamesini, 2005 yılı son dönem Geçici Vergi Beyannamesi'ne bakarak ben verdim, ayrıca Ba ve Bs formlarını da bu ay içinde yine ben vereceğim.

2005 yılında muhasebeciden kaynaklanan bir hata ya da sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge varsa ve bu durum tespit edildiğinde sorumluluk kime ait. Ya da sorumluluğa ortak oluyormuyum? Bu tür konularda hassas çalıştığım için endişe duydum.

Yanıtlarınız için şimdiden teşekkürler...
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
!!!

Kod:
"V.U.K'nu mükerrer 227.madde"


Kod:
""1. Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya, 

2. Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli malî müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, "

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar."

İlgili maddeden de anlaşılacağı üzere defterleri düzenleyenden ziyade beyanname ve bildirimleri imzalayan meslek mensupları sorumlu tutulmuştur.

2006 yılında vermiş odluğunuz Kurumlar vergisi beyanı ile BA ve BS formlarından sorumlu olacağınızdan şayet ilgili dönemde vergi ziyaı söz konusu ise bu hususu düzeltmeniz veya idareye bildirmeniz gerekir.

saygılarımla
 
Üst