zirve

Noter Yoluyla Gelen İhtarname

Üyelik
3 Ocak 2012
Mesajlar
6
Merhaba;

Konuyu ayrıntılı anlatacağımdan dolayı uzun bir bir mesaj olabilir ama konuyla ilgili tecrübeli kişilerin yardımına ihtiyacım olduğunuzu bilmenizi isterim.

23.12.2011 tarihinde 5 yıl süreyle çalıştığım firmamdan ayrılmak üzere 23.12.2011 tarihli bir istifa dilekçesi yazarak 26.12.2011 tarihi itibariyle ayrılacağımı belirttim. Firma istifa tarihimi beklemeden 23.12.2011 tarihinden işimden ayrılmam yönüne yönetimin karar verdiğinini bu karar sonucunda, şirketimin kullanmam için bana zimmetlediği Araç, Telefon, Hat, Wınn, Laptop PC vb. getirmemi istedi bende imza karşılığı teslimatı yaptım.

Sorun şurda başlıyor. ..

Firma çalışma sürecimde 14.08.2009 tahinde almış olduğum eğitimden dolayı %30 luk kısmı (1132 ? ) bana ait olmak üzere %70 lik kısmını (2643 ? ) şirket ödeyecek şekilde bir eğitim sözleşmesi yapıldı ki bu sözleşmenin yapıldığı koşullarda baskı ve işten çıkarma gibi tehditler söz konusu idi.

Bu sözleşmenin maddelerinden biri; sözleşme süresi tarihinden itibaren 5 yıl içinde işten ayrınılması durumunda son aldığı bürüt ücretin 6 katı ücreti talep edilecektir ve şirket tarafından ödenen 2643 ? eğitim üceretide talep edilecektir.

Noterden gelen ,htarnamede aynen şu ifadeler kulalanılmakta;

"Muhatabın hizmet akdini kendi isteğiyle 26.12.2011 tarihi itibariyle tek taraflı olarak feshetmesi sebebiyle ;feshi ihbar süresine uymadığından 56 günlük xxx TL ihbar tazminatı ile 14.08.2009 tarihli Sözleşmenin 6.b maddesi gereğince 6 aylık bürüt ücret toplamı olan xxx TL ve eğitim ücretine mahsuben 2643 ? ödenmesine ilişkin ihtarnamedir. ( Ay sonu itibari ile tahakkuk edecek istihkakı yukarıdaki bedellerden mahsup edilecektir.)

Şimdi ben bu ihtanermeden dolayı ne yapmam gerekiyor???Başlık açarken büyük harf kullanmayınız.
 
Üyelik
3 Ocak 2012
Mesajlar
6
Ynt: NOTER YOLUYLA GELEN İHTARNAME

Yardımlarınıza ve değerli cevaplarınıza ihtiyacım var.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,791
Konum
ankara
Ynt: NOTER YOLUYLA GELEN İHTARNAME

Sn.Ceyd.
Sakin olunuz LÜTFEN,bu "forum"un değerli üyeleri hukuki açıdan sizi aydınlatmaya gayret gösterirler.
Siz olayı anlatmaya çalışmışsınız,bizde değerlendirmeye başlayalım.
Bu konuda ÖNCELİK bir Avukat arkadaşa ihtiyacınız var.

A.Neden İSTİFA ettiniz?
B.İstifa dilekçenizi kelimesi kelimesine açıklayın,(dilekçe tarihi 23.12.2011 ayrılacağınızı(istifa edeceğinizi belirttiğiniz tarih 26.12.2011,işverenin irade beyanı 23.12.2011!..)
C.Sözleşmeniz anlaşılan belirsiz süreli ve sözleşme de bahsettiğiniz konulara ilşkin hükümler yok,var ise açıklayınız,
D.Hizmet süresi devam eder iken, işveren ile eğitim sözleşmesi yapılıyor(burda baskı ve işten çıkarma tehdit!) 14.08.2009 tarihli sözleşmede , 5 yıl koşulu var,ayrıca 6 maaş tutarında cezai şart ve eğitim masrafı gideri-işveren payı var,bu ifadeleride eğitim sözleşmesinde yazılı olduğu gibi açıklayınız,
E.Ayrıca her iki sözleşmede, benzer yada bağlayıcı hükümler var ise onlarıda açıklayınız,
F.Beş yıl içinde işten ayrılma ile ilgili bölümü, yazılı olduğu gibi açıklayınız,
G.Anlaşılan işverene ilişkin bağlayıcı yada cezai şart niteliğinde hükümler yok!..bakınız var ise açıklayınız,
 
