ÖKC de Amortisman Uygulaması

Üyelik
20 Ara 2008
Mesajlar
2,355
Konum
istanbul
mayıs ayında alınan ökc,
% 100 amortisman ayrılabiliniyor.bunu tek seferde ayıracağız yoksa, üçer aylık dönemlerde mi ?
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,138
Konum
İstanbul
Selamlar
%100 amortisman hesaplayıp yine dönem bazında indirim yapmalısınız..
Saygılar
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
337 seri no lu VUK GT

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]2.2. Ödeme Kaydedici Cihazlarda Amortisman

5228 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun(3) 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan hüküm, "1. Mükellefler kullanmak üzere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazlar için %100'e kadar amortisman oranı seçebilirler." şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklikle, kanuni bir yükümlülük olan ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin getireceği maddi külfeti azaltmaya yönelik olarak mükelleflere, kullanmak üzere aldıkları ödeme kaydedici cihazlar için %100'e kadar amortisman oranı seçebilme imkanı tanınmıştır.

Kullanmak üzere ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler, cihazlarının Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre tespit edilen değerinin %100'ünü cihazın aktife girdiği hesap döneminde amortisman olarak ayırabilecekler ancak, 3100 sayılı Kanunun anılan fıkrasının 5228 sayılı Kanunla değişmeden önceki hükmüne göre işlem yapamayacaklar yani fatura bedelinin % 40'ını vergiye tabi kazançtan indiremeyeceklerdir.

[/FONT]KDV Kanunun madde 6/1
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]1.(5228 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 31.7.2004) Mükellefler kullanmak üzere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazlar için (5281 sayılı Kanunun 43/11. maddesiyle değiştirilen ibare. Yürürlük: 31.12.2004) %100'e kadar amortisman oranı seçebilirler, amortisman ayırma imkanı bulunmayanlar ise alış bedellerinin tamamını vergiye tabi kazançlarının tespitinde indirim konusu yaparlar.(*)[/FONT]

Perakende ticaretle veya hizmet ifa eden işletmeler kullanmak için satın aldıkları ÖKC bedelinin tamamını iktisap edildiği yıla ait kazançlardan indirilebilir.

İyi Günler.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
1- %100 oranında amortisman ayırmak ile doğrudan gider yazmak çok farklı iki kavramdır.

2- %100 amortisman ayırırken geçici vergi dönemleri itibari ile 217 Nolu GVK GT md.28'e göre hareket edilmelidir.

"28. Mükellefler yıllık olarak hesaplayacakları amortisman tutarının ilgili döneme isabet eden kısmını geçici vergiye ilişkin kazançlarının tespitinde dikkate alabileceklerdir. Yıl içinde iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için yıllık olarak ayrılabilecek amortisman tutarından kazancın ilgili olduğu döneme isabet eden kısım dikkate alınacaktır. Örneğin, üçüncü dönemde iktisap edilen bir demirbaş için bu dönemde 9 aylık amortisman ayrılabilecektir. Bu şekilde amortismana tabi tutulacak iktisadi kıymetlerin değerleme günü itibariyle aktifte bulunması gerekmektedir."
 
Üst