resim

Mutabakat Mektubu Gelirleri

Üyelik
16 Haz 2016
Mesajlar
9
Konum
adana
TTK Madde 94
MADDE 94- (1) Sözleşme veya ticari teamül uyarınca, belirli hesap devreleri sonunda devre hesabı kapatılır ve alacak ile borç kalemleri arasındaki fark belirlenir.
(2) Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticari teamül yoksa, her takvim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır.
Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa,
bakiyeyi kabul etmiş sayılır.
Yukarıdaki maddeye istinaden sorum şu şekilde:

Şirketimize 1.500 TL borç bakiyesi olan müşteriye mutabakat mektubunda yanlışlıkla 15.000 TL borç bakiye gösterilmiş.
Hatalı mutabakat mektubu şirketin "muhasebe@sirket.com.tr" şeklindeki mail adresine gönderilmiş ve okundu bilgisi alınmıştır. (KEP adresi değil ama olabilirdi de)
Üzerinden 1 ay geçtiği halde karşı taraf bakiyeye itiraz etmemiştir.
Bu durumda 15.000 TL borç bakiyeyi kabul etmiş sayılmıştır.
Elde ettiğimiz 13.500 TL geliri nasıl muhasebe kaydı ile işleme almalıyız?

(Mizah da olabilir gerçek de. Kim bilir, bugün güleriz yarın başımıza gelmiş olur)
 
Üst