Üyelik
3 Ocak 2012
Mesajlar
6
Ynt: NOTER YOLUYLA GELEN İHTARNAME

İlginiz için çok teşekkür ederim Şeref Bey.

Sözleşmenin tam metnini aşağıda tamamiyle okuyabilirsiniz.

Buna ek olarak, Yönetim kurulu başkanına 21.12.2011 tarihinde ayrılacağım bilgisini söz olarak ilettim ve kendisi emeklerimden dolayı teşekkürlerini sunduğunu, kararımın hayırlı olmasını temenni etti.Bununla birlikte 22.12.2011 tarihinde yine teşekkürlerimi bildiren bir mail yazdım ve yazılı cevap olarakta "yolunuz açık olsun" ifadesini kendisinden tekrar yazılı oldum. Dilekçede belirttiğim tarih 26.12.2011 olmasına rağmen 23.12.2011 tarihinde şirkete ait tüm araç gereçler teslim ediliği gibi mail hesaplarım kapatılmıştı.

İstifa dilekçesi ise; " 01.05.2007 tarihinde başladığım işimden 26.12.2011 tarihi itibariyle gördüğüm luzum üzerine kendi rızamla istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim."

Ayrıca bu sözleşmeyi imzalamadıklarından olayı işten sözlü olarak atılmış ancak bir gün sonra sözleşmeyi imzalayacaklarını belirttikleri için tekrar işe alınmış 2 arkaşımız var. Ve bunlardan biri şuan farklı bir firmada çalıştığı için ve kendiside bu sözleşmeden dolayı mahkemelik olduğu için (heniz dava tarihi gelmedi) olası bir duruma şahit olacağını beyan etmiştir.

S Ö Z L E Ş M E

1.TARAFLAR

Bir taraftan İşveren-ŞİRKET(bundan böyle ŞİRKET olarak anılacak) ile diğer taraftan ....................................................................(bundan böyle PERSONEL olarak anılacak) arasında aşağıdaki koşullarda işbu Sözleşme tanzim edilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ

İşbu sözleşme taraflar arasında imzalanan ??????.. tarihli İs akdinin eki ve mütemmim cüzü niteliğindedir.

3.KONU

İşbu Sözleşmenin konusu XXX Enstitüsünün yetkilendirmesi ile ŞİRKET hissedarlarınca kurulmuş bulunan ŞİRKET Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından verilen XXX Eğitimi?nden ŞİRKET PERSONEL?inin yararlanmasının sağlanarak eğitim ücretinin sadece % 30 (Yüzde otuz)?unun personel tarafından karşılanması ve buna karşılık PERSONEL?in de 5 yıl süresince haklı bir neden olmaksızın iş akdini fesih etmeyeceğini, hizmet akdinin herhangi bir nedenle sona ermesini müteakip en az 3 (üç) yıl boyunca hiçbir rakip firmada çalışamayacağı, danışmanlık yapamayacağı, doğrudan ya da dolaylı olarak ortak olamayacağı, herhangi bir karşılık olmaksızın dahi rakip firmayı destekleyemeyeceği ve reklamını yapamayacağını taahhüt etmesidir.

4. XXX MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimin içeriği:? XXX Mühendisliği Eğitimi? uluslar arası
geçerliliği olan XXX Mühendisliği sertifikası veren bir
eğitimdir.
Süresi : 500 saat
Bedeli : 3.200 EURO+KDV?dir.

