Ortaklara Ait İşyerinin Kirasının Banka Yoluyla Ödenmesi

mfi

Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1
Farklı şehirlerde yaşayan iki ortağa ait işyerinin kirası, açıklamada net şekilde belirtilerek bu kişilerden biri adına posta idaresi yoluyla ödenebilir mi? Ayrıca gönderme işlemi sonrası belgenin işyeri sahiplerinde de bulunması gerekir mi? Şimdiden teşekkürler..
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,860
Konum
İSTANBUL
Ynt: Ortaklara Ait İşyerinin Kirasının Banka Yoluyla Ödenmesi

mfi ' Alıntı:
Farklı şehirlerde yaşayan iki ortağa ait işyerinin kirası, açıklamada net şekilde belirtilerek bu kişilerden biri adına posta idaresi yoluyla ödenebilir mi? Ayrıca gönderme işlemi sonrası belgenin işyeri sahiplerinde de bulunması gerekir mi? Şimdiden teşekkürler..

Farklı şehirlerde yaşayan iki ortağa ait işyerinin kirası, açıklamada net şekilde belirtilerek bu kişilerden biri adına posta idaresi yoluyla ödenebilir mi

Hayır birisi adına gönderemezsin ikisinin adına ayrı ayrı gönder ileride bunlar G.M.S.İ beyan edeceklerinden (başka geliri olmadığını düşünerek GMSİ yazdım) sorun yaşamasınlar


Ayrıca gönderme işlemi sonrası belgenin işyeri sahiplerinde de bulunması gerekir mi?

onlar için gerek yok fakat ileride herhangi bir anlaşmazlık arasında senin tevsik etmen açısından önemli sen sakla
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Ortaklara Ait İşyerinin Kirasının Banka Yoluyla Ödenmesi

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK/70

Konu: Hisseli gayrimenkulün kiraya verilmesi halinde, kira tutarlarının hissedarlardan biri adına

hesap açılmasının 268 seri no.lu Gelir Vergisi GT uyarınca mümkün olup olmadığı hk.

?.İLGİ: ?.10.2008 tarihli dilekçeniz.İlgide kayıtlı dilekçenizde hissedarlı gayrimenkullerin kiraya verilmesinde, kira ödemesinin hissedarlardan biri adına yapılıp yapılan tahsilatın hissedarlar adına aktarma yapılmasında 268 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca bir sakıncanın olup olmadığı sorulmaktadır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 70.maddesinde; ?Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır.1- Arazi, bina (döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.) ?? hükmü yer almaktadır.Yukarıda bahsedilen, mal ve hakların sahiplerinden kasıt; hem ?malik? hem de ?hak? deyiminin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Gerek maddi gerekse gayrimaddi hak üzerinde mülkiyeti olanları kapsar. Türk Medeni Kanunu?na göre gayrimenkuller üzerindeki sahiplik ise tapuya tescil ile meydana gelir.Diğer taraftan, 29.07.2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 268 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ?i ile işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin olarak açıklamalara yer verilmiştir.Tebliğin ?Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı? başlıklı 1. maddesinde;?Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden,- Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,-İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılarınkiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

2. Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 7.9.1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 8.1.1996 tarih ve 22577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 246 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bankalara

düzenleme zorunluluğu getirilen, dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilme zorunluluğu uygulaması eskiden olduğu gibi devam edecektir.Önceki bölümde belirtilen banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır..?? denilmektedir.Yukarıdaki açıklamalara göre, gayrimenkullerin mesken ve işyeri olarak kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirleri gayrimenkul sermaye iradıdır. Hisseli gayrimenkuller için düzenlenen kira sözleşmelerinin ispatı açısından hissedarların tümünün isimlerinin ve hisse miktarlarının yer alması en doğrusudur. Kira ödemelerinin banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenecek belgelerle tevsik zorunluluğunun tespitinde, hissedarların elde edecekleri aylık kira gelirlerinin hisseleri oranına bakılmaksızın konutların aylık tutarının 500.YTL. üzerinde olması, işyeri aylık kira bedelleri tutarına bakılmaksızın banka, benzeri finans kurumu veya posta idaresince düzenlenecek belgelerle tevsiki zorunludur.Ancak, işyeri/konut aylık kira bedellerinin bankaca düzenlenecek dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsikinde kira ödemesinin hissedarlardan biri adına yapılması durumunda ödemeye ait bankaca düzenlenen dekontun açıklama kısmına hissedarların isimleri ile kira ödemesi olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst