Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

Üyelik
22 Ara 2005
Mesajlar
330
Konum
istanbul
Arkadaşlar, bir kaynakta noterlerin geçici vergi ödemeyeceğini okudum. (Bu kaynak eski de olabilir) Noterler geçici vergi öder mi ödemez mi? Ödemez ise dayanağı nedir?Teşekkürler..
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

Merhaba,
Noterler, noterlik faaliyeti ile ilgili kazançları için Geçici Vergi ödemezler. Dayanağı Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 12. madde.

Geçici vergi:
Mükerrer Madde 120 - Ticarî kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticarî veya meslekî kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (İndirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden, 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir.
....
....
 

smmmkaraman

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
686
Konum
Karaman
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

Sayın Tamer Başkan,

Burada noterlik görevini ifa eden mükellefler denilmekte, doğrudan noterler ibaresi geçmemektedir.
?
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

smmmkaraman ' Alıntı:
Sayın Tamer Başkan,

Burada noterlik görevini ifa eden mükellefler denilmekte, doğrudan noterler ibaresi geçmemektedir.
?
Merhaba,
Ben ne yazmışım. ??? Noterlik görevini yapanları noter olarak düşündüğüm için detaylarına girmemişim. Ama mesajda zaten "noterlik faaliyeti ile ilgili kazançları için Geçici Vergi ödemezler" diyerek konuyu kapatmışım. Yani yazdığımdan, mükellef isterse noterlik görevini yaparken aynı zamanda kasaplık yapıyorsa, noterlikten kazandığı için Geçici Vergi ödemeyecek, kasaplık faaliyeti ilgili gelirinden Geçici Vergi ödeyecektir anlamını çıkarmak gerekiyor. Sanırım daha açık ifade edemem.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

Merhaba,
Sayın Karaman, referans gösterdiğin belgelerin bir tanesinde bile noterlerin geçici vergi ödeyeceğini yazmıyor. Kanun hükmünü biliyoruz. Sadece Mükerrer 120. maddeyi okumak yeterli. Sanırım yorumlarken parantez içi hükmü dikkate almıyorsun.
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

Yasada Noterlik görevini vekaleten yürüten Katipler de düşünülmüş.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/ae4d8ba3dc7d2fc386256aa10031c7ee/14bb3197032d481d80256d3c005a76ca?OpenDocument&Highlight=0,noter

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/ae4d8ba3dc7d2fc386256aa10031c7ee/73a927820e7a227586256aa80028bfc7?OpenDocument&Highlight=0,noter
ÖRNEK 3:
(A) İline bağlı (B) İlçesinde, Noter olmadığı için 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca, adliyede görevli yazı işleri müdürü, noter vekili olarak görevlendirilmiştir.
Sözü edilen yazı işleri müdürünün bu faaliyeti, Gelir Vergisi Kanununun 65. maddesine göre, serbest meslek faaliyetidir. Bu faaliyetten elde edilen kazanç, gerçek usulde gelir vergisine tabi olmakla birlikte, noter vekili, bu faaliyetinden elde ettiği serbest meslek kazancı için geçici vergi ödemeyecektir.
noterler geçici v. öderler.
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/478.html
Madde 77 - Yukarıki madde uyarınca noterin yapamadığı noterlik işlemi o yerde başka bir noter yoksa bu kanun hükümlerine göre Asliye Hukuk Hakimi, o yerde Asliye Hukuk Hakimliği mevcut değilse Sulh Hukuk Hakimi tarafından yapılır
not: mesaj ön izleme çalışmadığı için yazdıklarımı kontrol edemedim. url hataları bu yüzden oluştu.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

nane ' Alıntı:
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/GVK193?OpenFrameSet
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/GVK193?OpenFrameSet
ÖRNEK 3:
(A) İline bağlı (B) İlçesinde, Noter olmadığı için 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca, adliyede görevli yazı işleri müdürü, noter vekili olarak görevlendirilmiştir.
Sözü edilen yazı işleri müdürünün bu faaliyeti, Gelir Vergisi Kanununun 65. maddesine göre, serbest meslek faaliyetidir. Bu faaliyetten elde edilen kazanç, gerçek usulde gelir vergisine tabi olmakla birlikte, noter vekili, bu faaliyetinden elde ettiği serbest meslek kazancı için geçici vergi ödemeyecektir.
noterler geçici v. öderler.
Merhaba,
Arkadaşlar lütfen kendi yaptığınız alıntıları bir kere okuyun sonra önceki mesajın aksine görüşünüz varsa yazın. Yaptığın alıntı ne demiş? "gerçek usulde gelir vergisine tabi olmakla birlikte, noter vekili, bu faaliyetinden elde ettiği serbest meslek kazancı için geçici vergi ödemeyecektir. "
 