5. ŞİRKET?İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) ŞİRKET PERSONEL?in yukarıda 3. maddede belirtilen eğitim ücretinin sadece %30?unun PERSONEL tarafından ödenmesi suretiyle eğitim almasını sağlar.

6.PERSONEL?İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) PERSONEL yukarıda 3. madde de belirtilen eğitimi işbu Sözleşme koşulları dairesinde almasının karşılığında, 4857 sayılı İş Kanunu?nun 24.maddesi hariç olmak üzere İş akdini 5 yıl boyunca feshedemez.
b) PERSONEL 5 yıldan önce iş akdini fesih etmesi veya ŞİRKET?in PERSONEL? in iş akdini haklı nedenle feshetmesi halinde PERSONEL ödediği eğitim ücreti dışındaki eğitim ücreti ile birlikte son aldığı brüt ücret esas alınmak üzere toplam 6 aylık brüt ücreti tutarındaki bedeli peşinen ödemeyi veya varsa istihkakından kesilmesini kabul ve taahhüt eder.

c) PERSONEL ŞİRKET?teki görevinin herhangi bir nedenle sona ermesini müteakip en az 3 (üç) yıl boyunca hiçbir rakip firmada çalışmayacağını, danışmanlık yapamayacağını, doğrudan ya da dolaylı olarak ortak olamayacağını, herhangi bir karşılık olmaksızın dahi rakip firmayı destekleyemeyeceğini ve reklamını yapamayacağını, bu yükümlülüklerinden herhangi birisine ve/veya hepsine aykırı davranması halinde ŞİRKET?in uğradığı her türlü zararı tazminle birlikte son aldığı brüt ücret esas alınmak üzere toplam 6 aylık ücret tutarı kadar bir cezai şart ödeyeceğini,cezai şartın yükümlülüğe aykırı davranışla birlikte muaccel hale geleceğini,cezai şartın varsa istihkakından kesilmesini de kabul ve taahhüt eder.

7. YETKİLİ MAHKEME:
İşbu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilaflarda Pendik veya Kadıköy Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.


P E R S O N E L__ :
ADI :
SOYADI :
ADRESİ :
TELEFON :
TARİH :

Sözleşme Metni tam içeriği :
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,791
Konum
ankara
Ynt: NOTER YOLUYLA GELEN İHTARNAME

Sn.Ceyd müsaade ederseniz ,yarın devam ederiz arkadaşlarda yardımcı olur çözmeye çalışırız .iyi akşamlar
 
Üyelik
3 Ocak 2012
Mesajlar
6
Ynt: NOTER YOLUYLA GELEN İHTARNAME

Teşekkür ederim tekrar. Sizin ve diğer değerli ilgili arkadaşlarn yardımlarına ihiyacım olacak.

Bir önceki mesajıma ek olarak , Neden istifa ettiğimi açıklamaya çalışayım.

Öncelikle son zamanlarda bir çok arkadaşımızdan sorgusuz sualsiz sigortalarının eksik yatırıldığını farkettik. Benim sene içinde bir günümü eksik yatırmışlar. Sebeb olarakta girişte kart basmadığımız söyleniyor ama satış-pazarmalama personoli sürekli dışarda olduğundan ve iş seyehatleri de olduğundan kart basma gibi bir zorunlukları olmadığı zaten iş seyehatlerinen dolayı otel faturaları ve şirket araçlarında bulunan GPS cihazınan dolayı bütün hareketler kayıt altında tutuluyor. Ben bununla ilgili insan kaynaklarından " kart basılmadığından dolayı" (30 gün prim yatacağına 29 gün yattığına dair) yazı aldım. Bununla birlikte son dönemlerde yaşanan bazı guru kırıcı olaylar olduğundan aile huzurumu ve sağlığımı düşünerek istafa ettim.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: NOTER YOLUYLA GELEN İHTARNAME

