Okul Servisleri

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
223
Okul servis araçları nasıl olacaktır?
Birçok aileyi yakından ilgilendiren "okul servis araçları"nın sunmuş olduğu hizmet belli ilkeler içersinde yapılabilmekte ve bu bağlamda sunulan hizmetin "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" hükümlerine uygun olması gerekmektedir.
Yönetmelikte yer alan tanımlamadan da anlaşılacağı üzere, "Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim ile yüksek öğretim öğrencileri ile sadece rehber personel taşımalarında kullanılan taşıta" okul servis aracı denilmektedir.
Okul servis araçları olarak kullanılacak taşıtlarda aşağıdaki özelliklerin bulunması gerekmektedir.
- Okul servis araçlarının arkasında "Okul Taşıtı" yazısını kapsayan ve bu konuda hazırlanmış örneğe uygun renk, ebat ve şekilde reklektif bir kuşak bulundurulacaktır.
- Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunacak ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmesi sağlanacak, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır.
- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolaylıkla yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olacak, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmayacak, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanacaktır.
- Okul servis araçlarında "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" ile "Karayolları Trafik Yönetmeliği"nde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulacaktır.
- Okul servis araçlarınının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (havalı, hidrolikli, vb.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (mekanik) de olabilecektir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olacaktır.
- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulacak ve altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü perioyodik muayeneleri de yaptırılmış olacaktır.
- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on yaşından küçük olacaktır. Taşıtların yaşı fabrikasından imal eldildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır.
- "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.
- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak koşuluyla, diğer yolcu taşıma hizmetlerinde de kullanılabilecektir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaklanmıştır.
- Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.
- Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulundurulacaktır.
- Taşıtlarda her öğrenci için ayrı ayrı emniyet kemeri bulundurulacaktır.
- Taşıtların görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmayacaktır.
Diğer yandan mevcut yönetmelik hükümlerine göre okul servis araçları ile taşımacılık yapanlar;
- Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak önlemleri alarak taahhüt ettikleri yere kadar götürüp getirmekle ve servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu almamakla,
- Taşıt içi düzeni sağlamak, anaokulu ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmakla,
- Trafik denetleme şube veya bürolarından özel izin belgesi almakla,
- Taşımacıların yanında çalışanlar, hizmet akdine tabi olup, bunların sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerinin yaptırılması zorunluluğu ile,
- Her yıl Esnaf ve Sanatkarlar Yasasının 125inci maddesi uyarınca bu yasaya tabi odalarca belirlenen okul servis araçları fiyat tarifeleri ücretine uymakla,
- Yolcunun ikametgahının değişmesi, uzun tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi, okumaktan vazgeçmesi, herhangi bir sebepten dolayı okuma hakkını kaybetmesi nedeniyle servisle taşınmaktan vazgeçmesi halinde geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle yükümlüdürler.
 

Benzer konular

Üst