Nakdi Teminatın Yanması

Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
325
Dostlar merhaba,

2886 sayılı Devlet İhale kanunu 57. mad. göre, yani sözleşmeyi zamanında imzalamaya gelmeme durumundan dolayı nakdi yatırılan geçici teminat,idare tarafından irad kaydedildi... Bu durumda söz konusu bu tutar KKG'midir? GVK çerçevesinde değerlendirecek olursak sanki bir sözleşmeye(şartname) dayalı bir gider diye düşünüyorum..Yinede buna benzer olayla karşılaşan dostlar varsa fikirlerini paylaşmak isterim....
Kolay gelsin
 
Üyelik
8 Eyl 2005
Mesajlar
85
Sayın halilcan-28
Bahsettiğiniz konu GVK 40.Maddesinin 3 numaralı bendinde açıklanmıştır...
Buna göre ilgili kanuna göre alınan ihaleler için yapılması gereken sözleşmelerin imzlanmaması nedeniyle şartname gereği irat kaydedilen teminat bedelleri gider yazılabilir...

Bkz.Maliye Bakanlığı 23.12.98 tarih 40/4025-22/049195 sayılı özelgesi...

Daha fazla bilgi için...Yaklaşım Yayınları Recep Bıyık , Aydın Kıratlı ... Giderler ve İndirimler ( Sayfa 279 ve devamı ) kitabını inceleyiniz...
Saygılarımla...
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
325
teşekkür

Sayın devrim meslektaşım,

Göstermiş olduğunuz hassasiyete, yardımseverliğe, paylaşımcılığa teşekkür ederim... kolay gelsin...
 
Üyelik
18 Ağu 2005
Mesajlar
306
Sn. halilcan-28,

Sn. Meslektaşım Devrim Beyaz konuyu netleştirmiş. Hadi atıfta bulunduğu özelgede benden olsun. İşlerinizde kolaylıklar dilerim.


TARİH : 23.12.1998

SAYI : B.07.0. GEL.0.40/4025-22/49195

KONU :

Teminatın nakde çevrilerek irat kaydedilmesi nedeniyle teminat tutarının mükellefin kayıtlarına gider olarak kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı hk.

..........

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, iliniz ...... Vergi Dairesi mükelleflerinden .....’ın .....Bakanlığı ..... Bölge Başkanlığının et ihalesinin uhdesinde kaldığı, söz konusu işten zarar edeceğini düşünen mükellefin ..... Bölge Başkanlığı ile sözleşmeyi imzalamadığı, bunun üzerine teminatın nakde çevrilerek irat kaydedildiği bildirilerek teminat tutarının mükellefin kayıtlarına gider olarak kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Bakanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, işle ilgili olmak şartıyla mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider yazılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm uyarınca, adı geçenin ..... Bölge Başkanlığı ile ihaleyi aldığı için yapması gereken sözleşmeyi imzalamaması nedeni ile ilgili şartnamenin feshi üzerine, şartname gereğince adı geçen Bölge Başkanlığınca irat kaydedilen teminat bedelinin, safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
Üst