İlk bakışta siz istifaen ayrılmış ve dilekçenize gördüğüm lüzüm üzerine demişiniz.
Sözleşmeniz olduğunu bilmiyormuydunuz? Sözleşmede ayrılma şartı gayet açık yazılmış.
Ayrılma dilekçesi verirken işyerinin her hangi bir kusurundan söz etmemişiniz.
Şimdi iş işten geçtikten sonra danışma ihtiyacı duyuyorsunuz. Keşke dilekçe vermeden bunları bir araştırsaydınız.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,791
Konum
ankara
Ynt: NOTER YOLUYLA GELEN İHTARNAME

sn.ceyd
işyeriniz ve bağlı işyerlerinde 30 veye daha fazla işci çalışıyormu
 
Üyelik
22 Eyl 2010
Mesajlar
344
Konum
istanbul
Ynt: NOTER YOLUYLA GELEN İHTARNAME

Sözleşmenin konu bölümü açık olarak sizi 8 sene firmaya bağlıyor yani siz 5 sene çalışsanız bile aynı iş kolunda bir firmada 3 sene çalışamazsınız.Yoksa tazminat ödersiniz diyor.Keşke sözleşmeyi iyi okusaydınız.En azından 5 seneyi de doldurmadınız. iş verende haklı olarak sözleşmeden doğan borcu istiyor.
saygılar
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,791
Konum
ankara
Ynt: NOTER YOLUYLA GELEN İHTARNAME

Bu olay içinde çok farklı konuları barındırmaktadır.
Detaylara girmeden önceki sorularıma, ilgilinin verdiği cevaplar üzerinden kısa, öz değineceğim.
A,İstifa nedeni gayet açık-gerekçesiz
B.Dilekce salt istifa dilekçesidir(burada "iradenin fesada uğratılması"sözkonusu edilse bile ispat nerdeyse mümkün değil)
C.İş sözleşmessi belirsiz süreli (burada ayrıca bağlayıcı hüküm olmadığı anlaşılıyor)
D.Muayyen süreye bağlı EĞİTİM SÖZLEŞMESİ hükümleri çok ağır.İSTİFA OLGUSU SONUÇLARI(kendi isteğiyle süresinden önce ayrılması) İTİBARİYLE BURADA İLGİLİYİ YÜKÜMLÜLÜK ALTINA SOKUYOR.Birden fazla cezai şart var. 1.3 yıl boyunca rakip fimada çalışmama,2.5 yıl süreyle işnde çalışma zorunluluğu,3.danışmanlık yapamama,4.ortak olmama,5.reklam yapmama,6.6 aylık maaş tutarında ödeme(burada "6cı"şık hariç, diğerleri bağlayıcı olsada,bu hususlarda ilerde sorun çıkarsa bu hükümler şimdilik işverence saklı tutuluyor-6 maaş cezai şart tek taraflı düzenlenmiş tam kabülü zor, mahkeme hakkaniyet indirimi yapacaktır,ihbar ödemeli)
-İşci eğitim gideri payını önceden ödemiş,işveren payına düşeni tam talep etmiş isede, işcinin belirli süre hizmet vermişliği var, belki kalan miktar talep edilebilir,burada da hakkaniyet indirimi sözkonusu olabilir diye düşünüyorum.

Not.30 işci meselesi işe iade ve işverenin cezai şart ödemesi açısından düşünülmüştü ancak burada gereksiz.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,859
Konum
izmir
Ynt: Noter Yoluyla Gelen İhtarname

Rekabet yasağı koşulundan bahsedecek olursak;
rekabet yasağı elbette düzenlenebilir sözleşmelerle, ancak bu düzenlemenin , kişinin yaşamını alt üst edecek niteliklerde olmaması aranacak birinci şarttır.
''Hiç bir rakip firmada çalışamaz'' şeklinde bir tanımlama ise, rekabet şartlarını firma lehine kontrol etmek değil, kişinin hayatını alt üst etmekten başka bir işe yaramayacaktır, ki salt bir iş sözleşmesinin kişinin hayatını bu derece alt üst etmesine imkan tanıyacak maddeler içermesine en başta anayasayla ve diğer kanunlarla izin verilmemektedir.
Rekabet yasağının makul olan belirli bir coğrafi bölge ve makul olan süreler için düzenşlenmiş olması gerekir. Bir coğrafi bölgenin tanımlanmadığı rekabet şartı geçerli kabul görmeyecektir bir mahkeme durumunda , buna rağmen gene mahkeme sürecinde firmanın faaliyette olduğu bölge için yeniden düzenlenebilir de belki!

