Ödenmeyen Geçici Vergi

Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
126
Sayın Arkadaşlar ,

Mükellefler tarafından 4.dönemde ödenmesi gereken geçici vergi ödenmediği takdirde yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup yapabiliyormuyuz. bununla ilgili mükteza ...vs. herhangi bir belge varsa yardımlarınızı rica ediyorum .

Şimdiden teşekkür ederim.
Pınar EROL
SMMM
 
Üyelik
14 Şub 2006
Mesajlar
145
Gelir Vergisi Kanunu' nun Mük.120. maddesinde :

"....... tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir."

Dolayısıyla geçici verginin ödenmesi şarttır.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
16
GVK 217 Nolu Tebliğ;
6. GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU


78. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden, ilgili hesap döneminin üçer aylık dönemlerine ilişkin olarak ödenen geçici vergi mahsup edilecektir.


79. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilmiş geçici verginin mutlak suretle ödenmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla üçer aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş bulunan geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir.


80. Üçer aylık kazançlar üzerinden tahakkuk ettirilmiş ancak tahsil edilmemesi dolayısıyla yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilecektir. Terkin edilen geçici vergi tutarına, vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarihe kadar gecikme zammı uygulanacaktır.


81. Ödenen geçici vergi tutarının, geçici verginin ilgili olduğu döneme ilişkin olarak verilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde; mahsup edilemeyen tutar, mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilecektir. Bu mahsuba rağmen arta kalan bir miktarın bulunması halinde, kalan kısım mükellefin o yılın sonuna kadar yazılı olarak başvurması kaydıyla kendisine nakden iade edilecektir.
 
Üyelik
14 Şub 2006
Mesajlar
14
Re: ödenmeyen geçici vergi

perol' Alıntı:
Sayın Arkadaşlar ,

Mükellefler tarafından 4.dönemde ödenmesi gereken geçici vergi ödenmediği takdirde yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup yapabiliyormuyuz. bununla ilgili mükteza ...vs. herhangi bir belge varsa yardımlarınızı rica ediyorum .

Şimdiden teşekkür ederim.
Pınar EROL
SMMM

Sayın Pınar EROL,

Gelir Vergisi Kanunu' nun Geçici Vergi' yi düzenleyen Mükerrer 120. Maddesinde " ... tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. " denilmektedir.

Diğer taraftan, Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamaların yapıldığı 252 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğin 2.GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU VE İADESİ başlığı altında da "...tahakkuk ettirilerek TAHSİL edilen geçici verginin, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edileceği ... belirtilmiştir.

Yukarıda verilen ilgili madde ve tebliğ kapsamında Geçici Verginin gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ödeme esasına dayandırılmış olup, mükellefler tarafından tahakkuk ettirilmekle birlikte ödenmeyen Geçici Verginin mahsup keyfiyeti bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, üçer aylık kazançlar üzerinden tahakkuk ettirilmiş ancak tahsil edilmemesi nedeniyle yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarlarının vergi dairelerince terkin edilmesi gerekir.

Diğer taraftan, terkin edilen geçici vergi tutarına, vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarihe kadar gecikme zammı uygulanacağı da tabiidir.


İyi çalışmalar.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
137
Konum
ANKARA
Sayın perol,
252 Seri nolu Gelir Vergisi Genel tebliğinde,mahsup işlemi ile ilgili şöyle der;Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden ilgili hesap dönemine ilişkin geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup edilir.
Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tahakkuk ettirilmiş geçici verginin ödenmiş olması gerekmektedir. Geçici vergi dönemleri itibariyle tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş bulunan geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir.
Tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş olması dolayısıyla yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir. Terkin edilen geçici vergi tutarı için vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarih olan yıllık beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin başlangıç tarihine kadar gecikme zammı uygulanır.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
126
Sayın Arkadaşlar,

Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için teşekkür ederim.


saygılar
Pınar EROL
SMMM
 
Üst