resim

Mükellef Bildirim Formunda Şubenin Hiç Bildirilmemiş Olması Halinde Ceza Tutarı

asuri33

Katkı Sunan Üye
Üyelik
19 Tem 2008
Mesajlar
135
Konum
İSTANBUL
Merhaba Arkadaşlar ,


Bir şirketimize ait şubeyi 3 yıldır(2012-2013-2014) mükellef bildirim formunda bildirmeyi unutmuşuz?

Bildirimi yaptığımız takdirde ne kadar bir ceza ile karşılaşırız?

Kesilen ceza ÖUC mi olacaktır.ÖUC her yıl için ayrı ayrı mı kesilecek.

Aşağıdaki bilgiler ışığında yardımcı olursanız sevinirim

Vergi cezaları yönünden ise Kanun’un sistematiğine uygun bir şekilde “Aşağıda yazılı süreler geçtikten sonra vergi cezası kesilmez.” (VUK md. 374) şeklinde ayrı bir düzenleme mevcuttur. Buna göre;
— Vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden;
— VUK’un 353 ve mükerrer 355. maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl,
Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak iki yıl,
geçtikten sonra ceza kesilemeyecektir. Zamanaşımının durması ile ilgili vergi aslı yönünden yapılan düzenleme cezalar açısından da geçerlidir. Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanaşımı kesilmiş olur.
Ancak 336. madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belli edilen zamanaşımı süresi içinde kesilir
 
Üst