Cezai şartla ilgili olarak, 6 brüt ücret maddesi ise, tek taraflı olarak düzenlenmiş olması nedeniyle kafadan geçersiz kabul edilecek bir durumdur.

Her halukarda, meslek yaşamınızda size katma değer sağlayacak bir eğitim aldığınız (uluslar arası geçerliliği olan bir belge sahibi olma durumu var sonuçta) ortada.
Bu eğitimin ana amacı işletme içi gerekler olsa da, size de artısı olan bir eğitim ve bu sebepledir ki işletme , eğitim giderlerinin bir kısmını sizin karşılamanız şeklinde düzenlemiş sözleşmeyi..
En başta sorgulanması gereken bence;
o eğitimi almayı kabul etmeme şansınız varmıydı? Kabul etmeseydiniz işinize devam etme şansınız varmıydı?
Cevap hayırsa,
zaten işverenin zorlaması ile almış olduğunuz eğitim için payınıza düşen ödemeyi yapmış olduğunuzdan kalan masraflar için işverene , size geliş yoluyla itirazda bulunun derim.

Cevap evet , o eğitimi almam konusunda işveren bir zorlamada bulunmadı, o imkandan faydalanarak ben katılmayı kabul ettim şeklinde ise,
işverene gene size geliş yoluyla ( noter kanalıyla) süresi içinde itirazda bulunun ve almış olduğunuz eğitim için işletme tarafından yapılan harcamaların, eğitimli çalışan olarak çalışma süreniz içinde tecrübelerinizi de şirket kullanımına sunduğunuzu bu nedenle yapılan tüm eğitim masraflarının sizden talep edilmesinin hukuk dışı bir işlem olduğunu belirterek, çalışma sürenize ve yaptığınız eğitim bedeli ödemelerine bağlı olarak değerlendirilebilecek bir hakem heyetinin belirleyebileceği eğitim masrafını ödeyebileceğinizi ,
talep edilen rakamları ödemeyi kabul etmediğinizi açıkça belirtin derim.
Sonrası?
Elbette açılacak dava süreci olacaktır. Bu süreçte bir avukatla devam etmeniz, hukuki bilgi eksikliği nedeniyle gereğinden fazla kayba uğramamanız için önerebileceğim tek şeydir.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,791
Konum
ankara
Ynt: Noter Yoluyla Gelen İhtarname

Sn.Keremcem in genel değerlemeside fevkalade,özellikle teşekkür ederim.
-İşverenin bu kapsamdaki tüm işcilerine vermiş olduğu toplu eğitimin toplam maliyeti TESPİT OLUNMALI ,afaki miktar olmamalı,her bir işci adına düşen miktar BULUNMALI,
-Tespit edilen işciye ait eğitim gideri süreye orantılı olarak hesaplanmalı,ÇALIŞILAN SÜRELER DÜŞÜLMELİ,
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Noter Yoluyla Gelen İhtarname

şeref aydemir ' Alıntı:
Sn.Keremcem in genel değerlemeside fevkalade,özellikle teşekkür ederim.
-İşverenin bu kapsamdaki tüm işcilerine vermiş olduğu toplu eğitimin toplam maliyeti TESPİT OLUNMALI ,afaki miktar olmamalı,her bir işci adına düşen miktar BULUNMALI,
-Tespit edilen işciye ait eğitim gideri süreye orantılı olarak hesaplanmalı,ÇALIŞILAN SÜRELER DÜŞÜLMELİ,

Birinci değerlemenize katılmıyorum. ;

