Müstahsil Alımları Tevsik Uygulama

Üyelik
26 Eyl 2016
Mesajlar
7
Konum
bartın
Herkese iyi akşamlar diliyorum.. Yeni bir firmanın defterlerini tutmaya başladım..Firma orman köylüsü nden yaprak alımı yapıyor, işleyip satıyor.alımlarını mustahsil makbuzu keserek yapıyor önceki Muhasebecileri banka zorunlulugu olduğunu söyleyerek parça parça mustahsil makbuzu kestiriyormus , haliyle her ay 1 cilt mustahsil kesiyorlarmis.. defter tutmayan çiftçilerden yapılan alımlarda tevsik mecburiyeti yok diye biliyorum.. uygulamayı bilen arkadaşlar varsa lutfen konu ile ilgili yardımlarını bekliyorum
 
Üyelik
3 Ağu 2010
Mesajlar
442
Konum
İSTANBUL
Herkese iyi akşamlar diliyorum.. Yeni bir firmanın defterlerini tutmaya başladım..Firma orman köylüsü nden yaprak alımı yapıyor, işleyip satıyor.alımlarını mustahsil makbuzu keserek yapıyor önceki Muhasebecileri banka zorunlulugu olduğunu söyleyerek parça parça mustahsil makbuzu kestiriyormus , haliyle her ay 1 cilt mustahsil kesiyorlarmis.. defter tutmayan çiftçilerden yapılan alımlarda tevsik mecburiyeti yok diye biliyorum.. uygulamayı bilen arkadaşlar varsa lutfen konu ile ilgili yardımlarını bekliyorum
Müstahsil Makbuzu
Madde 235

(4444 sayılı Kanunun 13/C-5 maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 14.8.1999) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenler ve (****)defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler (4369 sayılı Kanunun 81/A-9 uncu maddesiyle değiştirilen ibare Yürürlük: 29.7.1998) gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden(*****) satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalıyarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur.
Çiftçiden avans üzerine yapılan mübayaalarda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir.

Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.

Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazılı bilgiler bulunur:

1. Makbuzun tarihi;

2. (2365 sayılı Kanunun 38'inci maddesiyle değişen bent) Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı unvanı ve adresi;

3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgahı adresi;

4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli;

Bu Maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve harca tabi değildir.

(2365 sayılı Kanunun 38'inci maddesiyle eklenen fıkra) Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.

Tüm alımları belgeye bağlama zorunluluğunuz mevcut.
İyi Çalışmalar.

 
Üyelik
26 Eyl 2016
Mesajlar
7
Konum
bartın
Çok teşekkür ederim.. Zaten bütün alımlar belgeye bağlanıyor yani müstahsil kesiliyor.. tek sorunumuz bankadan geçip geçmeyeceği .. çünkü dediğiniz gibi ödemeler alım anında yapılıyor ve çoğu zamanda nakit olarak yapılıyor.. yani banka sınırı olan 7000 TL ye bağlı kalmak zorundamıyız
 
Üyelik
3 Ağu 2010
Mesajlar
442
Konum
İSTANBUL
Çok teşekkür ederim.. Zaten bütün alımlar belgeye bağlanıyor yani müstahsil kesiliyor.. tek sorunumuz bankadan geçip geçmeyeceği .. çünkü dediğiniz gibi ödemeler alım anında yapılıyor ve çoğu zamanda nakit olarak yapılıyor.. yani banka sınırı olan 7000 TL ye bağlı kalmak zorundamıyız

Kanun müstahsil makbuzunun fatura yerine geçeceğini belirtiyor. Yüksek meblağlı faturalarında banka yolu ile yada değerli kağıt üzerinden ödenmesini kanun hükmediyor. Yüksek meblağlı işlemlerin banka yolu ile yapılmasında yarar var.
 
Üyelik
26 Eyl 2016
Mesajlar
7
Konum
bartın
Çok teşekkürler yardımlarınız için.. Hepimiz için iyi bir yıl olması dileğiyle.. İyi akşamlar :)
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,199
Konum
İSTANBUL
Buradaki ayırım alım yapılan çiftçinin vergi mükellefi olması durumunda tevsik zorunluluğunun bulunduğu aksi durumda ise tevsik zorunluluğunun bulunmaması ile ilgili sanırım GİB yapmış olduğu açıklama vardı.....
Buna istinaden alımları bu şekilde gerçekleşen müşterim mevcut.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
323 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ


1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı
Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları tahsilat ve ödemeleri girmektedir.

Görüldüğü gibi defter tutmayan çiftçilerden müstahsil makbuzu düzenlenerek yapılan alımlara istinaden tevsik sınırı dikkate alınmadan banka veya özel finans kurumları Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, (PTT) ile yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır,fakat Gelir İdaresi Başkanlığı'nın görüşü aksi yönde olup tevsik sınırına dikkat etmek ve ödemeleri banka veya özel finans kurumları Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, (PTT) ile yapılması gerekmektedir.

İlgili özelgeyi paylaşıyorum.
T.C.​
MALİYE BAKANLIĞI​
Gelir İdaresi Başkanlığı​

SAYI : B.07.1.GİB.0.02.29/2935-257
KONU :

................................ A.Ş.​
................​
............​

İLGİ : ................ tarihli dilekçeniz
İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, bakliyat ticareti işi ile iştigal ettiğiniz, çiftçilerden almış olduğunuz bakliyat karşılığında müstahsil makbuzu düzenlediğiniz ve ticaret borsalarından geçirerek satın aldığınız, defter tutmak zorunda olmayan çiftçilerden almış olduğunuz bakliyatlar karşılığında verdiğiniz ürün bedellerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüte düştüğünüzden bahisle Başkanlığımız görüşüne başvurduğunuz anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.
Bu yetkiye istinaden yayımlanan 320, 323, 324, 332 ve 337 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu ve uygulamaya ilişkin esasları açıklanmıştır. Söz konusu tebliğlerde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları 8.000 YTL üzerindeki tahsilat ve ödemelerin Bankalar, Özel Finans Kurumları (Katılım Bankaları) ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Söz konusu tebliğlerde defter tutmak zorunda olmayan çiftçiler ismen zikredilmiş olsa da, yukarıdaki tebliğlerde sayılanların defter tutmak zorunda olmayan çiftçilerle yapacakları ticari işlemlerde tahsilat ve ödemelerini tevsik zorunluluğu kapsamında yerine getirmeleri gerekmektedir.
Bu açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz tarafından defter tutmak zorunda olmayan çiftçilerden müstahsil makbuzu ile 8.000 YTL üzerinde gerçekleştireceğiniz zirai ürün alımlarındaki ödemelerin, anılan tebliğlerde belirtilen kurumlar aracı kılınarak yerine getirilmesi ve bu ödemelerin söz konusu kurumlarca düzenlenecek belgelerle tevsik zorunluluğu kapsamında mütalaa edilmesi icap etmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Başkan a.​


Başkan a.​
 
Üst