N

nane

Ziyaretçi
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

Merhaba,
Konumuzun Geçici Vergi olduğunu sanıyordum. Alıntı yaptığın madde ile Geçici Vergiyi anlatan Mük. 120. madde arasında bir bağ kuramadım. Ayrıca yukarıdaki mesajlardan hiçbirinde noterliğin Serbest Meslek olmadığıyazılı değil.

Bu konuya yazacağım son mesajımda yukarıdaki mesajları toparlamak istiyorum.
1- Noterlik "Serbest Meslek" kapsamındadır. GV Kanunu Madde 66
2- Serbest Meslek kazancı elde edenler Geçici Veri öderler. GV Kanunu Mük.Madde 120
3- Noterler ve noterlik görevi yapanlar bu işten (yani noterlik hizmetinden) kazandıkları için Geçici Veri ÖDEMEZLER GV Kanunu Mük.Madde 120
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

benim yazdığımı anlamamışsınız. :( ben diyorumki noterler ayrıdır, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar ayrı. ayrıca GV Kanunu Mük.Madde 120 de sadece "noterler" yazan bir yer bulamadım. oradada "noterlik görevini ifa ile mükellef" yazıyor.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

nane ' Alıntı:
benim yazdığımı anlamamışsınız. :( ben diyorumki noterler ayrıdır, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar ayrı. ayrıca GV Kanunu Mük.Madde 120 de sadece "noterler" yazan bir yer bulamadım. oradada "noterlik görevini ifa ile mükellef" yazıyor.

Tekrar Merhaba,
Son mesaj demiştim ama, yazdığını yine anlayamadım. Sanırım yukarıdaki ilk mesajları okumamışsın. Orada noterden kastettiğimin "Noterlik Görevini ifa edenler" olduğunu zaten yazmıştım. Ayrıca noter dendiği zaman benim aklıma "Noterlik Görevini ifa edenler" geliyor. Hepimiz biliyoruzki normal şartlarda noterlik görevini "Noterler" yaparlar. Noterler dışında birde noter olmayan ama, herhangi bir nedenle noterlik görevinin boşalması nedeniyle geçici olarak noterlik görevi yapanlar vardır.
Konuyu son olarak bir defa daha toparlamaya çalışayım. Belki başka yanlış anlayanlarda olmuştur. Hem "Noterler", hemde geçici olarak "Noterlik Görevini yapanlar" bu işten (yani noterlik görevinden) elde ettikleri gelir nedeniyle Geçici Vergi ödemezler.
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

Burada çelişkiye sebeb olan husus.

GVK 'nın 66 maddesinde Noterler ve Noterlik görevini ifa edenler ibaresine karşılık
Geçici vergiyi düzenleyen Mük.120 maddesinde "Noterler" ibaresine yer verilmeyip Noterlik görevini ifa edenler ibaresidir.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