Madem ki bir sözleşme var ve bu sözleşmede bir tutar var, bu tutar taraflar arasında mutabık kalınarak bu sözleşmeye eklenmiş, Sözleşmeyi imzalayan da kalifiye bir çalışan , bu da gayet açık ve net. Yani bilmeden, zorla imzaladı, haberim yoktu, anlamadım gibi mazeretler pek geçerli olmaz. Unutmayınız ki piyasa ekonomisinn temeli " sözleşme serbestisi " dir. Bu genel kuraldır. İstina olarak bazı defiler ileri sürülebilir ama burda onlar pek yok gibi.

İkinci olarak evet uzun bir süre çalışma var, iyi niyet de var, adalet ve eşitlik ilkesi gereği nasıl karda eşitlik varsa zararda da eşit bölüşme olmalıdır.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,791
Konum
ankara
Ynt: Noter Yoluyla Gelen İhtarname

Sn.Nguroy.
Anladığım, ilk görüşüme katıldığınız ancak alıntı yaptığınız(sonraki) görüşüme katılmadığınızı ifade etmektesiniz!..
"alıntı"içindeki görüş içinde işverenin,eğitim giderlerini kanıtlaması talep edilmeli ve etmeli, burda sözleşme hükmü önemli olsada,gerek mahkeme gerek bilirkişi/inceleme sonucu bu tespiti yapacak,şayet dediğim gibi işveren sözleşmedeki değeri kanıtlayamaz ise sözleşme hükmü bu noktada geçersiz yada gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle fazlaca dikkate alınmayacaktır diye düşünüyorum.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Noter Yoluyla Gelen İhtarname

Bu da doğru bir yorum. Siz hakkaniyet ilkesinden söz ediyorusnuz ama ben de bu aşamada bunun hesabı yapılmaz. Sözleşme önemlidir diyorum.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,859
Konum
izmir
Ynt: Noter Yoluyla Gelen İhtarname

E bu durumda bana kalan ;
Sözleşme serbestisi ilkesinindeki serbestliğin de sınırsız olmadığını, iş kanununda bu konu için bir düzenleme olmaması nedeniyle de Borçlar Kanunu nun belirlediği ilkeler-sınırlar doğrultusunda rekabet sözleşmesine sınırlayıcı şartlar konabileceğini hatırlatmak kalıyor sanırım :)

Saygılar
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,791
Konum
ankara
Ynt: Noter Yoluyla Gelen İhtarname

Saygı değer üstadım
Sözleşmede ki hüküm elbette önemli ,ancak işcinin bu miktara itiraz etmesi karşısında,bu konuda da yapılacak inceleme neticesinde aradaki fark, afaki olup ,işverence kanıtlanamaz ise bu durumda mahkeme, sözleşme hükmünden ziyade, tespit neticesinde ortaya çıkacak miktarı esas almaktadır.saygılarımla...
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Noter Yoluyla Gelen İhtarname

Söylediklerinize hak veriyorum. Ancak burdan uzaktan , hiç bir inceleme yapmadan sözleşmeye konulan eğitim giderinin çok aşırı olup olmadığına karar vermek mümkün değildir.
Ayrıca ben bu sözleşmeyi imzalayıp işe başlayan personelin oldukça kalifiye bir eleman olduğunu ve neye imza attığının bilincinde olduğunu savunuyorum.
İşveren de mutlaka böyle bir savunmaya gidecektir.
Tabii son tahlilde iş dava konusu olursa söz mahkemenindir.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,791
Konum
ankara
Ynt: Noter Yoluyla Gelen İhtarname

Elbette üstadım,bu olaya istinaden uzaktan karar vermiş olmayalım,dolayısıyle yanıltıcı bilgide vermiş olmayalım.Ama ifade ettiklerimiz , bu olayda sözkonusu olur ise ancak o zaman geçerli olacaktır.Yani işveren"ihtarname"de belirtilen miktarı kanıtlar ise bu miktar geçerli olacaktır.
 
Üst