Okula Bağış Yapılan Bilgisayar

Üyelik
27 Ara 2018
Mesajlar
26
Konum
istanbul
Okula amortisman süresini doldurmuş 10 yillik bilgisayar bagışlayacağız. 5 adet. Kurumlar vergisi ve kdv yönünden ne yapmamız gerek. Benim aklıma gelen sembolik degerle fatura kesmeyi 100 tl+kdv/adet gibi. Fakat bedelini tahsil etmeyeceğim icin basil bir kayitla kapatacagim onu tam belirleyemedim.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,790
Konum
İSTANBUL
3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 5281 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 23 üncü maddesinde ise; "Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası KDV den müstesnadır. Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergi iade edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu istisna hükmünün uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 94 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "1.İstisnanın Kapsamı" başlıklı bölümünde; "Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 23 üncü maddesinde yer alan istisna;

-Bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına bedelsiz olarak teslimi ve/veya ifası ile

-Bu mal ve hizmetlerin bağışını yapacak olanlara teslim ve/veya ifasında,

geçerli olacaktır." açıklaması yapılmıştır.

Aynı Tebliğin "Nakdi Bağışlarla Alınacak Bilgisayarlarda İstisna Uygulaması" başlıklı (2.4.) bölümünde de; "Eğitime % 100 Destek Projesi" kapsamında bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların alım şartı ile yapılan nakdi
bağışların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanımında da İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri nezdinde görevlendirilen koordinatörlüklerin bağış sahibi adına istisna belgesi düzenlemek suretiyle bu Tebliğin (2.3) bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapmalarının mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

Buna göre;

-Bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına bedelsiz olarak teslimi ve/veya ifası,

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına bedelsiz olarak teslim ve/veya ifa edilecek mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve/veya ifası ile

- "Eğitime % 100 Destek Projesi" kapsamında bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların alım şartı ile Milli Eğitim Bakanlığına yapılan nakdi bağışlarla alınacak bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların
teslim ve/veya ifasının, 94 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması şartıyla, KDV den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu istisna kapsamındaki teslim ve hizmetleriniz için yüklenilen vergilerin, vergiye tabi işlemleriniz nedeniyle hesaplanan vergiden indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak indirimle giderilemeyen vergiler iade edilmeyecektir.
Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yukarıda belirtilenler dışında bir bedel karşılığında yapacağınız bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların teslim ve/veya ifasının genel esaslara göre KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.
 
Üst