noter kanunundan;
DÖRDÜNCÜ SINIF NOTERLİKLERİN YÖNETİMİ:
Madde 32 - (Değişik fıkra: 02/03/2005 - 5309 S.K./2.mad) *1* Dördüncü sınıf noterlikler, o yerin bağlı bulunduğu adalet komisyonunun inhası üzerine, Adalet Bakanlığınca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardımcısı veya kâtip sınıfından bir adalet memuru tarafından geçici olarak yönetilir.
Bu gibilere, geçici yetkili noter yardımcısı adı verilir.
...
BOŞALAN NOTERLİĞİN VEKALETEN YÖNETİMİ:
Madde 33 - Her ne sebeple olursa olsun boşalan birinci, ikinci veya üçüncü sınıf bir noterliği, atanan noter göreve başlayıncaya kadar o noterlikte çalışan ve stajının altı ay'ını tamamlamış olan stajiyer, bu durumdaki stajiyerler birden fazla ise kıdemlisi, o noterlikte bu durumda stajiyer yoksa noter odasının uygun bulacağı ve görevlendireceği aynı durumdaki stajiyer, bunlardan hiç birisi bulunmadığı takdirde o noterliğin başkatibi, onun da engelli bulunduğu hallerde en kıdemli katibi vekaleten yönetir.
(Değişik fıkra: 16/11/1989 - 3588/5 md.) (Değişik cümle: 02/03/2005 - 5309 S.K./3.mad) *1* Noterlikte bu işi görecek kâtip bulunmadığı takdirde, Cumhuriyet savcılığının bildirmesi üzerine, adalet komisyonu tarafından atanacak icra müdürü, icra müdür yardımcısı veya yeterli bir adalet memuruna bu iş gördürülür. İşin yürütülmesinde yetersiz kaldığının denetimlerde belirlenmesi halinde vekil her zaman değiştirilebilir.
....
GEÇİCİ BİR SÜRE İŞTEN AYRILMALARDA VEKALET:
Madde 34 - ... Geçici yetkili noter yardımcısının birinci fıkrada gösterilen sebeplerle işinden ayrılması halinde 32 nci maddedeki usule göre yerine bir vekil seçilir. Vekil noterlik gelirinin tamamını alır.
...
bir noter çeşitli nedenlerle görevden ayrılabilir ama bu noterlik faaliyetini sürdürür, kapısına kilit vurmaz. noter olmadığı için geçici olarak noterlik görevini yürütenlerede "noterlik görevini ifa ile mükellef" denir.
 
Üyelik
5 Ocak 2006
Mesajlar
107
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

Noter ile noterlik görevini ifa edenler ayrı kişilerdir. Uygulamada bir noter tayin,emeklilik vs. gibi nedenlerle noterliğin başında bulunmuyorsa,yeni noter adalet bakanlığınca tayin edilinceye kadar,imza yetkisi olan ve başkatip denilen kişi noterliğe geçici süreli (genelde 2-3 ay) olarak vekalet eder. Bu sürede vekalet ücreti alır. Ve bildiğim kadarıyla o süre içindeki noterlik geliri Türkiye Noterler Birliği hesabına yatırılır. Ve zaten geçici vergi ödenmesini gerektirecek bir mükellefiyet doğmaz.Çünkü vekalet eden kişi ücret alır.

Saygılarımla.
 
Üyelik
16 Mar 2006
Mesajlar
33
Konum
ankara
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

Değerli arkadaşlar, noterler ile noterlik görevini ifa eden mükellefleri karıştırmamak lazım. Noterler geçici vergi öderler. Ancak noterlik görevini yerine getiren mükellefler geçici vergi ödemezler. Zaten GVK Mük 120. maddede parantez içi hükümde belirtildiği üzere noterlik görevini ifa eden mükellefler hariç diyerek geçici vergi mükellefi olmadığı belirtilmiştir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
447
Konum
ÇORUM
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

Sayın Sera,

Bahsettiğiniz kaynağın adını veya varsa net adresini yazarmısınız.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
193
Ynt: Noterler Geçici Vergi Öder Mi?

Merhabalar,

Doğrusu bu konunun neden bu denli uzadığını anlayamadım.

GVK'nun Geçici Vergiyi düzenleyen Mük. 120. Maddesi açıkça "42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç" parantezi ile bu iki iş grubundan sağlanan kazançları geçici vergiden muaf tutmuş.

Görünen o ki, burada anlaşmazlık konusu yasa maddesinde neden sadece "noterler" denmemişte, "noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar " denmiş..

Bunun nedeni açık.. Noterlik görevini ifa edenler iki gruptur.

1- Noterler
2- Noter vekilleri

Her ikisinin de yaptıkları iş noterlik, elde ettikleri kazanç noterlik kazancıdır.

Bu kazançlar da yasa hükmü gereği, geçici vergiden muaftur.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,061
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Üst